CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2004. december 16., csütörtök 22:31


Velünk együtt biztosan minden itt élő azt vallja: 'Szeretem ezt a tájat!' Tegyünk érte együtt!'

A Deák tér újjáépítése: A Castanea Környezetvédelmi Egyesület

A Deák tér újjáépítése: A Castanea Környezetvédelmi Egyesület állásfoglalása

A mellékelt állásfoglalást a Castanea Környezetvédelmi Egyesület vezetősége fogalmazta meg, és a soproni Önkormányzat által szervezett lakossági fórumon hangzott el, illetve adák át Sopron város alpolgármesterének.
,,Szeretnénk, ha az itt élők felelősséget éreznének városuk és a környező táj iránt, és összefogással segítenék természeti, kulturális értékeinek megőrzését, gyarapítását. Ezért törekszünk a város lakóival is, képviselőivel is együttműködő jó viszonyt kialakítani, és olyan rendezvényeket, programokat szervezni, melyek mind ezt a célt szolgálják.
Továbbra is szívesen ültetünk növényeket, segítünk a tervezésben, fenntartásban a környék minden zöldterületén!
Fontosnak tartjuk, hogy voltak és vannak olyan lakók, akik saját eszközeikkel szabadidejükben, közösséggé formálódva szépítik környezetüket, köztereinket. Szívesen segítünk az ilyen tevékenységek szervezésében, a város intézményeinek, főleg az óvodáknak, iskoláknak a bevonásában, és tagjainkkal természetesen magukban a munkákban is!
Velünk együtt biztosan minden itt élő azt vallja: "Szeretem ezt a tájat!" Tegyünk érte együtt!"  -  fogalmaz A Castanea Környezetvédelmi Egyesület a Deák tér újjáépítésével kapcsolatban.

A 2004. november 30-án a Polgármesteri Hivatalban tartott képviselőtestületi tervismertetőn lehetőséget kaptunk, hogy a Deák tér megújításával kapcsolatos tervekről elmondjuk és a megbízóval, illetve a tervezőkkel egyeztessük a Castanea Környezetvédelmi Egyesület véleményét. December 7-én az egyesület vezetőségi ülésén újabb megbeszélésre került sor, melyen az alábbi véleményt fogalmaztuk meg:

    * Nagy eredménynek tartjuk, hogy a Város ilyen jelentős összeget pályázott, és azt szeretné a Deák tér felújítására fordítani!

Örülünk, hogy:
    * Törekednek a park meglévő növényzetének és a járdamenti fasorok minél teljesebb megtartására.
    * Az élővíz védelme érdekében az egész téren a felújítás előtt haladva elvégzik a csapadékvíz és a szennyvíz szétválasztását, és megszüntetik a patakba történő szennyvízbekötéseket.
    * Növekszik a zöldfelület, új növényeket telepítenek      .
    * A terv szerint csillapodik az átmenő forgalom, előtérbe kerül a gyalogos ill. kerékpáros közlekedés, és a tér egészére kiterjesztik az akadálymentesítést (kerekesszék, babakocsi számára).
    * A parkon belüli burkolatok nagyrésze kavicsos, mely segíti a csapadékvíz talajba jutását.
    * A park fenntartásába, élettel való megtöltésébe a lakosságot és a tér intézményeit is bevonják.
A felújítás nagyrészt pályázati pénzből történik, melyet az elkészült engedélyezési terv megvalósítására nyert a város.
Ezért egyesületünk elnöksége úgy döntött, hogy a tervet elfogadjuk az alábbi, a városvezetéstől és a tervezőktől kapott ígéretekkel:

A kiviteli tervezés során
    * A tervezők törekednek arra, hogy a park új vízfelületei élő, természetes vizet felhasználó, megfelelő mélységű tavacskák legyenek.
    * Vizük utánpótlására és öntözésre az ésszerű vízgazdálkodás és a fenntartási költségek csökkentése érdekében a tér háztetőiről a zöldfelületekre vezetett, ill. összegyűjtött csapadékvizét használják fel.
    * A meglévő és az új növényzet életfeltételeinek javításával, a telepítendő növények helyes megválasztásával elérhető, hogy a lehető legkevesebb öntözésre, gondozásra legyen szükség.
    * Élő kincsünk a városon átfolyó két patak. A Deák tér parkjának is alapvetően fontos eleme a víz. Sokan szeretnénk, ha a jövőben legalább egyes szakaszokon a tér alatt folyó Rák-patak újra napvilágra kerülne! Ennek lehetőségét megvizsgálják és a későbbi megvalósításra javaslatot tesznek.
    * Minden parkon belüli sétaút, virágágy, burkolatszegély, új fasor, sövény és medence esetében, íves, természetesebb vonalvezetést alakítanak ki.
    * A Deák téri park védett természeti értéke Sopronnak. Ezt a védelmet a jövőben is biztosítják.

Egyesületünk véleménye szerint fontos

    * Az egészséges jegenyenyárak megőrzése, egészségi állapotuktól függően fokozatos, a közökbe való ültetéssel történő pótlása. (A pótláshoz a tervezett őshonos fákat használják.)
    * A sövényboxok fontos funkciója az intim, szélvédett beszélgetőhely biztosítása, amire továbbra is szüksége van az itt felüdülőknek és a fiataloknak.
    * A tér új kialakításánál mindenütt fontosnak tartjuk a természetbe illő anyagok és megoldások alkalmazását.
    * Felajánljuk, hogy a kiviteli tervek készítésében, növényzettelepítésben és a későbbi fenntartás-gondozásban szívesen segítünk.

Sopron, 2004. december 8.

Tisztelettel: Castanea Környezetvédelmi Egyesület

(Forrás: www.castanea.hu)