CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Szomszédvár - Régió

2007. február 23., péntek 16:35


Régiós hírek

Győr-Moson-Sopron és Vas Megye tiltakozik a centralizáció, drasztikus megszorítások ellen

A megyék szerint a kormány centralizál a régiókban, miközben a kiadásokat növeli, a pályázati forrásokat drasztikusan csökkenti.

Február 22-én Szombathelyen ülésezett a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, amelynek elnökletét dr. Molnár Csaba (MSZP) látja el. Az ülést követően, Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Szakács Imre  Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke a tapasztalható centralizáció, a növekvő költségek és kiadások, a minimális összegű pályázati támogatások és a Szentgotthárd térségében telepítendő osztrák szemétégető ügye kérdésében fejtette ki véleményét.

 Centralizáció

 Az Európai Unió célkitűzéseivel ellentétben ma Magyarországon a centralizáció az irányadó. A decentralizációs elvvel ellentétben a Magyar Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül befolyása és irányítása alá kívánja vonni a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget. A választott önkormányzati tisztségviselő tagok javaslatára a Bajnai Gordon-féle centralizációs törekvést a Tanács nem tárgyalta meg.

 Növekvő kiadások és költségek

 A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésén elhangzottak alátámasztják, hogy a kormányzat által kommunikált költségmegtakarítási elv semmilyen formában nem érvényesül regionális szinten. Az olcsóbb állam számukra azt jelenti, hogy létrehoztak a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti egységén belül egy a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökét kiszolgáló titkárságot. A titkárság működéséhez 22 millió forintot biztosítanak.

 Pályázati támogatások minimális összeggel

 A Bajnai Gordon által hangoztatott 8000 milliárd Ft-os összegről a tegnapi RFT ülésen egyetlen szó sem esett. Jól látszik, hogy az NFT II. operatív programjaihoz kapcsolódó pályázatainak meghirdetése csúszik.

Tragikus, hogy a hazai decentralizált források mindeddig megyei döntési hatáskörbe tartozó alapjai (amelyek 2007-ben a régióhoz kerültek, TEKI, CÉDE és LEKI) nevetségesen kicsi összegek: például a TEKI 2007-ben 83, 7 millió Ft, míg korábban 8-10-szerese is volt ez a támogatás, míg 2004-ben 896, 4 millió Ft-ról dönthetett a 3 megye. Továbbá a CÉDE 2007-ben 502,8 millió Ft volt, míg 2005-ben 735,5 millió Ft-ról dönthetett a 3 megye.

Szintén döbbenetes, hogy céltámogatásokra 2007-ben a régió 3 megyéjére 3,8 millió Ft-os keret áll rendelkezésre!

Régiós szinten ez óriási visszalépés, ugyanis a számok tanúsága szerint a kistelepülésen élőknek gyakorlatilag semmilyen segítséget nem nyújt a kormány.
(cyberpress.hu)


Szolidaritás a szemétégető ellen

 Győr-Moson-Sopron-, Vas- és Zala megye szolidaritását fejezte ki Szentgotthárd városával és annak lakóival a magyar-osztrák közös határra tervezett osztrák szemétégető ellen.

A három megye közgyűlésének elnöke – a szemétégető létesítése elleni tiltakozásként - felfügeszti a politikai típusú elnöki-tartományfőnöki találkozókat az Eurégió West/Nyugat-Pannónia együttműködésben.

***

Az Eurégio West/Nyugat Pannonia Munkacsoport 1998-ben jött létre Kismartonban (Eisenstadt) Burgenland, Győr-Moson-Sopron és Vas Megye együttműködésére, 1999 óta Zala Megye is tagja az együttműködésnek. A munkacsoport célja a jószomszédi, határon átnyúló kapcsolataik erősítése és fejlesztése mindazokkal a társadalmi, gazdasági, kulturális, technikai és közigazgatási koordinált lépésekkel, melyek erre alkalmasak.

Azz Eurégió a határvidéken mindenekelőtt a területfejlesztést, a gazdasági és idegenforgalmi beruházásokat, a kulturális örökség ápolását támogatja. A szerződés szerint a partnerek együttműködnek a természet-környezet és vízvédelem területén, közbiztonsági, humanitárius, szociális területen, valamint az oktatásban-képzésben.

Az Eurégio West/Nyugat Pannónia soros elnökségét 2007-ben Vas megye tölti be.
(cyberpress.hu)


Jóváhagyta 2007. évi költségvetését a Szigetköz Térségi Fejlesztési Tanács

Közel 13 millió forintos bevételi és kiadási főösszeggel, egyhangú döntéssel pénteki rendkívüli ülésén jóváhagyta 2007. évi működési költségvetését a „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács (SZFT).
A  költségvetési hozzájárulással – a 2007. évi költségvetési törvény kapcsán benyújtott módosító indítványunk elvetése miatt,  idén nem számolhatunk;
a pályázatokon elnyert források egyelőre jövőbeni lehetőségek;  jelenleg kizárólag a Tanácsban résztvevő szavazati jogú személyeket delegáló szervezetek tagdíjfizetésére lehet számítani.

A Tanács költségvetésének (a bevételi forrásoknak) bizonytalanságát a kormányzati szervek, minisztériumok válaszának hiánya okozza. Mint ismeretes, ez idáig csak a KVM jelezte, hogy 1 millió Ft-tal támogatja a Tanács működését, amely azonban kevesebb, mint az igényelt összeg fele. További két minisztérium a mai napig nem adott választ arra, hogy a Szigetköz térségét milyen módon tudja e testületen keresztül anyagilag támogatni.

Az ülésen a Tanács elnöke, dr. Szakács Imre elmondta, bízik abban, hogy az Országos Területfejlesztési Tanács február 27-i ülésén pozitív döntés születik a Szigetköz Fejlesztési Tanács támogatásáról.

Az SZFT következő ülésére 2007. március 23-án kerül sor.

P.Z.