CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Városháza

2008. február 27., szerda 22:37


Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülése

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülése

2008. február 28-án, csütörtökön 10.00 órakor a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében

Napirendi pontok:


Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:


1. Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: Kosztka László ügyvezető
Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


2. Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2008. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető
Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


3. Előterjesztés a Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. 2008. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: Földes Tamás ügyvezető
Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


4. Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRt. 2008. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató
Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


5. Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2008. évi üzleti tervéről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: Hegedüs László vezérigazgató
Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


6. Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság létrehozásáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


7. Előterjesztés Társaságaink Alapító Okiratainak módosításáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:


8. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


9. Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet elfogadásáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


10. Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető


11. Előterjesztés a Takács Invest Kft. kártalanítási ügyéről (zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Szendreiné dr. Vanyiska Dóra jogtanácsos


12. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető


13. Előterjesztés a Soproni Erzsébet Oktató Kórház Központi Laboratóriumának működtetéséről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető


14. Előterjesztés a MEDPATIKA Kft. kérelméről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető


15. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető


16. Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető


17. Előterjesztés a Sopron Városi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György osztályvezető


18. Előterjesztés közterületek elnevezéséről

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Varga Józsefné osztályvezető


19. Előterjesztés az „Előkészítés a Határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon-Fertő régióban” című pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Havas András alpolgármester
Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető


20. Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére

Előterjesztő: Havas András alpolgármester
Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető


21. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (III. 1.) rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester
Előadók: dr. Dobos József jegyző
Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető
Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető


22. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről (rendeletalkotás)

Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester
Előadók: dr. Dobos József jegyző
Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető
Palotai György osztályvezető
Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető


23. Előterjesztés az Inno-Ligno szakvásár megrendezése kapcsán megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Brummer Krisztián irodavezető


24. Beszámoló ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző


25. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiemelt teljesítménycéljairól

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző


26. Beszámoló a 2007. II. félévében lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Dobos József jegyző
Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző