CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Szomszédvár - Régió

2006. május 18., csütörtök 14:23


A megye hírei

Honvédelem Napja

Május 19-én, pénteken 9.00 órakor ünnepi sorakozóval kezdődik Győr-Likócson, a Magyar Honvédség 12. Légvédelmi Rakétadandárjánál a Honvédelem napi ünnepség, amelyen a megye képviseletében részt vesz dr. Szakács Imre. A megyei közgyűlés elnöke szeretné felhasználni ezt az alkalmat arra is, hogy a dandár csapatzászlajára felkösse a megyei önkormányzat szalagját, jelképesen megköszönve általa a likócsi katonáknak az árvízi védekezésben való aktív részvételt és a felelősségteljes, tisztes helytállást.
A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként 1849. május 21-én a honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem Napját.

***
Az idei esztendőben is megrendezik Likócson a dandár nyílt napját. Május 20-án, szombaton 9.00 és 13.00 óra között az érdeklődők a következő programok közül válogathatnak: a dandár harci eszközeinek és felszereléseinek bemutatója, a laktanya bemutatása, a Légierő zenekarának bemutatkozása, filmvetítések a dandár tevékenységéről, makett kiállítás, katona-nemzedékek találkozója, Kelet-Európai Wing Tsun Egyesület kung-fu bemutatója, karate bemutató, a Savaria Légió bemutatója.

***
Megyei pályázatok 2006.

A felhívásban foglaltak szerint május 2-áig kellett beérkezniük a Megyeházára azoknak a pályázatoknak, melyekkel a támogatást szolgáló pénzeszközökre (korábbi elnevezésükön "megyei alapokra") lehetett pályázni. A megyei pályázatokra 11 nagy témakörben (területfejlesztési, egészségmegőrző, oktatási, kulturális, nyugdíjas, mezőgazdasági, nemzetiségi, polgárőrségeket és önkéntes tűzoltóságokat támogató, külkapcsolati, sport, környezetvédelmi) 55,5 millió forintot különített el 2006. évi költségvetésében a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat. A 11 nagy témakörre közel 1070 db pályamunka érkezett, ezek közül a legtöbb pályázatot kulturális és egészségügyi témában nyújtották be.
A pályázatok beérkezésését követően azok rendszerezése, döntés-előkészítése megtörtént. A közgyűlés szakbizottságai a napokban kezdik meg a pályázatok értékelését, bírálatát, majd döntést hoznak a támogatásól, illetve az odaítélt pénzeszköz nagyságáról.

***
Köszönet és meghívás Parajdról

A napokban érkezett meg a megyei közgyűléshez Cseresnyés Attilának, a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola (Erdély, Hargita megye) igazgatójának levele, amely egyben meghívó az intézmény a június 16-i ünnepélyes tanévzárójára.


Ez a tanévzáró nem lesz szokványos a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola életében, hiszen a támogatással - többek között a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával - megvalósult beruházás, az iskola fűtéskorszerűsítésének átadására is e rendezvény keretében kerül sor.

A parajdi iskolaigazgató 2005 őszén fordult segítségért a megyei közgyűlés elnökéhez. Kérelmében részletes tájékoztatást adott az iskola múltjáról, mely szerint az anyaintézmény 1709. óta működik. Elsősorban helyhiány megoldása érdekében pályáztak világbanki támogatásra, ami sikeres volt és egy új négy tantermes iskola épületet sikerült felépíteni. A régi épületrészek felújítását osztrák segítséggel, számítógépekkel történő felszerelését pedig a magyarországi "segítő baráti kör" támogatásával oldották meg. Ám továbbra is megoldatlan óriási gondjuk maradt az intézmény fűtési rendszerének kialakítása. Az utóbbi évek kiadásai és a költségvetési terhek mellett, még kilátásuk sem volt a megoldásra. Ennek érdekében - mint utolsó lehetőség - fordultak segítségért hozzánk, illetve Veszprém és a Pest Megyei Közgyűléshez. (Információik szerint a másik két megkeresett megye is pozitívan állt a kérés mellé.) "Iskolánk oktatási nyelve magyar. Pedagógusi minőségünket fáklyahordozóként csak úgy tudjuk megőrizni, ha teljes erőnkkel, szellemi tudásunkkal az oktatásra, nevelésre, hagyományaink megőrzésére, nemzetünk és szülőföldünk történelmének megismerésére-, megismertetésére kötelezzük el magunkat" - állt Cseresnyés Attila levelében.

Az előzmények ismeretében, lehetőségeinket mérlegelve - "ismerve az Erdélyben élő honfitársaink körülményeit és mindennapos gondjait, valamint felismerve felelősségünket a tekintetben, hogy Erdélyben a magyar nyelvű oktatás ne szenvedhessen csorbát" - a megyei közgyűlés Pénzügyi Bizottsága úgy döntött, hogy az iskola fűtési rendszerének kiépítéséhez - a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetésének általános tartaléka terhére - 1.000.000 Ft-tal hozzájárul.

Parajd település Hargita megyében fekszik, Maros megye határánál, a székelyföldi Sóvidék legnagyobb központja, ahol a légúti betegségek gyógyítása is történik. Turisztikai szempontból szintén jelentős helyen, a Görgényi havasok lábánál helyezkedik el.
(P.Z.- cyberpress.hu)