CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2007. február 27., kedd 11:12


Szokolay Sándor tiszteletbeli bencés

Szokolay Sándor tiszteletbeli bencés

Szokolay Sándor Sopronban élő Kossuth-díjas zeneszerzőt tiszteletbeli tagjává fogadta a Bencés Diákszövetség Sopronban.

Dr. Németh István, a Bencés Diákszövetség soproni elnöke.elmondta: Szokolay Sándor a helyi hitélet erősítéséért folytatott munkája, hitvalló élete és művészete követendő példaképpen áll minden magyar ember előtt, a Bencés Diákszövetség megtiszteltetésnek tartja, hogy tagjai közé fogadhatta a Corvin-lánccal kitüntetett zeneszerzőt..


,,Régtől dícséretes hagyománya Szövetségünknek, hogy azokat a személyeket, akik életvitelükkel és a Szövetség céljainak valóraváltását elősegítő tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek, Tiszteletbeli Tagjává fogadja.

Minekutána Szokolay Sándor, aki Kunágota helységben 1931.március 30-án született, a Bencés Diákszövetség Soproni Alapszervezete által a Bencés Diákszövetség tiszteletbeli tagságára támogatólag felterjesztésre került, az ő életművét az alant jelzett helyen és időben megvizsgáltuk, és úgy találtuk, hogy a magyar zenei élet kiválóságaként példaadó életvitelével bennünket, bencés diákokat is megerősít vallott értékeinkben, így Szövetségünk számára megtisztelő, ha tagunkká fogadhatjuk.” - olvasható a tiszteletbeli tagságot adományozó oklevelen.


A szombaton tartott szentmisét követően Bíró László püspök, a budapesti teológia rektora és Bischof Péter a BDSZ országos elnöke és a Németh László a diákszövetség főtitkára, valamint a soproni diákközösség számos tagja jelenlétében fogadták tiszteletbeli taggá a közelmúltban Szent Márton-díjjal kitüntetett zeneszerzőt.

***

- Kezdetben vala az Ige, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Azután a világosságot elválasztotta a sötétségtől, az Ótestamentum azt mondja: látá Isten, hogy jó a világosság . Azután teremtette az eget, a szárazföldet, a napot, a holdat, a csillagokat, növényeket állatokat, végül az embert. Munkája befejeztével pedig látá, hogy mindaz, amit teremtett, igen jó.
Szerintem ebből az igen jó-ból, az igen jelenti a művészeteket, vagyis a zenét, az irodalmat, a festészetet, szobrászatot, a táncot, és így tovább.(...)

- Fontosnak tartom, hogy ne szóval magyarázzam meg a hitemet, mert a prédikáció nem az én feladatom. A teremtett világ a legtökéletesebb alkotás, ezt az Isten elvégezte, és ahogy a Biblia mondja, mi Isten munkatársai vagyunk, próbáljuk követni az útját.(...)

- A hit többé nem magányügy. Nem magánügy, főképp akkor, amikor a világ azt hiszi, hogy a vallást kinövi, pedig még meg sem tanulta. A kommunista eszme, amely a világot végképp el akarta törölni, az összes krisztusi tantól akarta megfosztani a világot, ami gyökereitől fosztotta volna meg. Az ordas eszme elmúltával sem jobb a helyzet. A mai világ szándékos tévesztései között: igenis őrizői vagyunk egymásnak. Óvnunk kell időben egymást a rossztól. Az ámítás egyre ismerősebb fogalom manapság. Úgy érzem, hogyha én is kaptam valamit föntről, Babits Jónás könyvére emlékeztető küldetés-megtagadás lenne, ha nem szólnék. A XXI. század elején tényleg elmondhatjuk, hogy ördögi erők vannak jelen, lassan bukósisakot kell venniük az őrangyaloknak is, olyan kegyetlen a világ.
Annyira nem magányügy a hit, hogy ki kell kényszerülnie az emberből."
(Részlet a Szokolay Sándorral készült Credo ergo sum! című interjúkötetből, amelynek szerzője Halász Zsuzsa, kiadta a Kairosz Kiadó)

B.Tóth Éva