CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2006. július 07., péntek 14:29


Az egyes javaslatokkal kapcsolatos, minden megállapodásban érintett fél által elfogadott illetve tudomásul vett pontok

Sajtóközlemény a Deák-tér rekonstrukciója ügyében folytatott egyeztetésről

Sajtóközlemény

Sopron MJV, a Deák tér Fórum, a Szövetség Sopronért Egyesület és a Soproni Védegylet Egyesület a soproni Deák tér felújításáról, annak egyes elemeiről egyeztetéseket folytatott.
Az egyeztetésekre azt követően került sor, hogy az utóbbi három szervezet konkrét javaslatokat tett a felújítással kapcsolatosan.

Az egyes javaslatokkal kapcsolatos, minden megállapodásban érintett fél által elfogadott illetve tudomásul vett pontok:

  • SMJV Közgyűlése vállaljon kötelezettséget, hogy a téren távlatban sem kerül sor mélygarázs kialakítására!
A Sopron MJV jelenlegi városvezetése vállalja, hogy távlatban sem kerül sor mélygarázs kialakítására a téren.
  • SMJV Közgyűlése parkolási rendeletében rögzítse, hogy a csökkentett parkolási kapacitás miatt a téren csak az ott lakók parkolhassanak!

Sopron MJV rendeleteiben lehetővé teszi a helyben lakók kedvezményes pakolóbérlet vásárlását. A jelenlegi városvezetés vállalja, hogy előkészíti a parkolás rendjének módosítását melyben a Közgyűlés a Deák teret kiemelt parkolási övezetté nyilvánítja. Ennek következtében a helyben lakók jelentős előnyhöz jutnak a parkolás tekintetében.

  • Az út menti fasor földsávjának rovására ne alakítsanak ki parkolóhelyeket!
Az autók jelentős része jelenleg is a fák között parkol, a felújítás után ez a jelenleg rossz helyzet kerül kultúrált megoldásra. Az egyes fákról öntözőrendszer is gondoskodik. Ezzel együtt a következő pontban megfogalmazottak szerint a városvezetés vállalja, hogy ebben a kérdésben a megállapodásban résztvevő felekkel közösen, tovább keresi a megoldás lehetőségét.

  • Az elvesző parkolók pótlását az aszfaltozott sétaút megszüntetésével teremtsék meg!

A téren nem kerül kialakításra aszfaltozott sétaút. A gesztenyefasor árnyékában húzódó térköves sétálóösvény lehetőséget nyújt a babakocsival, kerekesszékkel közlekedőknek. Ezzel együtt Sopron MJV jelenlegi városvezetése elfogadja a másik három fél által javasolt módosítást nevezetesen, hogy a Csatkai utca és az Erzsébet utca közötti szakaszon, a páratlan oldalon az öblös parkolás és a park szélén tervezett térköves sétálóösvény egy közös koncepció alapján átalakításra kerül. A változtatás nem veszélyeztetheti a pályázati támogatást. A város vállalja, hogy ennek érdekében a megállapodásban résztvevő felek bevonásával, a szükséges hatóságoknál eljár.

  • Kérjük a „gyephullám” valamint a „virágok temploma” más kertészeti (nem műszaki technikai) elemekkel való helyettesítését!
Sopron MJV jelenlegi városvezetése elfogadja a másik három fél által javasolt módosítást a „gyephullám” tekintetében nevezetesen, hogy annak kiváltására más döntően fás ligetet hoz létre egy közös koncepció alapján. A változtatás nem veszélyeztetheti a pályázati támogatást. A város vállalja, hogy ennek érdekében a megállapodásban résztvevő felek bevonásával, a szükséges hatóságoknál eljár.

A „virágok temploma” az eredeti elképzelések szerint megvalósulhat, azzal a kikötéssel, hogy a megvalósítást követő 1 év elteltével az üzemeltetési tapasztalatok és a lakossági vélemények figyelembevételével, szükség esetén, más kertészeti elemekkel kiváltásra kerül.

  • Az egész teret szereljék fel térfigyelő kamerákkal!
A jelenlegi városvezetés vállalja, hogy a javaslat szerint térfigyelő kamerák elhelyezésére kerül sor azzal, hogy azok létesítése ne menjen a park
meghittségének rovására.
  • A kialakítandó játszótér kerítése a Liszt Ferenc Múzeum kerítésének igényszintjével legyen összhangban!
A leendő játszótér fa elemeihez egy igényes, de ugyancsak fakerítést készít a kivitelező, aminek döntően a kutyák távoltartása és a pici gyerekek elszaladásának megakadályozása a szerepe.
  • Rekonstruálják a márvány medencét a szökőkúttal az eredeti helyén!

A Deák téren a „régi” szökőkút eredeti formájában nem kerül újra megépítésre, ellenben a Múzeumkert Deák tér felöli oldalán fellelhető szökőkút rekonstruálásra és újra működőképes állapotba kerülése megtörténik.

  • SMJV Közgyűlése vállaljon kötelezettséget, hogy a téren nem kerül sor tömegeket mozgató események megrendezésére! (vásár, koncert stb.)
A jelenlegi városvezetés vállalja, hogy csak a mostanihoz hasonló méretű rendezvények kerülnek megrendezésre.


Sopron MJV javasolja, hogy a folyamatban lévő felújítás részét nem képező 2576/8 hrsz.-ú, Deák téri Általános Iskola előtti területet, a Deák tér Fórum korábbi kezdeményezésének megfelelően, Sopron MJV támogatásával a civilek által javasolt tervek szerint vonjuk be a felújításba. A felek vállalják, hogy a Deák tér felújítására létrehozott alapítvány tulajdonosát, kezelőjét együttesen felkérik, hogy ebbe a munkába az alapítvány is támogatólag vegyen részt.

Sopron 2006 július 6.

Sopron MJV
Deák tér Fórum

Kapcsolódó hír:
Együttműködési megállapodás a Deák-tér érdekében