CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2007. jĂşnius 02., szombat 15:24


A HVI-k céljáról és képzéssorozatáról

Helyi Vidékfejlesztési Irodák nyílnak országszerte

Helyi Vidékfejlesztési Irodák nyílnak országszerte

Az Európai Unió 2007 és 2013 közötti költségvetési időszakában Magyarország vidéki területeinek fejlesztésére – az agrárium versenyképességére fordítandó 1000 milliárd forinton felül – az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében mintegy 180 milliárd forint áll rendelkezésre. A kormányzat, illetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) elsődleges célja a falu és város életminősége közötti különbségek, valamint a köz- és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén meglévő esélyhátrányok mérséklése, megszüntetése – különös tekintettel a 35 leghátrányosabb kistérségre.

Az elkövetkező hét évben két alapvető, jól körülhatárolható törekvés biztosítja majd a vidékfejlesztési célok megvalósulását: a mikrovállalkozások támogatásán alapuló munkahelyteremtés, illetve a tenni akaró helyi közösségek szervezése és bevonása a kistérségi szintű döntéshozatali folyamatokba.


A pályázati úton kiválasztott Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) legfőbb feladatai közé a 167 vidéki kistérség állami és önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szereplőinek – LEADER Akciócsoporthoz hasonló felépítésű – tevékeny Helyi Vidékfejlesztési Közösséggé (HVK) szervezése, a sajátos kistérségi adottságokra építő, testreszabott Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítésének koordinálása, továbbá az ÚMVP fejlesztési forrásaihoz kötődő társadalmasítási, tájékoztatási és információ-szolgáltatási tevékenység ellátása tartozik. Célunk egy olyan – európai viszonylatban is – modern szellemiségű, szolgáltatás-orientált, decentralizált szervezetrendszer felállítása, amely a kistérségi problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján képes megoldani.


A nyertes HVI vezetők számára 2007. május 16. és június 1. között megrendezett képzéssorozat célja volt, hogy az irodavezetők hitelesen, felkészülten szólíthassák meg a kistérség önkormányzatait, civil és társadalmi szervezeteit, valamint a vállalkozói szféra képviselőit, ezért a kormányzati integrált vidékfejlesztési irányelvek és az ÚMVP tagolódásának elsajátításán túl egyebek mellett kistérségi specializációs-, projektmenedzsment-, kapcsolati- és kommunikációs tréningeken is részt vettek.

A képzés lezárását követően az irodavezetők akkreditációs vizsgát tesznek, 2007. június végétől pedig megkezdhetik munkájukat a HVI-k, a vidéki közösségekkel együtt, a vidéki közösségekért.
Forrás:
  FVM VKSZI, Társadalmi Kapcsolatok és Kommunikációs Osztály