CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2007. február 23., péntek 16:22


Elfogadták Sopron 2007-es költségvetését

Elfogadták Sopron 2007-es költségvetését

A költségvetés tárgyalása során a polgármester elmondta, a város nagymértékű adóssága miatt a büdzsé összeállításának alapelve az ésszerű takarékosság volt. Emellett a város értékeinek megőrzése és a megkezdett beruházások befejezése is döntő tényezőként jelent meg. Dr. Fodor Tamás a 2007–13-as időszakban a pályázati lehetőségek minél nagyobb mértékű kihasználását is hangsúlyozta.

Elfogadták Sopron új költségvetését, Csuka Zsolt tűzoltó őrnagy személyében új parancsnokot választottak a városi tűzoltóság élére, közgyűlés döntése szerint Havas András alpolgármesternek a Vízmű Zrt.-ben betöltött műszaki igazgatói tevékenysége nem ütközik városvezetői feladatkörével., kezdeményezik a Pannon Sopron Kft.-vel kötött szerződés megszüntetését és átadják a Széchenyi-palota egy részét az MTV regionális szerkesztőségének
A képviselők szavaztak a Kisalföld Volán önkormányzati tulajdonba kerüléséről.


A közgyűlés döntött továbbá a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezéséről is. A József Attila Gyermekvédelmi Központ esetében ez a befogadó otthon megszüntetését jelenti. A Doborjáni Ferenc Oktatási-nevelési Központ esetében a férőhelyek számában történik változás: 80-ról 60-ra csökken. Az MSZP a soproni munkahelyek megszűnését tette szóvá, miközben a Mágel Ágos (Fidesz-KDNP) kérdésére adott válaszból kiderült: a döntést azért kell meghozni, mert a jelenlegi kormány megszorító intézkedései kényszerítik a fenntartót abba a helyzetbe, hogy a költégek kényszerű csökkentéséhez folyamodjon.

A Petőfi Sándor Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosították, hogy a a művészetoktatási tevékenységet folytató intézményeknek járó támogatásra jogosult lehessen az intézmény.
A Pannon Sopron Regionális Televízió Kft. szerződésének felülvizsgálatával kapcsolatban a testület kinyilvánította azt a szándékát, hogy az önkormányzat és a kft. között köttetett szerződést érvénytelenítsék, tekintettel arra, hogy azt a városvezetés jogszabályba ütközőnek ítélte.

Döntés született az MTV regionális szerkesztősége számára a Széchenyi-palota egy részének ingyenes használatba adásáról. Koczka Tibor, az MTV regionális szerkesztőségének vezetője elmondta, Győrben és Szombathelyen is komoly anyagi eszközöket ajánlottak fel a televízió áttelepítésére, a soproni felajánlás annak szinte töredéke. Sopron mellett szólhat azonban a jelenleg is tevékenykedő szakembergárda, mely a következő hét évben is magas színvonalú műsorokat gyárthat.
A költségvetés tárgyalása során a polgármester elmondta, a város nagymértékű adóssága miatt a büdzsé összeállításának alapelve az ésszerű takarékosság volt. Emellett a város értékeinek megőrzése és a megkezdett beruházások befejezése is döntő tényezőként jelent meg. Dr. Fodor Tamás a 2007–13-as időszakban a pályázati lehetőségek minél nagyobb mértékű kihasználását is kiemelte.

Havas András alpolgármester a költségvetési javaslat kiinduló helyzetéről – fokozódó eladósodottságról, csökkenő állami támogatásról – szólt. Mint mondta, a költségvetési hiány évről évre nagyobb mértékben növekedett. Az alpolgármester tájékoztatást adott a város pénzügyi helyzetét érintő valamennyi tényezőről.

A város helyzetének előremozdítása érdekében összefogásra, együttműködésre szólította fel a képviselőket, és a város valamennyi polgárát az alpolgármester.
Azon a tényen, hogy az előző MSZP-s városvezetés közel 40millió forint értékben adott különböző személyeknek ingyenes parkolóbérletet a város területére még a szocialista városatyák is megdöbentek.

Dr. Fodor Tamás a fejlesztésekről elmondta, lehetőség nyílik különböző pályázatokra. Vannak olyanok – főként útépítési és hulladékprojektek –, melyek már ebben az évben megkezdődhetnek. Az előkészített projekteket elindítják, mihelyt lehetőség nyílik rá.
45 millió forintos megtakarítást jelent a személyi juttatások, a képviselők és köztisztviselők illetményeinek mérséklése, de szinte minden kiemelt előirányzatot csökkentettek. Az iskolák és óvodák összesen 331 millió forintos megtakarítást vállaltak.
(cyberpress)