CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Lélektől lélekig

2000. szeptember 23., szombat 00:00


Nem volt soha "szerepe" a mellőzött művészé

In memoriam Rasztovits Ferenc (1920-2000.)

Nem volt soha "szerepe" a mellőzött művészé
In memoriam Rasztovits Ferenc (1920-2000.)

Úgy látszik, hogy sorban veszítjük el emberélet-értékeinket. Most mondtunk búcsút Dr. Nikolics Károlynak,a tudomány soproni művelőjének, most pedig azon szomorkodunk, hogy igazi "munkaadója" 2000. szeptember 21-én Sopronban Rasztovits Ferenc kanonok urat szólította magához.
Jellegzetes járása, korábban hatalmas mennyiségű és kiváló, máshoz ma alig hasonlítható minőségű orgonajátéka ugyanúgy hozzátartozott a Városplébániához, ugyanolyan megmozdíthatatlannak látszott, mint basszus hangja a temetések kvartettjében. Kedves, sajátos humora segítette abban, hogy a helyi és országos "művészlelkekkel" mindig szót értsen, hogy létrejöjjenek a város határain túl mutató produkciók olyan mostoha körülmények között is, mint munkásságának zömét adó 45 év.
Amikor már ereje fogyónak látszott, akkor is fel-felmászott a kórusra egy-egy kottáért, hogy másutt is az értékek szólaljanak meg a talmi hangok és akkordok helyett.
Az elmúlt hónapokban köszöntötte a soproni Városplébánia, az Egyházmegye és Sopron Város Önkormányzata a 80 éves Ferenc atyát, aki 43 éven át volt a soproni Szent Mihály Plébánia karnagya.
Mosonszolnokon született 1920. augusztus 24-én. Boldog Apor Vilmos püspök úr szentelte pappá Győrött 1944. március 25-én. Több kápláni hely után - Egyed, Fertőszentmiklós, Tatabánya Óváros - Győrben székesegyházi karkáplán, majd 1957-től a soproni Városplébánián a többszázéves múlttal rendelkező nagy hírű énekkar karnagya. Munkálkodásához énekkarával sok Haydn, Mozart zenés nagymise betanítása, oratórium-előadás fűződik. Felkért karvezetőként helyi kulturális eseményeken, rádió-szerepléseken, egyházzenei ünnepeken, sőt még külföldön is dirigálta énekkarát. Énekes, kántor és zenész nemzedékeket nevelt. Sopronban szinte mindenki ismerte, hiszen mint kántor 43 éven keresztül kísérte utolsó útján városunk hívő elhunytjait. Életművéért 80. születésnapján dr.Pápai Lajos megyéspüspök úr levélben mondott köszönetet, Sopron Város Önkormányzata pedig "Pro Urbe Sopron 2000" emlékérmet adományozta.
Temetése szeptember 29-én, Szent Mihály napján lesz a soproni Szent Mihály temetőben, a Szent Mihály Templomban de. 11 órakor kezdődő engesztelő szentmise után.
"S ha üt az óra végbúcsúszóra,
jön értünk egyszer a halál:
kísérj Istenhez Szent Mihály!"

Dr. Rédly Elemér Városplébános közlése alapján - DI -