CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2004. december 15., szerda 15:43


Hűség Napja 2004.

Hűség Napja 2004.

A hagyományok szerint Sopronyi-Thurner Mihálynak, az 1921. évi népszavazás legendás polgármestere sírjának megkoszorúzásával kezdődött tegnap Sopronban az 1921. december 14-i népszavazás emléke előtti tisztelgés.
A koszorúzást egy Fő téri esemény követte, amelyen 2010 diák élőláncával igyekeztek a szervezők az ország figyelmét: felhívna arra, hogy Sopron, a Civitas Fidelissima is pályázik az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím elnyerésére.
A diákok Liszt Ferenc Szerelmi álmok című művének kottáját, kapták kézhez, majd a Gárdonyi-iskola kórusa előadásában felcsendülő Sopron-himnusz után Walter Dezső polgármester és Kalmár István alpolgármester szólt a jelen lévő diákokhoz, méltatva a történelmi napra való emlékezést követően a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésének fontosságáról is szólva.. Ezt követően a 2010 iskoláshoz a városvezetők is csatlakoztak.a belváros körüli élőláncba.
Sopron a képviselő-testület kedvező döntése esetén december 31-ig nyújtja be pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa címre, amelynek fő elemei Liszt Ferenc soproni kötődése és a Páneurópai Piknik. Ezért is csendült fel Sopronban a Hűség napján Liszt muzsikája.

Ivókút
A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ előtti téren ivúkutat avatott a város. Az alábbiakban az avatóbeszédet tartó Kubinszky Mihály professzor gondolatait olvashatják.

A Liszt Ferenc utcai kút felavatására
Sopron, 2004 december 14.

A víz az élet egyik eleme, a kút a víz forrása. Ezért a kút, mint az éltető elem forrása, az emberek lakhelyének, a városnak mindenkor ékessége. Különösen is az, ha a kút foglalatát architektúra ékesíti. Kifejező erővel hat e logikai sorrend végén, ha a kút foglalatának architektúrája házat formál, lábazattal, kapukkal, tetővel. E házból, igaz kútházból csörgedezhet a víz, hogy éltesse az embereket, a város polgárait.

Öröm számomra, s úgy hiszem öröm mindenkinek, hogy e kútház avatására összejöhettünk. A város polgárai száz éve ihatnak vezetékes vizet, a Soproni Vízművek száz évesek. Erre a Jubileumra emlékeztet a kút. Mennyi munka fekszik ebben a száz évben. A vizet szolgáltató kutak furása, a hálózat kiépítése, a szivattyúházak berendezése, a tározók megépítése, a hálózat bővítése. A város lakossága e száz év alatt megháromszorozódott, a vízfogyasztás képletesen is tízszereződött, valójában sokszorozódott. Mekkora gondot jelentett a vízben szegény környékünkön az új vízlelőhelyek felderítése, kiaknázása, a vezetékrendszerek bővítése, kiágaztatása, karbantartása, felújítása, korszerűsítése, a vízminőség ellenőrzése, a víz tisztítása. Még felsorolni is sok a korszerű vízellátás feladatait. Fontos és méltó, hogy a város minden polgára hálával emlékezzék meg azokról, akik száz éve tiszta vízzel éltetnek minket.

Maga a vízmű is tudatában van missziójának értékével és jelentőségével. Ezért állított kútházat a város szívébe, a belvárosba. Ennek helyét is tudatosan választották meg, egy régi római kút, vagyis egy kétezer éves vízvételi hely fölé telepítették. Ennek jelzésére tér el a kútház a környező utcák és házak derékszögű rendszerétől, mert alaprajzában a régi római faiakhoz igazodik. Mintegy érzékelteti, hogy kétezer éve itt már vizet merítettek, a limest őrző római katonák, sisakjukat letéve ittak belőle, a várost őrző falakon át a mezőről, erdőről hazatérő polgárok, csakúgy mint a városba érkező és azon áthaladó kereskedők oltották szomjúkat. Évszázadokon át a városban élő emberek, fiatalok és öregek az éltető elemnek az élvezetéből tartották fenn magukat. A régi kút talán romba dőlt, talán valamikor elapadt a vize és újat ástak helyette, talán a bástya és a városfal itt állott Brückl tornya elfoglalták helyét. De valójában mindig itt volt ez a kút, milyen nemes gondolat és szép cselekedet volt, hogy most nemcsak felújították, hanem egy száz éves eseményrévén több ezeréves múltra emlékeztetnek vele.

A Vízmű felkérte a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetét, hogy készítse el egy az eseményhez méltó és a helyhez illő díszkút terveit. Egy házi tervpályázat változataiból az adományozó Vízmű Csíkszentmihályi Péter építész, egyetemi tanár pályamunkáját választotta ki és ennek alapján valósította meg a kutat.
A kút helyének két-ezeréves története, Sopron több száz éve elnyert városi rangja, a kút körül álló történeti értékű épületállomány, mai névvel élve a műemlék-együttes városképe nehéz feladatot jelentett az építész számára.

A választott és kivitelezett megoldás úgy hiszem el fogja nyerni nemcsak a város lakóinak a tetszését, de a minket követő nemzedékek elismerését is. Mert a díszkút jól elhelyezett, szintben az utca síkjába süllyesztésével kifejezi az egykor mélyebben fekvő város útjaihoz való kötődést, állásával annak falaival tart kapcsolatot, a kútház klasszicizáló-historizáló architektúrája a belvároshoz jól igazodik és kifejezi az ivókút jelentőségét. Mert ennek a kútnak technikai lényege, hogy a belváros többi díszkútjával, szökőkútjával szemben ennek a vize élvezhető, iható is.
Rómában sok szép kút van, mert a mindenkori pápák, mint Róma püspökei évszázados hagyományt követve sorra adományoztak a városnak egy-egy kutat.

A híres Trevi kút, a Navona szökőkútjai, a bájos teknősbéka-kút csak ismertebb, kiragadott példák. Nemcsak Rómát, minden várost díszit, felemel, értékesebbé tesz egy új kút. Egy kút adományozása és építése felemelő cselekedet, alkotása vérbeli művészi feladat. A Soproni Városszépítő Egyesület nevében és úgy hiszem Sopron egész lakossága nevében köszönetet mondok az adományozónak-üzemeltetőnek és a tervezőnek.

Kubinszky Mihály

Kitüntetettek és díjazottak
Az ünnepség délután az önkormányzati kitüntetések és elismerések átadásával folytatódott a Liszt-központban. Ünnepi beszédet Walter Dezső polgármester mondott, aki hangsúlyozta: a közgyűlés egyhangúan hozott határozatával olyan személyek kapják az elismeréseket, akik kivétel nélkül sokat tettek városunkért, annak fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért. Sopron díszpolgára címet idén Verő József akadémikus, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete nemzetközileg is elismert szaktekintélye kapta.

2004. évi díjazottak

Sopron Város Díszpolgára: Prof.Dr.Verő József;
Elismerő oklevél: Dr. Barnáné Freivolt Valéria; Bendly Jánosné, Czobor László, Fodor Gábor,
Gálos Istvánné, Horváth Rudolf, Jereb Tamás, Kóczánné Dr. Székely Ilona, Magyar Imre, Makkos Ágnes, Molnár Ákos, Pécsváradi Péter, A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar tagjai;
Civitas Fidelissima Elismerő oklevél: Kiss Károly a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar tagja; Tóth Imre történész.
Sopronért-díj: Hédl András erdész; Dr. Erdélyi Lajos szülész-nőgyógyász főorvos; Krisch Róbert Városszépítő Egyesület elnökségi tag, Dr. Léva Csaba fogszakorvos, Horváth Endre fotóművész
Fohner János zeneiskolai tanár, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert VOLT Fesztivál szervező, Dárdai Árpád karnagy, Fidelissima Vegyeskar.
Humanitas-díj: Antal Vilmosné
Ifj. Flandorffer Ignác díj: Tóth Kálmán Scarbantia Rt. elnökigazgató, Wehoffer János ügyvezető igazgató
Sopron Kultúrájáért díj: Keresztény Richard, Dr.S.Kárpáti György .
Sopron kiváló pedagógusa díj: Bauer Tibor, Palotai István
Sopron Sportjáért díj : Farkas Péter, Szabó József .
Wälder József díj: Németh Kálmán, Supka Kovács Tamás.
Dr. Király Jenő díj: Dr. Pálfy Aladár, Dr. Szatmári György.
Pro Urbe Sopron díj: Vránich István, Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar

Koszorúzás és tüzijáték

A hűség napi rendezvénysorozat este koszorúzási ünnepségekkel fejeződött be. Először a Széchenyi téri Hűségzászlónál helyezték el a városvezetők, a népszavazásban résztvett települések, a megye képviseletében megjelentek valamint a pártok, intézmények képviselői a megemlékezés virágait, ahol. Verő József mondta el ünnepi beszédét.
– “Hitvány ember az, aki nem tiszteli hagyományait” – idézte a professzor Lackner Kristófnak, Sopron hajdani polgármesterének szavait, az 1921-es népszavazásra utalva. Hozzátette: A győztes választás, a dicsőség napjai Sopront egy darabig kiemelték. Leghűségesebb várossá nyilvánítása rövid időre Trianon vértelen enyhítésének példaképe lett.
A Hűégzászlónál tartott megemlékezést követően az emlékezők a Fő térre sétáltak, ahol megkoszorúzták a Hűségkaput és Sopronyi- Thurner Mihály szobrát..

(cyberpress)