CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2008. február 28., csütörtök 22:36


Elfogadták a 2008. évi költségvetést

Elfogadták a 2008. évi költségvetést

Huszonnyolc napirendi pontot tárgyaltak a februári közgyűlésen.

Huszonnyolc napirendi pontot tárgyalt Sopron képviselőtestülete februári ülésén. A legtöbb kérdést, hozzászólást és egyben vitát kiváltó napirendi pont a 2008. évi költségvetés tárgyalása volt, amelyet végül is 17 igen, 8 nem, 1 tartózkodás mellett,öt órán keresztül tartó vita után fogadott el a képviselőtestület.

A csökkenő állami normatív támogatás és növekvő infláció mellett, azaz a feladatok ellátásához képest alacsony finanszírozás, továbbá a megszorítások nagyban nehezítik az önkormányzatok költségvetésének megalkotását, amit Havas András alpolgármesternek a vitát megelőzően, a makrogazdaság aktuális feltételrendszeréről tartott előadása is szemléltetett.

A Határon átnyúló vízellátás-fejlesztés a Pannon – Fertő régióban című pályázat benyújtásáról is döntött a testület, amely napirendi pontnál a kismartoni partnerek is jelen voltak a teremben, akik közül Gerhard Zapfe cégvezető, az Észak Burgenland Vízmű részéről örömét fejezte ki az együttműködést és a döntést illetően.

A soproni képviselők elfogadták az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveit és titkos szavazással, egyhangúlag döntöttek arról, hogy a soproni Erzsébet kórházat továbbra is dr. Baranyai László főigazgató főorvos vezesse.


A közgyűlés döntött egy Soproni Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. létrehozásáról, amely tulajdonképpen az önkormányzat szervezeti eszköze komplex városfejlesztési elképzelései megvalósítására, olyan munkák elvégzésére, amelyet egy hivatali rendszer nem tud véghezvinni.

A továbbiakban a az önkormányzati vagyonrendeletet is elfogadták, amelynek alapvető célja, hogy az önkormányzat jól gazdálkodjon a vagyonával.

(sopron.hu)