CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Szomszédvár - Régió

2007. április 16., hétfő 17:46


Felhívás a megyei kitüntető cím és megyei kitüntető díjak javaslattételre

F E L H Í V Á S

A MEGYEI KITÜNTETŐ CÍM ÉS A MEGYEI KITÜNTETŐ DÍJAK JAVASLATTÉTELÉRE

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Címet alapított.

Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Cím adományozható azoknak, akik tevékenységükkel hosszabb időn át folyamatosan, kiemelkedő módon, jelentős mértékben hozzájárultak Győr-Moson-Sopron megye fejlődéséhez.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése  a megye tudományos, közoktatási, közművelődési, művészeti életében, testnevelési és sportmozgalmában, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi  ellátásában, valamint az önkormányzati közigazgatásban szerzett érdemek elismerésére az alábbi kitüntető díjakat alapította és adományozza:

Győr-Moson-Sopron Megye Térségfejlesztéséért Gróf Széchényi Ferenc-díj adományozható azoknak, akik a megye fejlesztése érdekében a műszaki, természet, társadalom és más tudományos területen, valamint a településfejlesztés összehangolásában és megvalósításában, határmenti,  térségi  kapcsolatok fejlesztésében, települések együttműködésének kialakításában, térségi szemlélet formálásában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.

Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatásáért Péterfy Sándor-díj adományozható azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a megyében a korszerű és eredményes nevelés-oktatás megvalósításához.

Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért Dr. Kovács Pál-díj adományozható azoknak, akik a közművelődés bármely területén hosszú éveken keresztül kimagasló munkát végeztek.

Győr-Moson-Sopron Megye Művészetéért Kormos István-díj adományozható azoknak, akik az irodalom és a művészetek terén magas színvonalú alkotó tevékenységet folytattak, hivatásos és nem hivatásos művészként.

Győr-Moson-Sopron Megye Sportjáért Bauer Rudolf-díj adományozható azoknak, akik a megye testnevelési és sportmozgalmában élenjártak, sportteljesítményükkel kiemelkedő eredményeket értek el.

Győr-Moson-Sopron Megye Egészségügyéért Dr. Petz Aladár-díj adományozható azoknak, akik a megye egészségügyi ellátásának bármely területén kiemelkedő szakmai tevékenységet folytattak.

Győr-Moson-Sopron Megye Szociális Ellátásáért és Gyermekvédelméért dr. Batthyány-Strattmann László-díj adományozható azoknak, akik a megye szociális és gyermekvédelmi ellátásában kiemelkedő szakmai tevékenységet fejtettek ki.

Győr-Moson-Sopron Megye Közigazgatásáért Dr. Csizmadia Andor-díj adományozható azoknak a köztisztviselőknek, akik a közigazgatás területén hosszú időn keresztül kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájukkal hozzájárultak az önkormányzati feladatok színvonalas ellátásához.

Győr-Moson-Sopron Megye Gazdaságáért Meller Ignác-díj adományozható azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, - ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a megye gazdasági életében, fejlődésében kiemelkedő tevékenységet folytattak.

A kitüntető címből és a díjakból évente 1-1 adományozható.

A kitüntető cím és a kitüntető díjak egyéneknek és közösségeknek adományozhatók.

A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek:

  • a megyei közgyűlés tagjai, bizottságai, tanácsnokai,
  • a megye települési önkormányzatai,
  • a megyében lévő intézmények, érdekképviseletek, szakmai szövetségek, egyesületek, alapítványok,
  • a megyében működő tudományos intézetek vezetői és
  • a megyei sportági szakszövetségek és sportegyesületek vezetői.

A kitüntető címre tett javaslatokat kuratórium, a kitüntető díjakra tett javaslatokat pedig a megyei közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi. A megye gazdaságáért díjra érkezett javaslatokat az illetékes bizottság mellett a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara kijelölt képviselője is véleményezi.

A kitüntető címet és a kitüntető díjakat Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése adományozza.

A kitüntető címhez oklevél és kék szalagon függő, aranyozott, vert ezüstből készült megyecímer, valamint kitűzőként vert aranyból készült megyecímer és pénzjutalom jár. A kitüntető díjakhoz oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A Meller Ignác díjhoz díszoklevél és annak adományozását tanúsító okirat jár.

A kitüntető címet és díjakat a 2007. augusztusi ünnepi közgyűlésen adja át a megyei közgyűlés elnöke.

A javaslatokat 2007. május 18-ig lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökének megküldeni. (9002 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.)

A kitüntető cím és a kitüntető díjak javaslattételével kapcsolatosan érdeklődni lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési és Jogi Osztályán, a 96/522-209-es telefonszámon.

A javaslattételhez adatlap a Megyei Önkormányzati Hivatal portáján átvehető, illetve a Megyei Önkormányzat honlapjáról, a  www.gymsmo.hu címen a „pályázati felhívások” címszó alól letölthető.
Ponty Zita