CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2006. december 11., hétfő 22:09


Napirendi pontok

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülése 2006. december 21-én

Sopron Megyei Jogú Város Közgyûlésének ülése

2006. december 21-én csütörtökön 8.30 órakor

a Városháza (Fõ tér 1.) nagy üléstermében

Napirendi pontok:
I. Tulajdonosi döntést igénylõ napirendi pontok:
1. Elõterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelõ bizottsági tagok megválasztásáról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
2. Elõterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, az idegenforgalmi igazgató munkaviszonyának megszüntetésérõl

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Palotai György irodavezetõ
Nyerges Ferenc ügyvezetõ igazgató
3. Elõterjesztés a Sopron Holding Zrt. I-III. negyedévi beszámolójáról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: dr. Fullér István, az Igazgatóság elnöke

II. Közgyûlési döntést igénylõ napirendi pontok:

4. Elõterjesztés a Sopron városi szennyvíztisztító telepen létesülõ gázmotor és komposztáló egység üzemeltetésérõl szóló megállapodás megszûntetésérõl

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
5. Elõterjesztés a Pócsi utcai víziközmûvek építési és rekonstrukciós feladatairól, valamint az útburkolat felújításáról

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
6. Elõterjesztés a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjairól, a 42/1996. (XII. 31.) Kgy. rendelet módosítása révén (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
Harnisch Róbert ügyvezetõ
7. Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
8. Elõterjesztés Sopron helyi közösségi közlekedési feladatainak 2006. I-III. negyedéves ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról és a helyi autóbuszjáratok 2007. évi díjtételének megállapításával kapcsolatban az 1/1992. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Pócza Mihály vezérigazgató
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
9. Elõterjesztés a fizetõ parkolás rendjérõl szóló
36/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Beck György vezérigazgató
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
10. Elõterjesztés a távhõszolgáltatásról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételrõl, valamint a távhõszolgáltatási díj változásáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Zsirai Gyula erõmûvezetõ
Vida László divízió vezetõ
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
11.
Elõterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Kosztka László ügyvezetõ
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
12.
Elõterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekrõl szóló 46/2003. (XII. 3.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Hegedüs László vezérigazgató
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
13.
Elõterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumába történõ delegálásról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: dr. Tölli Katalin aljegyzõ
14.
Elõterjesztés a településrészi önkormányzatok megválasztásáról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: dr. Tölli Katalin aljegyzõ
15.
Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2007. I. félévi munkatervérõl

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: dr. Tölli Katalin aljegyzõ
16.
Elõterjesztés Sopron-Fertõd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában a polgármester helyettesítésérõl

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: Gintnerné Orbán Mária irodavezetõ
17.
Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciójáról

Elõterjesztõk: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester
Elõadók: dr. Dobos József jegyzõ
Nagy István városi fõkönyvelõ, költségvetési irodavezetõ
18.
Elõterjesztés a NapSzak Integrált Intézményben a pszichiátriai betegek átmeneti otthonának megszervezésérõl, alapító okiratának módosításáról

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
19.
Elõterjesztés az Intézményi Gondnokság és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Jegenye Sori Óvoda, valamint a Fenyõ Téri Általános Iskola és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Általános Iskola-Grundschule közötti együttmûködési megállapodások jóváhagyásáról

Elõterjesztõ: Abdai Géza alpolgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
20.
Elõterjesztés önkormányzati intézmények magasabb vezetõi, parancsnoki beosztásának ellátására szóló megbízások pályázati felhívásáról

Elõterjesztõ: Abdai Géza alpolgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
21.
Elõterjesztés Gyõr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa alapító okiratának módosításáról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: Abdai Géza alpolgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
22.
Elõterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendõ térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
23.
Elõterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) Ör. módosítására (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: Abdai Géza alpolgármester
Elõadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezetõ
24.
Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi belsõ ellenõrzési tervére

Elõterjesztõ: dr. Dobos József jegyzõ
Elõadó: Patzner László irodavezetõ

Egyéb aktuális bejelentések.