CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2004. október 10., vasárnap 21:33


Felavatták Walter Mihály szobrát

Felavatták Walter Mihály szobrát

A Soproni Városszépítő Egyesület elnöke, Kubinszky Mihály Walter Dezső polgármester jelenlétében avatta fel a Handler Nándor Szakképzőiskola egykori tanár-igazgatójának, Walter Mihálynak, Kutas László alkotta mellszobrát a Vitnyédi utcai sétányon.

Nyitóbeszédében Hegyi Ferenc a Vas és Villamos Ipari Szakközép Iskola és Gimnázium igazgatója reményét fejezte ki, hogy Walter Mihály szobra az első lépés egy, a Vas Villa mellett kialakítandó, a város nagyformátumú tanárainak emléket állító szoborparknak. Hozzátette: “Fontos, hogy megbecsüljük múltunkat, megbecsüljük múltunk nagyjait.” Az intézményvezető kiemelte, Sopron legfiatalabb, alig több mint 15 éves iskolája a Vas Villa, ezért megkülönböztetett figyelemmel fordulnak elődeik felé, hiszen a gyökereket, kapaszkodókat ők jelentik. Ezért is állították pár évvel ezelőtt az iskola előtti kandelábert Sopron első villanyszerelő mestere, Schilling János emlékére. Hegyi szerencsésnek tartotta, hogy kezdeményezésük találkozott a Soproni Városszépítő Egyesület és a Walter család kezdeményezésével. “Ezek az egyéni, civil kezdeményezések teszik polgárvárossá Sopront, és nagyon szeretném, ha sok követője lenne a kezdeményezésnek.” – mondta. Zárásként megköszönte a segítséget, a terveket készítő Winkelmann Barnának, és a környezet szépítését végző Lippay Szakközépiskolának.

Walter Dezső polgármester Kubinszky Mihállyal, a Soproni Városszépítő Egyesület elnökével együtt leplezte Walter Mihály mellszobrát

Az avatón Szilágyi Tibor színművész elszavalta a bolgár költő Vlagyimir Kamparov, Rab Zsuzsa fordította, Az ember című versét.

Megemlékező beszédében a Handler Nándor Szakközépiskola igazgatója, Králik Tibor a szobrot egyfajta, a múltból a jövőnek és jelennek szóló üzenetként titulálta. “Vannak állandó pontok, állandó értékek, és Walter Mihály szakma iránti mélyreható tisztelete, valamint a szakma iránti szeretete állandóságot szült.” – vélte. Visszaemlékezésében elmondta, az 1884-es, majd 1922-es törvények letették a magyar szakoktatás és tanoncképzés alapjait, amely 1945-ig a magyar, illetve soproni iparostársadalmat nevelte és képezte. “Ebben az időben kezdte meg pályafutását Walter Mihály is.” A rövid életút bemutatásból megtudhattuk: Walter Mihály 1902. szeptember 17-én született. Családja Sopron elismert cipészmestereit adta. Walter Mihály is ezt a mesterséget tanulta 1917 és 1919 között, majd 1923-ban a Soproni Evangélikus Tanítóképző Intézetben magyar-német szakát elvégezve a Soproni Fiú- és Leány Iparos Tanonciskolában kezdte meg a tanári működését. Fiatal tanárként megalakította a tanoncotthonokat, amelyek célja volt, hogy a szakmai tudás gyarapításán kívül a növendékkel foglalkozzanak, szervezzék a szabadidejüket, és vallásos, erkölcsös életre neveljék a tanulókat. 1939-ben A Handler Nándor Szakképző Iskola igazgatójává választották, és egészen ’44-ig töltötte be ezt a tisztet. Majd behívták katonának; és a hadifogságból ’45-ben betegen tért vissza, így lemondott az igazgatói kinevezéséről. Az iskola címzetes igazgatói tisztel jutalmazta tetteit, ahova visszatért tanítani egészen 1962-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig. “Sopron iparosságáért dolgozott egész életében, hogy szolgálják városukat” – mondta Králik. 16 éven keresztül nyugdíjba vonulása után még óraadó tanárként dolgozott.

A beszédek sorát Kubinszky Mihály folytatta. “A hazának talpig derék, tisztességes, vallásos, erkölcsös, Szent István és a többi nagyok szellemében élő munkás polgárokra van szüksége. Ez lebegjen a szeme előtt mindenkor, és meglesz a biztos iránytűje. Ezekkel a szavakkal engedte útjára a kinevező bizottság elnöke” – folytatta Walter Mihály életútjának rövid bemutatását a bizottság elnöke. Kijelentette: a tanoncok oktatása az egyik legnehezebb pedagógusi munka, ugyanis fel kell készíteni a tanulót a társadalmi felemelkedés lehetőségére. Kiemelte: a háborús időkben, és az azt követő még nehezebb időkben hat gyermeket nevelni, elismerést érdemel, és tanúsítja az erkölcsi elkötelezettséget. “Ahogy nevelte hat gyermekét, úgy nevelte tanítványait.”
Kubinszky reményét fejezte ki: olyan tanárok is szobrot kapnak majd, mint Rozsonday Kálmán, Németh Sándor, Mihályi Ernő. “Hogy a város fiataljai emlékezzenek azokra, akik tisztességre, erkölcsre és vallásra nevelték, oktatták szüleik és nagyszüleik” – zárta beszédét.

Zárásként Walter Dezső mondott köszönetet a szobrászművésznek, és a jelenlévőknek.

StD