CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2007. június 18., hétfő 16:36


Napirendi pontok

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülése 2007. június 28-án, csütörtökön 10.00 órakor a Városháza nagy üléstermében

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülése
2007. június 28-án csütörtökön 10.00 órakor
a Városháza nagy üléstermében

Napirendi pontok


I. Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:1. Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht. és Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. egybeolvadásáról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető


2. Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, közhasznú szerződéséről, a szociális foglalkoztató költségvetési szerv megszünéséről
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető


3. Tájékoztató a Pannon - Sopron Regionális TV Műsorgyártó és Szolgáltató Kft. 2007. május 24. napján megtartott taggyűléséről
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Kar László vagyongazdálkodási ügyintéző


II. Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


4. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház gép-műszer beszerzési pályázati támogatásról való lemondásról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök


5. Tájékoztató az eseti bizottság tevékenységéről (Soproni Erzsébet Kórház, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság)
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester, a bizottság elnöke


6. Előterjesztés egyházi ingatlanok tulajdonrendezéséről
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető


7. Előterjesztés a Nyugat-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsba történő delegálásról
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Palotai György irodavezető


8. Előterjesztés az Általános Iskola - Grundschule átszervezéséről
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető


9. Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető


10. Előterjesztés a 2007-2008. tanévi feladatváltozásokról
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető


11. Előterjesztés Kazuno (JP), Brennberg (D), Medgyes (RO) és Kempten (D) városokba történő külföldi kiküldetésről
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadók: Stöckert Tamás irodavezető
Palotai György irodavezető


12. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város közmunkaprogramjának kialakításáról
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető


13. Tájékozatató a szelektív hulladékgyűjtés jelenlegi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: Kosztka László ügyvezető
Horváthné Seregély Jolán irodavezető


14. Előterjesztés gépjármű-várakozó helyek (parkolók) biztosításáról szóló rendelet megalkotásáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezető


15. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezető


16. Tájékoztató önkormányzati ügyben tett felterjesztésről
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezető


17. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 19/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Bánszegi Lajos gazdasági referens


18. Előterjesztés városi zászló adományozásáról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Stöckert Tamás irodavezető


19. Előterjesztés a Haydn-munkacsoportban való részvételről
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadók: Stöckert Tamás irodavezető
Gimesi Réka turisztikai referens


20. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. rövidlejáratú
hitelszerződése miatti önkormányzati készfizető kezességvállalásról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, költségvetési irodavezető


21. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. II. félévi munkatervéről
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző


22.
Előterjesztés együttműködési megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester


Egyéb aktuális bejelentések.