CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2008. április 28., hétfő 13:37


Firtl Mátyás: Az igazság tesz szabaddá

Firtl Mátyás: Az igazság tesz szabaddá

,,Firtl Mátyás a hűség embere. Mert hűséges a Fideszhez, a Kereszténydemokrata Néppárthoz, Hűséges Orbán Viktorhoz, hűséges választóihoz, és hűséges ahhoz a munkához, amire elkötelezte magát. Alázattal végzi a munkáját, szolgálatot teljesít mindennap. "

Az igazság tesz szabaddá címmel jelent meg Firtl Mátyás országgyűlési könyve, amelynek bemutatóját Sopronban a Pannonia Hotel különtermében tartották. Beszédesek a könyv fejezeteinek címei: A hűség embere, Kiütéses győzelem a második menetben, Hazugságok ellen szólva, Csak térkép e táj?, Cum Deo Pro Patria, Felemelt lélekkel…

Egy politikusi pálya elevenedik meg olvasó előtt, egy olyan hiteles politikusé és emberré, aki vallja:
,,A politikusi munkát a szó legnemesebb értelmében szolgálatnak tartom, pedig nem is készültem politikusnak. A közügyek – ha úgy tetszik, a politika – találtak meg engem, nem tudtam, de talán nem is akartam kitérni. Úgy hiszem, jól tettem.
Hiszem és vallom, hogy a keresztény életszemlélet, értékek, erkölcs és felelősség érvényesíthetők a politikában. Mi több: másként nem is tartanám érdemesnek politizálni.”

A képviselő pályáját, politikai és szakmai tevékenységét bemutató kötetet dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő és dr. Rédly Elemér, a Győri Hittudományi Főiskola tanára, pápai prelátus ajánlotta a teltházas rendezvényen megjelenteknek.Kereszténység és közélet – Hit és közélet

- Szükség van arra, hogy a keresztény emberek tudják, hogy a kereszténységünket nem csak a templomban kell gyakorolni és megélni, hanem a közéletben, a mindennapi életben is. Az utolsó ítéletről szóló Jézus-i példabeszédben a bíró nem azt kérdi, hogy voltál-e templomban, imádkoztál-e, hanem azt mondja: éheztem és ennem adtál, szomjaztam és inni adtál, beteg voltam és meglátogattál... Azaz a keresztény embernek a mindennapi életben kell érvényesítenie a szeretet parancsát. A közéletben is érvényesülnie kell a keresztény erkölcsnek – fejtette ki Rédly Elemér, aki egészen megdöbbentőnek tartja, hogy például vallásos falvakban az MSZP kapott többséget a választáson. ,,Mintha a hit nem lenne köze a közélethez.” – fogalmazott nagy számú hallgatóság előtt dr. Rédly Elemér, aki elsőként fontosnak tartotta azt kifejteni, hogy miért van szükség a Firtl Mátyáséhoz hasonló könyvekre.

A pápai prelátus az ország hitoktatási helyzetét 1949-ig visszamenőleg elemezve szólt arról, hogy az ország mai felnőtt lakosságának alig egy százaléka kapott információt a keresztény tanításról, arról, hogy a kereszténység és közéletiség összefügg.

- Keresztény emberként a közélet kérdéseiben is tájékozódottnak kell lennem, tudnom kell, hogy hogyan kell gondolkodnom és cselekednem. Mert a közélet kérdéseire, a válság megoldására van keresztény alternatíva, amely működőképes, csak kellenek azok az emberek, akik azt megvalósítják.

Firtl Mátyás könyve ezért fontos, mert ennek a példáját adja – mint ahogyan dr. Molnár Ágnes, országgyűlési képviselő fogalmazott: ,,A könyv Firtl Mátyás országgyűlési képviselőséghez vezető életútját hitelesen mutatja be. Beszédesek a könyvbeli címek. Például: A hűség embere.


A hűség embere

- Igen, Firtl Mátyás a hűség embere. Mert hűséges a Fideszhez, a Kereszténydemokrata Néppárthoz, Hűséges Orbán Viktorhoz, hűséges választóihoz, és hűséges ahhoz a munkához, amire elkötelezte magát. Alázattal végzi a munkáját, szolgálatot teljesít mindennap. És ameddig a választók szavazatukkal arra felhatalmaznak, ameddig megtisztelnek azzal a bizalommal, hogy Sopron várost a parlamentben képviselhetjük, mi abban a szövetségben, amelyben vagyunk, mindent elkövetünk, hogy az országot felemelkedéshez juttassuk, azt az országot, amelyet jelenleg a szocialisták szociális, gazdasági, politikai válságba vittek – mondta dr. Molnár Ágnes.

Dr. Molnár Ágnes az ország gazdasági, szociális és politikai válságtüneteit részletezte, azt a tarthatatlan állapotot, amelynek következményeit a soproniak is mindennapjaikban érzik.

Példaértékű együttműködés

Firtl Mátyás képviselői életútját méltatva dr. Molnár Ágnes felidézte azt a nehéz munkát, amit 2004-ben, dr. Szájer József Európai Parlamentbe való választása után kezdtek el Firtl Mátyással közösen, egy nagyon nehéz politikai környezetben megvívott két időközi választással, amelyet Firtl Mátyás fölényesen, 72 százalékkal, nyert meg.

A Fidesz történetéről szólva dr. Molnár Ágnes kitért a szövetség létrejöttének időszakára és szükségességére, hangsúlyozva: a Fidesz-KDNP közötti szövetségkötésnek köszönhetően Firtl Mátyással azt a 2003-ban megkezdett közös munkát folytatják, amelyben a szövetség még teljesebbé válik, még tökéletesebben működhet. A Fidesz szövetségi munkájának az eredménye volt a 2006-os választás is, annak ellenére, hogy a kormányzást nem sikerült megnyerni, de az bizonyossá vált, hogy a jobboldal sikerét csak a Fidesz és a KDNP közötti szövetség megerősítése biztosíthatja. Ennek szellemében folyik az a parlamenti munka is, amelyen belül Firtl Mátyás a KDNP frakciócsoport egyik vezető egyénisége. Sopronban pedig példaértékű az együttműködés, s így Sopronnak erős képviselete van a parlamentben – fejtette ki a Fidesz soproni országgyűlési képviselője.


A demokráciában pártok nélkül nincs közélet

A könyv címéből idézett ,,igazság” kapcsán dr. Rédly Elemér, az igazságnak beállított hazugságokról szólt, idézve a könyv egy interjúrészletét, amelyben Firtl Mátyás kifejti: a politikában sem fogadható el a hazugság.

A politika maga: nem pártpolitika, hanem közélet. A demokráciában pártok nélkül nincs közélet. Az, hogy a keresztény ember a pártpolitikától tartsa távol magát, tulajdonképpen a régi marxista, materialista szöveg.

Ha nem törődöm a templomban a közéleti kérdésekkel, akkor kereszténynek sem vagyok jó, mert nem teljesítem a felebarátokkal szembeni szeretet parancsát.

A pápai prelátus arról is szólt, hogy a közéletben való részvétel, véleménynyilvánítás is kötelező, és szavazni is kötelező. Isten előtti felelősségből kötelező mindkettő. Aki nem megy el szavazni, vét a szeretet parancsa ellen.

,,Van olyan kérdés, amiben muszáj állást foglalni, ha abban hallgatok, a gazemberségnek adok utat. Nagyon szeretik a keresztényeket lebeszélni a közéletbe való beavatkozásról, azzal, hogy a politikusokat hazugnak mondják. Olyan mondja, aki magát is hazugsággal vádolja, mert rajtakapták a hazugságon, és akkor azt mondja, hogy mindenki hazudik. Ez nem igaz. Igenis nem szabad hagyni, hogy elvegyék a kedvünket, mert akkor elérték, amit akartak.

Ne hagyjuk szó nélkül a suttogó ostobaságokat sem, amivel sok embert félrevezetnek a mai napig. ,,Vétkesek közt cinkos, aki néma.”

Ha nem törődöm a templomban a közéleti kérdésekkel, akkor kereszténynek sem vagyok jó, mert nem teljesítem az embertársaimmal szembeni szeretet parancsát fejtette ki Rédly Elemér.

Az igazság szabaddá tesz- az igazság tesz szabaddá

Firtl Mátyás arra emlékeztette hallgatóságát, hogy ki mit ígért a választási kampányokban. Sopronban volt televíziós vita, amelyben a város szocialista képviselőjét megkérdezte: miért nem vallják be, hogy hogyan áll az államháztartás? Miért nem tájékoztatják az embereket. Tette azt akkor, amikor a szocialisták már akkor hazugságban voltak. ,,Azóta is hazugságspirálban vannak. Őszöd óta próbálták a hazugságot megmagyarázni, akkor amikor beismerték, hogy hazugságra építették az egész politikájukat. A kétesen megnyert választáshoz is a hazugság vezetett, mert a választások előtti állapotok is a hazugságra alapozódtak, például elég az Orbán-Gyurcsány vitára visszaemlékezni. A hazugságok azóta is folytatódnak. Példát, sajnos eleget lehetett sorolni…

Ezért – amint azt Firtl Mátyás kifejtette – a Fidesz-KDNP koalíció legfőbb feladata, hogy a következő választást megnyerje.

- Hogy valóban igazságot tudjunk tenni, felelősségre tudjuk vonni azokat, akik az országot a válság állapotába juttatták és el tudjuk számoltatni mindazokat, akik ezt az országot tönkretették – mondta a képviselő.


A feladat: a hazámért, a hitemért áldozatot kell vállalnom

Dr. Rédly Elemér a könyvbemutató zárásaként előretekintésre hívta hallgatóságát, arra figyelmeztetve, hogy amennyiben bekövetkezik egy kormányváltás, akkor is egy nagyon nehéz időszak következik, amelyben az országot a válságból kell kihozni. Ezért a kormányváltást nem elég csak szavazatokkal támogatni, hanem folyamatosan támogatni kell majd az új polgári kormányt.

- Ha a Fidesz-KDNP szövetség jut hatalomra, akkor nem tűrhetjük el a környezetünkben az adócsalást, a járulékcsalást, feketemunkát. Nem több rendőrre lesz szükség, hanem a tisztességes polgároknak kell kikényszeríteniük, hogy tisztességtelen dolgokat ne lehessen tenni az országban. Ez nagyon sok ember apró munkája, de amiben mindenkinek, aki gyökeres változást akar részt kell vennie.

- Aki ebben nem vesz részt, az nem keresztény, de nem is magyar, mert az nemzetáruló – fogalmazott a pápai prelátus, hozzátéve: Mert igenis, a hazámért, a hitemért áldozatot kell vállalnom, azzal, hogy becsületes vagyok a mindennapi életben, minden helyzetben, akkor is, ha nem ellenőriznek. Nehéz feladat, mert erkölcsileg rontották el a népet. Sok és nehéz, verejtékes munkára lesz szükség.

Dr. Molnár Ágnes zárszóként örömtelinek nevezte a könyv megjelenését és a könyvbemutatót, amely alkalmat adott arra, hogy mindazok, akik összejöttek az esemény kapcsán erőt merítsenek; a politikusoknak pedig arra, hogy erőt kapjanak ahhoz a szolgálathoz, amelyhez hátteret és biztonságot a választóik támogatása ad.

Firt Mátyás a kiszélesedő és megerősödő szövetség erejében bízva, kijelentette: mindent megtesznek a parlamentben azért, hogy az ország sorsa jobbra forduljon, hogy felépülhessen a erős, immár határok nélküli magyar nemzet, amire tulajdonképpen politikusként az életüket tették fel mindazok, akik ezért a politikában, a Magyar Országgyűlésben dolgoznak.


Az ország sorsának jobbrafordulása, felemelkedése érdekében végzett szolgálat: ennek a szándéknak, és tetteknek a tanúsága az Igazság tesz szabaddá című könyv.

(Firtl Mátyás: Az igazság tesz szabaddá; kiadó a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési Képviselőcsoportja. Felelős kiadó: Semjén Zsolt frakcióvezető. Nyomdai munka: Multiszolg Bt.)

B. Tóth Éva