CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2007. szeptember 14., péntek 09:22


Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülése 2007. szeptember 27-én csütörtökön 10.00 órakor a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

Napirendi pontok

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülése
2007. szeptember 27-én csütörtökön 10.00 órakor
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

Napirendi pontok:
I. Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság közhasznú szerződéséről
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető
II. Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:
2. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai fejlesztésének feladattervére
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető
3. Előterjesztés közoktatási intézmények minőségirányítási programja jóváhagyásáról
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető
4. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető
5. Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
Palotai György osztályvezető
6. Előterjesztés a 2007. évi I. féléves munkaterv módosításáról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
7. Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
8. Előterjesztés a Sopron, Dorfmeister u. 1. szám alatti ingatlan használati jogának rendezéséről
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
9. Előterjesztés a Sopron – Balf 10960/1 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos kártalanításról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
10. Előterjesztés a balfi buszforduló és parkoló, út, ivókút és pihenőpark létesítésének finanszírozásáról
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök
11. Előterjesztés a helyi közút- és közműépítésekről szóló 39/2000. (XI. 1.) Ör. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök
12. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Kerékpárral a Fertő/Neusiedlersee Kultúrtájon” című pályázatban való részvételéről
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök
13. Előterjesztés a Fertői Vízitelep Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Kuslits Tibor városi főépítész
14. Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) Ör.-rel kapcsolatos törvényességi észrevételről és a rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző
15. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 44/2001. (X. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző
16. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző
17. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 34/2005. (IX. 6.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző
18. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiemelt teljesítménycéljairól
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző
19. Előterjesztés alapítványi támogatásokról
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető
20. Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester
Előadók: dr. Dobos József jegyző
Nagy István osztályvezető
Palotai György osztályvezető
Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
Kerekes Attila városi főmérnök
21. Előterjesztés költségvetési tételek átcsoportosításáról
Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester
Előadók: dr. Dobos József jegyző
Nagy István osztályvezető
22. Tájékoztató a 2007. évi költségvetési rendeletmódosítást követő központi pótelőirányzatokról és az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításairól
Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester
Előadók: dr. Dobos József jegyző
Nagy István osztályvezető
23. Előterjesztés intézményi jogviszony megszüntetéséről (zárt ülés!)
Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető
24. Előterjesztés lakásfenntartási támogatási kérelem elutasításának tárgyában benyújtott fellebbezésről (zárt ülés!)
Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető

Egyéb aktuális bejelentések.