CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2007. február 16., péntek 10:54


Napirendi pontok

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülése 2007. február 22-én csütörtökön


Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülése
2007. február 22-én csütörtökön 8.30 órakor
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében
Napirendi pontok:
I. Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:
1.
Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosításáról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
2.
Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
II. Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:
3.
Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki beosztására kiírt pályázat elbírálásáról (zárt ülés tartható!)
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
4. Előterjesztés képviselői összeférhetetlenségi eljárás kezdeményezéséről (zárt ülés!)
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző
5. Előterjesztés a 2007. évi I. féléves munkaterv módosításáról
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
6. Beszámoló a 2006. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző
Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző
7.
Tájékoztató a polgármester és a bizottságok által 2006. év második félévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Hruby József a Pénzügyi Bizottság elnöke,
Dr. ifj. Arszin Miklós a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke,
Rádonyi László a Gazdasági Bizottság elnöke,
Sass László a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke,
Osváth András a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
Mágel Ágost a Városfejlesztési Bizottság elnöke
Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző
8. Előterjesztés a Sopron és Környéke Kistérségi Társulás jogutód néküli megszűnéséről
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Stöckert Tamás irodavezető
9. Előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezéséről
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
10. Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
11. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 51/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
12. Előterjesztés a Volán társaságok önkormányzati tulajdonba kerüléséről
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadók: Horváthné Seregély Jolán irodavezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
13.
Előterjesztés a Pannon-Sopron Regionális Televízió Kft. szerződésének felülvizsgálatáról (zárt ülés tartható!)
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző
14. Előterjesztés időszaki kiadvány alapításáról
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Frang Gizella sajtóreferens
15.
Előterjesztés a Széchenyi tér 1-2. szám alatti ingatlan, ingatlanrészének ingyenes használatba adásáról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető
16.
Előterjesztés a Sopron, Villa sor 4. szám alatti 6828/2 helyrajzi számú alatti ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: dr. dr. Simon István alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető
17.
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester
Előadók: dr. Dobos József jegyző
Nagy István városi főkönyvelő, költségvetési irodavezető
Palotai György irodavezető
18. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)
Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester
Előadók: dr. Dobos József jegyző
Nagy István városi főkönyvelő, költségvetési irodavezető
Palotai György irodavezető
Horváthné Seregély Jolán irodavezető
Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási és
projektmenedzselési csoportvezető


Egyéb aktuális bejelentések.