CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Szomszédvár - Régió

2007. március 22., csütörtök 08:01


Megyei hírek, események

A megyei önkormányzat sérült embertársaink segítéséért

Együttműködési megállapodást írt alá a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és az Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete március 21-én, szerdán Győrött, a Megyeházán. A 2008. december 31-éig szóló dokumentumot dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke és Tóth Jánosné, az egyesület elnöke látta el kézjegyével.

Szakács Imre elmondta, hogy nem egy új kapcsolat létrejöttéről van szó, hanem egy évek óta eredményesen működő együttműködés meghosszabbításáról. Reményei szerint egy folyamat közbülső állomásáról, melyhez örömmel és szívesen adta a megyei közgyűlés a támogatását. „A megyei önkormányzat a fogyatékkal élők ellátását, gondozását kötelező feladatként, intézményi keretek között végzi, de rendkívül fontosnak tartjuk, hogy gazdasági nehézségeink ellenére a fogyatékkal élők helyzetén – lehetőségeink keretein belül, önként vállalt feladatként – is segítsünk. E törekvést bizonyítja a most aláírt együttműködési megállapodás” – fogalmazott Szakács Imre.

Tóth Jánosné, az egyesület elnöke elmondta, hogy a segítségnyújtás tényén túl leginkább annak örülnek, hogy nem egy „ráerőszakolt” együttműködésről van szó, hanem valódi partnerségről, amelyhez az egyesület is igyekszik hozzátenni azt, amit a saját területén és lehetőségei szerint tud, pld. az érintettek érdekképviseletében, a szülőkkel való kapcsolattartásban.

A most aláírt megállapodás értelmében pld. a Megyeháza dísztermét térítésmentesen veheti igénybe az egyesület március 30-án, pénteken délután, amikor is a civil szervezet közgyűlésére kerül sor.„Lázas semmittevés - megfelelő források nélkül”

Március 21-én, szerdán Győrött tartotta ülését a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (RFT). A tanácsülést követően dr. Szakács Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés és a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke tartott sajtótájékoztatót, ahogy ő fogalmazott azért, hogy „hallgattassék meg az önkormányzati oldal véleménye is, hiszen az RFT-k „új” rendszerében nincs lehetőség az önkormányzati oldal megszólalására.”

Szakács Imre két gondolat köré fűzte tájékoztatóját: nem csak és kizárólag a mai tanácsülés történéseiről, inkább az elmúlt negyed év munkájáról, illetve a beígért pénzeszközökre való hiábavaló várakozásról és az RFT-ben tapasztalható erős központosítási törekvésről beszélt.

„Lázas semmittevés folyik a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban. Csak ígéretek vannak, forrás nincs. A beígért forrásokból eddig a régióban szinte alig, vagy csak nagyon kevés konkrét pénzösszeg jelent meg. Az RFT hoz ugyan döntéseket, de ezek egy része a régióban lakó emberekre érdemi hatással nincs” – fogalmazott az elnök.

Szakács Imre kitért az önkormányzati hatáskörbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése című pályázat kérdéskörére, melyről a NYDRFT január 11-én rendkívüli ülésén döntött ugyan, ám az ügyben konkrét előrelépés – nyilvánvalóan a szükséges pénz hiányában – a mai napig, több mint két hónap elteltével sincs.

Külön kiemelte, hogy decentralizált alapként az RFT csupán 342 millió Ft elosztásáról dönthet. "Ha azt nézzük, hogy a Nyugat-dunántúli Régióban 650 település található, akkor településenként alig több mint 500 ezer forint az elnyerhető összeg. Nevetségesen kevés!”

Szakács beszélt arról is, hogy szerinte nagyon erős központosítási törekvés látszik az RFT-k munkáját, döntési jogkörét tekintve. Nem tartja helyesnek, hogy az előző években hozott regionális tanácsi döntéseket felülírva, azokat figyelmen kívül hagyva hoz többségi döntéseket a testület.Felhívás - Bírósági ülnökök választása

A Köztársasági Elnök a 28/2007. (II.28.) KE számú határozatával a megyei bíróságok, a helyi bíróságok és a munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2007. március 5. és április 22. közé eső időtartamra tűzte ki. Ülnök az a büntetlen előéletű, 30. életévét betöltött, de a 70. életévét még el nem ért választópolgár lehet, aki választójoggal rendelkezik.

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörébe tartozik a megyei bíróságon működő ülnökök közül 10, a munkaügyi bíróságon működő ülnökök közül 25, és a pedagógus ülnökök közül 3 fő megválasztása. Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – jelölhetik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság székhelyén működő általános iskolák és középfokú oktatási intézmények (szakiskolák, középiskolák), a munkaügyi bíróság ülnökeit pedig elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelölteket 2007. március 23-ig a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál (9021 Győr, Árpád u. 32.,
telefon: 522-257) lehet bejelenteni, ahol beszerezhetők a jelöléshez szükséges formanyomtatványok, valamint tájékoztatás kérhető az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről, illetve a választással kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekről is.