CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2005. április 12., kedd 10:50


Innovációs tanács alakult

Innovációs tanács alakult

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Tanács múlt hét pénteken, Győrben tartotta alakuló ülését, amelyen súlyponti témaként szerepelt az idén elérhető innovációs forrásokból kiírandó pályázatok tartalmi, szakmai véleményezése.

Dr. Szakács Imre régióelnök köszöntőjében kifejtette, hogy a megalakuló innovációs tanács működésében a konszenzusra törekvés hozhat igazi eredményeket. A tanács 13 tagja mind egy-egy szervezeti kört képvisel, így rajtuk keresztül nagy számú szervezet kapcsolódhat be a Regionális Innovációs Tanács (RIT) munkájába. Reményét fejezte ki, hogy a RIT működése hozzá fog járulni régiónk lemaradásának csökkentéséhez a kutatás-fejlesztés és az innováció területén.
A tagok bemutatkozása után Győrffy Gábor, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője ismertette a RIT illeszkedésének lehetőségeit a régió intézmény- és szervezetrendszerébe. A RIT feladatai között szerepel a regionális innovációs folyamatok segítése, szakmai javaslattétel és döntés-előkészítés a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) számára. E feladatok hatékony megvalósulása érdekében a RIT a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács innovációs szakmai, véleményező fórumának funkcióját is ellátja. A RIT elnöke tagja egy regionális koordinációs bizottságnak, ahol az egyes szakmai fórumok egyeztetik véleményüket az RFT anyagairól az ülések előtt.
Az ülésen Magyar Dániel, az év elején alakult Pannon Novum Innovációs Ügynökség projektigazgatója tájékoztatást adott az innovációs szervezet működéséről, majd a tanács tagjai megtárgyalták és jóváhagyták a 2005. évi regionális innovációs források felhasználására készített javaslatot. A javaslatban közel 1 milliárd forintos támogatási összeg szerepel, amely forrás hatékony felhasználása főként a vállalkozások feladata lesz, a fejlesztések eredményeként új eljárások, szabadalmak, versenyképes új termékek születhetnek.
A tanács elnökének Dr. Rechnitzer Jánost, az MTA Regionális Kutatások Központjának intézetigazgatóját választotta.
T.V.