CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Városháza

2005. november 15., kedd 08:31


Időpontok és napirendek

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata bizottságainak ülései

A Tulajdonosi Bizottság rendes ülésére
 2005. november 15-én kedden 15.00 órai kezdettel kerül sor a
Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében. (Sopron, Fő tér 1. I. em.)

 
Tervezett napirendi pont:

1.  
Előterjesztés a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke  leszállításáról
Előterjesztő:      Hruby József alpolgármester
Előadó:              dr. Kovatsits Béláné irodavezető
2.   Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Kht. könyvvizsgálója megbízásáról
Előterjesztő:     Kalmár István alpolgármester
Előadók:           Palotai György irodavezető
                         Nyerges Ferenc ügyvezető
3.  
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata   2005. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójáról és a 2006. évi költségvetési koncepciójáról
Előterjesztők:  Walter Dezső polgármester
                        Hruby József alpolgármester
Előadók:          dr. Galambos György jegyző
                        Nagy István irodavezető
                        Palotai György irodavezető
                        Horváthné Seregély Jolán irodavezető
4.  
Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő:    Hruby József alpolgármester
Előadók:          Horváthné Seregély Jolán irodavezető
                        Hegedüs László vezérigazgató
5.  
Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2006. évi díjairól, a 42/1996. (XII. 31.) Kgy. rendelet módosítása révén (rendeletalkotás)
Előterjesztő:    Hruby József alpolgármester
Előadók:          Horváthné Seregély Jolán irodavezető
                        Harnisch Róbert ügyvezető igazgató
6.  
Előterjesztés a Sopron, Széchenyi István Gimnázium funkcionális átalakításával és tetőtere beépítésével kapcsolatos címzett támogatási igényről
Előterjesztő:    Hruby József alpolgármester
Előadó:            Horváthné Seregély Jolán irodavezető
7.  
Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
Előterjesztő:    Walter Dezső polgármester
Előadó:            Bánszegi Lajos gazdasági referens
8.   A Sopron, Brennbergi út 50. szám előtti autóbusz váró ügye
Előadó:            Dr. Kovatsits Béláné irodavezető
9.   Sopron-Brennberbányai 9101/24 hrsz-ú 1159 m2 nagyságú terület értékesítési ügye
Előadó:            Dr. Kovatsits Béláné irodavezető
10.    Sopron, Fő tér 4 sz. alatti helyiség bérbeadási ügye
Előadó:            Dr. Kovatsits Béláné irodavezető
11.    Sopron-Görbehalmi 9831/1 hrsz-ú 1341 m2 nagyságú terület értékesítési ügye
Előadó:             Dr. Kovatsits Béláné irodavezető
12.    Sopron, Újteleki u.6. sz. alatti helyiség bérbeadási ügye
Előadó:              Dr. Kovatsits Béláné irodavezető
13.    Javaslatok a Közgyűlés 2006. I. félévi munkatervéhez

 


A Városfejlesztési Bizottság rendes ülését
2005. november 17. (csütörtök) 15:00 órakor tartja
( Sopron, Fő tér 1. Kis tanácsterem )

 Tervezett napirendi pontok:

1.         Belterületbe vonási kérelem
2.         Parkolási problémák (Mező utca, Ferenczy utca, Kossuth L. utca  Családsegítő Intézet)
3.         Fenyő tér forgalomcsillapításának problémája
4.         Gyengén megvilágított közterületek közvilágítási hálózatbővítése
5.         Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójáról és a 2006. évi költségvetési koncepciójáról
Előterjesztők:      Walter Dezső polgármester
                             Hruby József alpolgármester
Előadók: dr. Galambos György jegyző
                                   Nagy István irodavezető
                                   Palotai György irodavezető
                                   Horváthné Seregély Jolán irodavezető
 
6.         Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő:        Hruby József alpolgármester
Előadók: Horváthné Seregély Jolán irodavezető
              Hegedüs László vezérigazgató
 
7.         Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2006. évi díjairól, a 42/1996. (XII. 31.) Kgy. rendelet módosítása révén (rendeletalkotás)
Előterjesztő:        Hruby József alpolgármester
Előadók: Horváthné Seregély Jolán irodavezető
              Harnisch Róbert ügyvezető igazgató
 
8.         Előterjesztés a Sopron, Széchenyi István Gimnázium funkcionális átalakításával és tetőtere beépítésével kapcsolatos címzett támogatási igényről
Előterjesztő:        Hruby József alpolgármester
Előadó:               Horváthné Seregély Jolán irodavezető
 
9.         Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség 2004. évi működéséről
Előterjesztő:        Szák Mihály kirendeltségvezető
 
10.     Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
Előterjesztő:        Walter Dezső polgármester
Előadó:               Bánszegi Lajos gazdasági referens
 
11.     Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségében való részvételéről
Előterjesztő:        Walter Dezső polgármester
Előadó:               Kuslits Tibor irodavezető
 
12.     Előterjesztés az Aranyhegyi Ipari Park és környéke szabályozási tervében bizonyos előírások hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)
Előterjesztő:        Walter Dezső polgármester
Előadó:               Kuslits Tibor irodavezető
 
13.     Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről (rendeletalkotás)
Előterjesztő:        Walter Dezső polgármester
Előadó:               Kuslits Tibor irodavezető
 
14.     Tájékoztató a környezetvédelmi feladatok 2005. évi megvalósulásáról, javaslat a 2006. évi tennivalók meghatározására (I. kör)
 
15.     Tájékoztató a környezetvédelmi alap felhasználásáról
16.     Tájékoztató pillepalack-zsugorító berendezés működtetéséről
17.     Javaslatok a Közgyűlés 2006. I. félévi munkatervére vonatkozóan

Sopron Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága
rendes  ülését
2005. november 17-én csütörtökön 16 órakor
a Városháza (Fő tér 1.) fogadótermében (koccintó)tartja
 

 Napirendi pontok:

 
1.             
Előterjesztés a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke leszállításáról
Előterjesztő:    Hruby József alpolgármester
Előadó:            dr. Kovatsits Béláné irodavezető
2.             
Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Kht. könyvvizsgálója megbízásáról
 
Előterjesztő:    Kalmár István alpolgármester
Előadók:          Palotai György irodavezető
                                     Nyerges Ferenc ügyvezető  
3.             
Előterjesztés a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolának a Szakiskolai Fejlesztési Program II. pályázaton való részvételéről
 
Előterjesztő:     Kalmár István alpolgármester
Előadó:            Palotai György irodavezető
4.             
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata  2005. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójáról és a 2006. évi költségvetési koncepciójáról
 
Előterjesztők: Walter Dezső polgármester
                       Hruby József alpolgármester
Előadók:          dr. Galambos György jegyző
                        Nagy István irodavezető
                        Palotai György irodavezető
                        Horváthné Seregély Jolán irodavezető
 
5.             
Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés  és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 46/2003. (XII. 3.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
 
Előterjesztő:  Hruby József alpolgármester
Előadók:        Horváthné Seregély Jolán irodavezető
                      Hegedüs László vezérigazgató
6.             
Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2006. évi díjairól, a 42/1996. (XII. 31.) Kgy. rendelet módosítása révén (rendeletalkotás)
 
Előterjesztő:  Hruby József alpolgármester
Előadók:        Horváthné Seregély Jolán irodavezető
                      Harnisch Róbert ügyvezető igazgató
7.             
Előterjesztés a Sopron, Széchenyi István Gimnázium funkcionális átalakításával és tetőtere beépítésével kapcsolatos címzett támogatási igényről
 
Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadó:         Horváthné Seregély Jolán irodavezető
8.              Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2006. évi belső ellenőrzési tervére
 
Előterjesztő:     dr. Galambos György jegyző
Előadó:            Patzner László irodavezető
  Előterjesztés ügyvédi megbízás meghosszabbításáról
 
Előterjesztő:     Walter Dezső polgármester
Előadó:             dr. Homoky Tünde vezető jogtanácsos

Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság soros ülésére
2005. november 17-én (csütörtökön) 15,00
órakor kerül sor
a Városháza I. emeleti Házasságkötő termében

 Napirend:

1.
Burkus József festőművész bemutatkozása
2. 
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. I-III. negyedévi költségvetési  beszámolójáról és a 2006. évi költségvetési  koncepciójáról
Előterjesztő: Walter Dezső alpolgármester
                      Hruby József alpolgármester
Előadók:        Dr. Galambos György jegyző
                      Nagy István irodavezető
                      Palotai György irodavezető
                      Horváthné Seregély Jolán irodavezető
3.
Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Kht. könyvvizsgálója megbízásáról
Előterjesztő:              Kalmár István alpolgármester
Előadó:                      Palotai György irodavezető
                                  Nyerges Ferenc ügyvezető
4.
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségében való részvételről
Előterjesztő:              Walter Dezső polgármester
Előadó:                       Kuslits Tibor irodavez ető
Előadó:                      Kovács László bizottsági elnök
5. Döntés támogatásokról, pályázatokról
6. Egyebek