CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Szomszédvár - Régió

2004. november 15., hétfő 20:25


A területfejlesztési, ifjúsági és szociális tagozat kitüntetettetjei között két soproni is van: Belléncs Lászlónét és Kocsis Jánosné

Átadták a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért-díjakat

Átadták a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért-díjakat

A területfejlesztési, ifjúsági és szociális tagozat kitüntetettetjei Győrben pénteken vették át a díjakat, akik között két sopronit – Belléncs Lászlónét és Kocsis Jánosnét is kitüntettek.

Győröt, a Megyeháza dísztermében a hét végén tartották a Megyei Közgyűlés által alapított Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatért Díj területfejlesztési, ifjúsági és szociális tagozat díjainak átadási ünnepségét, amelyen a díjazottak és hozzátartozóik mellett a javaslattevők és a támogatók, a megyei közgyűlés szakbizottságainak tagjai is jelen voltak.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 2/2002. KR számú rendeletében „Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért-díj” alapításáról és adományozásáról döntött. Ennek értelmében a díj 11 tagozatban (kulturális, közoktatási, egészségügyi, közszolgálati, ifjúsági, szociális, védelmi és rendészeti, környezetvédelmi, területfejlesztési, sport és sajtó) adható ki, a megye érdekében kiemelkedő munkát végző személyek tevékenységének elismeréseként.
A területfejlesztési, ifjúsági és szociális tagozat díjainak odaítéléséről a közelmúltban döntött a testület
A közgyűlési rendelet indoklása szerint a területfejlesztési tagozatban azok díjazhatók, akik az épített környezet védelmével, a térségi területfejlesztés és területrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásával, a megye turisztikai értékeinek feltárásával, propagálásával, a térség foglalkoztatási feladatainak összehangolásával példamutatóan foglalkoznak.

A kitüntetteket Firtl Mátyás, a megyei közgyűlés alelnöke köszönötte, aki kiemelte területfejlesztés, ifjúsági és szociális területen dolgozók munkájának jelentőségét, átadta a területfejlesztési és a szociális tagozat díjait..
Az ifjúsági tagozat díjazottjai Szabó Miklós alelnöktől vehették át elismeréseiket.
A közgyűlési rendelet indoklása szerint ifjúságai tagozatban a gyermek- és ifjúságvédelem területén, valamint az ifjúsági érdekképviselet ellátásban kiváló munkát végző személyek díjazhatók.

Területfejlesztési tagozat díjazottjai 2004-ben

Imre István

1985. júliusában kezdett el dolgozni a Lébény Nagyközségi Közös Tanácsnál, mint építési előadó. Fiatal technikusként nagy gondot fordított az egységes településkép kialakítására, hosszú távú programot dolgozott ki a középületek rendbetételére, közterületek rendezésére. Tevékenysége nyomán Lébény településfejlesztési – rendezési tervének kialakításában építészetileg komoly hangsúlyt kapott a műemlékek védelme. Ez is jelképezi határozott, jó szakmai alapokon nyugvó elképzeléseit, és annak a szakhatóságok, valamint a lakosság által történő elfogadását. 1998-ban mérnöki diplomát szerzett. Munkássága alatt fejeződött be a település és a környék teljes közművesítése, csatornaépítés, gázfejlesztés, kábeltelevízió építés, és a telefonhálózat nyomvonalas fejlesztése. Nagy érdemeket szerzett az épülő ipari park megszervezésében.
Három gyermek édesapja, példás családapa.
Felelősségteljes mérnöki munkája mellett aktív közéleti tevékenységet folytat. A több nemzetközi szereplésen is részt vett és közismert Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar elnöki tisztjét 16 éve tölti be.

Papp Imre

Papp Imre magasépítő-ipari technikusi végzettséggel 1963-ban a Kapuvári Járási Tanács Műszaki Osztályán kezdett el dolgozni, építéshatósági munkakörben. Két évig a helyi TÖVÁLL műszaki ellenőre, majd 22 éven keresztül a Kapuvári Városgazdálkodási Vállalatnál Műszaki vezetőként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot, vezetői gyakorlatot. 1981-ben az Ybl Miklós Építőipari Főiskola Városgazdálkodási szakán szerzett üzemmérnöki oklevelet. 1993. február 1-től Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építési Osztályának vezetője, városi főmérnöke. 1998. január 1-jétől a Városi Építésügyi Hivatal vezetői teendőit látja el. 18 település I. fokú építéshatósági jogkörét felügyeli. Az építéshatósági engedélyezési eljárások során személyes kapcsolatot tart fenn a környező települések vezetőivel, közvetlen munkakapcsolatban szakterületére vonatkozóan segíti azok munkáját. Vezetői munkája során szakmai tapasztalatának, hozzáértésének, elhivatottságának, Kapuvár és a környező települések iránti elkötelezettségének köszönhetően a térségre jellemző településképek kialakításában aktívan részt vett.

Az ifjúsági tagozat díjai

Bakó Tünde

Bakó Tünde 20 éve dolgozik a mosonmagyaróvári Flesch Károly Kulturális Központban, ahol legfőképp gyermekrendezvények szervezésével foglalkozik. Négy évvel ezelőtt a közművelődési csoport vezetőjévé nevezték ki, melyet rátermettségével, kiváló szervezőkészségével és kitűnő kapcsolattartó képességével érdemelt ki.
A napi szervezőmunka mellett a város és környéke iskoláival, óvodáival példaértékű kapcsolatot épített ki. Jó egy évtizede szervez számukra bérletes színházi rendezvényeket. Az általa szervezett Gyermeknap-i programok, Mikulás ünnepségek több ezer gyermeknek és szüleinek jelentenek évről évre tartalmas és színvonalas kikapcsolódást. Az ő ötlete nyomán indult el a Flesch táncverseny is, ez az immár másodszor megrendezett verseny az idén a régióra is kiterjedt.
Nem könnyű feladatra vállalkozik, amikor a rendezvények propagandáját, technikai, gazdasági lebonyolítását is összefogja.
Nincsen olyan gyermek a városban, aki őt ne ismerné.

Császár Gáborné

20 éve dolgozik védőnőként Mosonmagyaróváron. 10 éve a Kossuth Lajos Gimnázium és a Bólyai János Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak testi és lelki egészségét védi. Szereti a fiatalokat, akik ezt a szeretet látva és érezve őt is közel engedik magukhoz. Őszintén és nyíltan felkeresik személyes, egészségügyi, párkapcsolati, családi és lelki problémáikkal.
Egészségnevelési órákat, szakkört, esti kollégiumi csoportfoglalkozást, többféle egészségnevelési rendezvényt szervez és bonyolít. Az iskolai vöröskeresztes munkát közel 10 éve vezeti a gimnáziumban. 2004-ben az általa irányított szervezet - a megyében elsőként - a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája lett.
A fiatalok közt dolgozva, és immár serdülő fiúk édesanyjaként a drogprevenciót rendkívül fontos feladatának tartja.
A pályázati lehetőségeket kihasználva évente szervez programokat fiataloknak, pedagógusoknak és szülőknek.
Hivatása gyakorlásában nagy segítséget jelent számára az 1998-ban megszerzett egészségfejlesztő és mentálhigiénés szakdiploma tudásanyaga.

Holanek Zoltán

Holanek Zoltán a főiskola elvégzése után került Kapuvárra. Munkája mellett, melyet a gyermekek szeretete és a velük való maximális törődés jellemez, azonnal bekapcsolódott a város sport és ifjúsági életének szervezésébe. Aktivitásának köszönhetően újra életre kelt és népszerűvé vált a kézilabdasport, s a város labdarúgás utánpótlás-nevelése. Foglalkozásokat indított az óvodás korosztály számára is.
2002-ben megbízást kapott a város ifjúsági referensi feladatainak ellátására, mely munkán keresztül nagyon sok mindent tett a város fiataljainak érdekében.
Szintén 2002-től edzői feladatokat is ellát a Kapuvári Sport Egyesület ifjúsági csoportjainál. Mind az iskolai, mind pedig az edzői munkáját ragyogó sikerek fémjelzik. Tanítványai rendszeres résztvevői a különböző megyei és országos versenyeknek.
Szakmai és tudományos munkájára egyetemi szinten is felfigyeltek, s 2001-ben meghívást kapott a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sport Tudományi Karának Egészségtan Tanszékére, ahol jelenleg is óraadóként dolgozik.

A szociális tagozat díjazottjai

Belléncs Lászlóné

A soproni Fogyatékos Gyermekek Otthonának dolgozója. 1995 óta az intézet Egészségügyi és Szociális Ágazat Demokratikus Szakszervezetének titkára, így tagja a Megyei Alapszervi Titkárok Tanácsának.
1996-tól - mint megyei képviselő - az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Országos Szociális Tagozatának tagja.
Rendkívül jó szociális érzékenységéről tesz nap, mint nap tanúbizonyságot, mind a gondozottjai, mind a munkatársai felé.
Harciasan kiáll munkatársaiért és a hátrányos helyzetű emberekért. Jó szervező, idejét és energiáját nem kímélve újszerű ötleteivel próbálja színesebbé tenni az otthon gondozottjainak és munkatársainak nehéz napjait, különösen az ünnepek alkalmával. Jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel. Az intézményt valóban saját nagy családjának tekinti.
Gondozói munkáját magas szakmai felkészültséggel, pontos, precíz munkavégzéssel látja el.

Kocsis Jánosné

Alapító tagja az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetségének, a Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetnek pedig megalakulása óta vezetőségi tagja.
A szervezetben mint érintett szülő kezdte meg munkáját, de nagyon gyorsan átlátta, hogy nem csak magáért és a fiáért kell dolgoznia, hanem a többi elesett és segítségre szoruló embertársáért is. A megyei szervezet vezetőségében Sopront és környékét képviseli. Segít megszervezni az ott élő fogyatékos gyermekek, felnőttek programjait, és tanácsaival segít eligazodni az ügyes-bajos dolgokban. Rendezvényekre csoportokat szervez és kíséri őket. A nyári szabadsága alatt sorstársaival táborozni, nyaralni megy.
Ötlete alapján jött létre a Soproni Szülő Klub, és az Ő bábáskodásának is köszönhetjük, hogy a tavalyi évben elindulhatott Sopron városában a Fogyatékosok Napközi Otthona. A Fogyatékos Gyermekek Otthonát adományaival is segíti.
2001-ben az ÉFOÉSZ megalakulásának 20. évfordulóján emléklapot vehetett át Budapesten.

Kovács Sándorné

Szociális gondozóként 10 éve végzi áldozatos tevékenységét Halászi községben. Ápolónői szakképzettséggel rendelkezik. A rászoruló, idős, mozgásukban korlátozott embereknek nyújt segítséget, segít a mindennapi teendők ellátásában: tisztálkodásban, a meleg ebédet házhoz viszi, bevásárol, gondoskodik a gyógyszerről és az egyéb ház körüli teendőkről.
Munkája során elnyerte az idős emberek bizalmát. Sokféle problémás kérdésben kikérik és elfogadják tanácsait és támogatását.
Háromgyermekes családanyaként, nagymamaként családi élete is példás.
Halászi község fejlődése érdekében aktívan kiveszi részét a település fejlődését gazdagodását elősegítő társadalmi munkából is.

Menyhártné Magyar Ágnes

Tizenkét évig volt lakóhelye, Dunakiliti önkormányzati képviselője, 1990-94 között pedig a Megyei Közgyűlés tagja. E két társadalmi funkció nagyban segítette őt abban, hogy a szívügyének tekintett, nehéz sorsú emberekkel, fogyatékkal élőkkel szorosabb kapcsolatot alakítson ki. A Magyar Vöröskereszt helyi elnöki tisztét 15 éve tölti be.
Munkájának is köszönhető, hogy Dunakiliti és Feketeerdő települések kimagaslóan szerepelnek a véradásban.
Kitartóan szervezi az Idősek napi ünnepségeket, rendszeresen látogatja a betegeket, az anyagi lehetőségeken túl aktív segítséget is nyújtva.
Hat éven át a Mosonmagyaróvári Városi Televízió szerkesztőjeként, majd főszerkesztőjeként tevékenykedett. A televízió műsoraiban rendszeresen hírt adtak az értelmi fogyatékosok problémáiról.
TV-s munkája során kiemelt figyelmet fordított az egészséges életmód kialakítására, sorozatműsort készített a fiatalok drogokkal kapcsolatos problémáiról, felvilágosító műsorokat, előadásokat szerveztek.

Tóth Lászlóné

Jelenleg – nyugdíj mellett – gondozóként a Bóbita Különleges Gyermekotthonban dolgozik.
Több évtizedes óvodai-dajka tevékenységet követően 1992-ben került az akkori GYIVI-be gyermekfelügyelő beosztásba,. Az itt töltött 12 év alatt a Győri Vasvári Pál úti és a Töltéstavai Otthonokban dolgozott gyermekfelügyelőként, majd a Bóbita Gyermekotthon rendszerbe állítását követően került át csecsemő- és kisgyermek gondozónői beosztásba.
Munkájával vezetői teljes mértékben elégedettek. Odaadó gondozási-nevelési tevékenysége révén sok kisgyermek talált személyében pótszülőt, aki megértésével, empátiájával, nagyfokú toleranciájával segítséget nyújtott az intézménybe való bekerülés krízisén átjutni, és a súlyos problémák ellenére boldog gyermekéletet élni.
Kedves személyisége, önzetlensége nemcsak a gyermekek, hanem a felnőtt munkatársak körében is megbecsülést, szeretetet vált ki.
Az alapfeladatain túl nagymértékben hozzájárul az intézmény mindennapjainak hangulatossá tételéhez. Kreatívitása, kézügyessége kiemelkedő, az otthonban lépten-nyomon esztétikus dekorációit láthatjuk. Mindenki „Mamaként” tekint rá.

Az ünnepi eseményen fuvolán játszott Gál Kata és Varga Zsófia, a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei.

P.Z.