CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2006. szeptember 05., kedd 22:36


Újra megszólalt a Hősök harangja

Újra megszólalt a Hősök harangja

Tizenegy órakor újra megszólalt vasárnap az I. világháború 216 áldozatainak a nevét megörökítő Hősök harangja a soproni evangélikus templomtoronyban.


1862-63-ban épült az evangélikus templomhoz a mai torony, amelynek első négy harangját a gyülekezet megrendelésére a soproni Seltenhofer dinasztia II. generációja öntötte 1864-ben.

Az I. világháborúban a két legnagyobbat és a legkisebbet, az orgona ónsípjaival együtt hadi célra be kellett szolgáltatnia a gyülekezetnek. A legkisebb harangot 1922-ben a Forster család ajándékaként 1922-ben a harangöntő Seltenhofer család 4. generációja öntötte.

A két nagyharang – az 5000. és 5001. – szintén a Seltenhofer-műhelyből került ki, 1927-ben helyezték a toronyba.

A 2005-ben végzett karbantartási munkák alatt derült fény arra, hogy a nagyharang tányérkoronája nyakán egy komoly repedés található. A harang javíttatásáról Varga Jenő, az evangélikus gyülekezet felügyelője elmondta: a harang leszállításánál eszközölt bontásnál vették észre, azt az öntvény-hibát, zárványt, ami a repedést okozhatta. Ekkor tudatosult az is bennük, hogy a harang valószínűleg ezért volt kb. 60 fokkal elforgatva felfüggesztve, amit az utolsó felújítás során jóhiszeműen ,,korrigáltak”.

A harangot a németországi Nördlingenben, a 75 éves harangjavítási gyakorlattal rendelkező Hans Lachenmeyer Cég hegesztette, és a passau-i Rudolf Perner cég munkatársai szerelték fel és helyezték üzembe.

Ittzés János evangélikus püspök, aki a harangszentelés ünnepi istentiszteltét tartotta elmondta: az ünnepen először az együttörvendezés lelkületét kell tanúsítani, hiszen a gyülekezet számára az elmúlt egy esztendő a hiánynak az ideje volt, mert a négy harang szimfóniája hozzátartozott nem csak a templom épületéhez, a környéken élők mindennapjaihoz, hanem az egész gyülekezet lelkivilágához. Az együttörvendezés mellé kérő és intő szót is hozott a püspök. Az ősi harangokra fel szokták írni Vivos voco; mortuos plango; fulgura frango feliratot. A soproni harangon csak ,,Az élőket hívogatom, a halottakat elsiratom” rész szerepel. A harmadik része a mondatnak ,,a villámokat megtöröm” arra int, hogy közösségeinkben vigyázzunk egymásra, mert a villámokat megtörő hatalma a harangoknak nem csak meteorológiai értelemben igaz, hanem a gyülekezetben is felgyülemlő villámokat, feszültségeket is kezeli – mondta a püspök.

***
Hegedűs Attila lelkész ünnepi közgyűlésen elhangzott köszöntője

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Kedves Testvéreim!

Mikor néhány évvel ezelőtt Sopronba kerültem, egyik legmeghatározóbb benyomás számomra az az összehangolt harangjáték volt, amit a minden órában hallhattam a Hősök Harangja és a Tűztorony harangja között. Eltelt pár hét, mire rájöttem, hogy ez nem egy egységes harangjáték, hanem két különálló torony különálló harangjainak párbeszéde. Mindenesetre ez a felelgetés a számomra ugyanúgy hozzátartozott Sopronhoz, mint a temp­lom­tornyok és az utcák látványa.

Éppen ezért volt sokkoló tavaly nyár elején, amikor Gálos Ernő másodfelügyelőnk azzal a hírrel jött le a templomtoronyból, hogy nagy baj van: megrepedt a Hősök Harangja. Először fel sem fogtam ennek a súlyát. Igazából akkor értettem meg, amikor leállítottuk a harangot, és a Tűztorony harangjára már nem felelt a mi harangunk: olyan élmény volt, mintha egy soproni képeslapról leretusálták volna a város valamelyik tornyát. Ugyanaz, de mégsem ugyanaz a város. Végigfutott rajtam a hideg.

Második megdöbbenésem akkor volt, amikor megláttam a repedésről készült képeket. Belém hasított: így állt fölöttünk a harang- ilyen, a látvány szempontjából legalábbis zuhanásra kész állapotban? Ismét végigfutott rajtam a hideg.

És megindult a szervezés egyáltalán nem könnyű munkája. Ha a kocsim tönkremegy, rögtön tudom, melyik szerelőhöz kell vinnem, esetleg felcsapom a telefonkönyvet és kész. De egy harang helyreállítása egyáltalán nem megy ilyen olajozottan, nincs bejáratott út: utána kellett nézni, mit lehet csinálni, ki vállalja egy 3440 kg-os harang javítását, milyen engedélyek kellenek hozzá, hogyan jut el a harang a helyéről a javítóműhelybe és vissza- először ki kellett taposni az utat, hogy aztán el tudjunk rajta indulni. Ki tudja, hány telefonba, levélváltásba került, mire körvonalazódott az út, és elindulhatott maga a munka. (És éppen mert a gyülekezet végigjárta ezt az utat, ezennel felajánljuk a segítségünket, tapasztalatainkat azoknak gyülekezeteknek, akik hasonló helyzetbe kerülnek.)

És most pár hete újra végigfutott hátamon a hideg, amikor először hallottam a helyére visszaállított harang kísérleti kondulását. Számomra csoda, hogy ez a hang ismét megszólalhatott. Azért vagyunk itt, hogy mindenkinek hálát adjunk, aki segített bennünket abban, hogy idáig eljuthassunk.

Az első köszönet természetesen Istené, aki erőt adott a szervezés és a kivitelezés munkájához, aki láthatatlan kezekkel, de irányított, hogy mindig legyen anyagi fedezet és segítő kéz.

Hálásak vagyunk mindenki anyagi segítségéért: Sopron Város Önkormányzatának, finn testvérgyülekezetünk, a seinijokki gyülekezet segítségéért, Horváth István Miklós tanár úrnak, aki sorszámozott grafikáit ajánlotta föl téglajegyként, és minden gyülekezeti tagunknak, segítőnknek, több, mint 350 testvérünknek, akik kisebb-nagyobb adományával támogatták a munkánkat. Nem tudtunk mindenkinek személy szerinti meghívót küldeni, csak azoknak, akik valóban nevüket vállalva nagyobb összeggel segítették ezt a munkát. Ez nem jelenti azt, hogy a többieknek ne lennénk ugyanolyan hálásak, hiszen a 2-3 ezer forintos adományok ugyanolyan értékesek voltak a szemünkben. Elmondható: megmozdult a gyülekezet. És ez jó jel: képesek vagyunk valami kedvéért együtt lépni.

Hálásak vagyunk a tettbéli segítségért: az ötletekért, a szervezés és a lebonyolítás munkájáért. Hadd ne soroljam föl, hány hivatallal, mesteremberrel, szakemberrel kellett egyeztetni, tervrajzolat és kérelmeket írni. A munkában résztvevő szakembereknek, cégeknek, a hivataloknak ezúton is köszönjük segítségét!

Kevés az idő ahhoz, hogy mindenkinek külön-külön köszönetet tudjunk mondani. Most mégis szeretnék három embernek külön köszönetet mondani.

Először a gyülekezet volt felügyelőjének, Kebelei Ferencnek. Meggyőződésem, hogy az ő szervezői munkája nélkül nem lenne a harang ismét a helyén. Hálásan köszönöm az egész gyülekezet nevében!

Külön köszönetet szeretnék mondani Gálos Ernő másodfelügyelőnek. Talán sokan nem tudják, de voltak napok, hetek, amikor csak enni és aludni jött le a toronyból, egész napját a fenti munkákban töltötte. Hálásan köszönöm neki is az egész gyülekezet nevében!

Végül köszönöm gyülekezetünk új felügyelőjének, Varga Jenőnek, hogy teljes erőbedobással vette át a munkát, és segített befejezni a munkát. Hálásan köszönöm neki is az egész gyülekezet nevében!

A munka még nem, fejeződött be: a nagy tanulság, hogy a többi harangunk mozgatószerkezetét is át kell alakítanunk. Ehhez továbbra is várjuk testvéreink segítségét.


A Hősök Harangja újra szól. Emlékeztet a régiekre, és hívja, szólítja az újakat. Adjunk hálát az Úrnak, hogy összeköt bennünket régiekkel és újakkal, hogy egy harang zengése segítségével is megérint és közösséggé formál bennünket. Ámen.