CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2006. május 16., kedd 21:31


,,A pártpolitikai frontvonalakon túlra mutat”

Soproni Védegylet – civil szervezet

Soproni Védegylet – civil szervezet
,,A
pártpolitikai frontvonalakon túlra mutat”

 ,,Nem a hatalmat akarjuk, hanem a soproniak összefogását megteremteni” – a jelszava a közelmúltban bejegyzett  Soproni Védegyletnek (SV), amely a környezetvédelem, és a kulturális örökség megőrzése mellett elkötelezett civil szervezetként határozza meg magát.

 A Sopronban május 16-án tartott sajtótájékoztatón a SV nevében Vadon László elnök, továbbá Pethő István és Németh Árpád elnökségi tagok ismertették a civil szervezet kitűzött céljait.

  - A Soproni Védegyletet olyan, többségükben a közpolitikával eddig közvetlenül nem foglalkozó emberek alakították, akik véleménye szerint a rendszerváltás óta Sopron nem élt a környezete által kínált és hagyománya által biztosított lehetőségekkel.

 Az elmúlt időszakban azonban világossá vált mindenki számára, hogy a város civil közvéleménye ragaszkodik azoknak az embereknek az erkölcséhez és világnézetéhez akik ezt a várost azzá tették ami. A Sopron nevet a hűség és a lokálpatriotizmus szinonimájává emelték.

Ebből a szellemi örökségből és a hazai progresszív környezetvédelmi mozgalmakból építkezve fogalmazta meg a SV jelmondatát – hangzott el a sajtótájékoztatón.

 A ,,Nem a hatalmat akarjuk, hanem a soproniak összefogását megteremteni jelmondat azt üzeni, hogy az élhető, mindenki számára boldogulást biztosító város megteremtéséhez nem a hatalomért vívott politikai acsarkodás, hanem a közös akarat és felelősség vezet.

- Azt szeretnénk, ha az élhető Sopron megteremtésének munkájában minden sopronira számíthatnánk. A közös munka elvégzéséhez javaslatokat, terveket készítünk, és ha kell, támogatjuk a helyi közösségek fellépését a természeti és kulturális örökségünk védelmezésében, és abban a jogukban, hogy az őket közvetlenül érintő döntésekről információt kapjanak, azokba beleszólhassanak – mondta Vadon László.

Az Egyesület célja a város életének, döntéshozatalának befolyásolása, a környezetvédelem és a civil kezdeményezések szempontjainak fokozott figyelembevételével. A pártok, érdekérvényesítő szervezetek, más egyesületek által nem képviselt civil kezdeményezések felkarolása, támogatása.

A szervezet feladatának tekinti a közvélemény tájékoztatását, a döntéshozók meggyőzését, a Sopronban  élők képviseletét, munkája nem kötődik semmilyen világnézethez, ,,a pártpolitikai frontvonalakon túlra mutat.”

Az elkövetkezendő a Soproni Védegylet számos kezdeményezéssel készül megkeresni a Soproniakat, mely közvetlen környezetünk aktuális problémáit kívánja orvosolni. Ugyanakkor megkezdték szakértői anyagok készítését, hogy átfogó, és versenyképes programot tudjanak nyújtani a soproniaknak.

 Kérdésre válaszolva a SV tagjai megerősítették: a helyhatósági választásokon önkormányzati képviselőjelölteket és polgármester-jelöltet szándékoznak indítani.

 A város politikai életében jelenlévő, magát szintén civil szervezetként meghatározó Szövetség Sopronért Egyesülettel való viszonyukra, esetleges együttműködésükre irányuló kérdésre válaszolva, Német Árpád kifejtette: a SV nyitott minden civil szervezet felé, így a szövetség Sopronért Egyesület felé is, ugyanakkor a sajtótájékoztatón hangsúlyozták: a SV tagja lehet bármely párthoz tartozó egyén, de a szervezet maga a választásokat megelőzően egyik politikai párttal sem kíván együttműködni.

 A Soproni Védegyletnek jelenleg több mint 50 tagja van, a társadalom minden rétegéből, a megcélzott taglétszám 100-120 körüli, olyan soproniakat várnak a szervezetbe, akiket érdekel a ,,közpolitika” – hangzott el a sajtótájékoztatón.
(cyberpress)