CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

1998. október 22., csütörtök 00:00


Jól sikerült az "Öszi Könyvtári Hét" a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban

1995 óta évente sorra kerülő rendezvénysorozat

Jól sikerült az "Öszi Könyvtári Hét" a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban

Az 1995 óta évente sorra kerülõ rendezvénysorozat eseményeit úgy és annak érdekében szervezzük, hogy a könyvtárról szóló hírek közreadásával frissítsük a lakosság emlékezetét s hogy felhívjuk a figyelmet új szolgáltatásainkra.
Arra törekszünk, hogy rendezvényeink mindegyike kapcsolódjék a könyvtár dokumentumaihoz, megelevenítve azokat, vagy a belõlük szerezhetõ ismeretek bemutatásával, valamint,  hogy egy-egy rendezvény keretében bemutathassuk a könyvtári munka különbözõ részlegeiben folyó tevékenységet és annak eredményeit.

1998-ban a korábbi éveknél több újdonsággal szolgálhattunk, de nem maradtak el a szokásos és olvasóink által kedvelt meghívásaink sem.

Néhány nappal megelõzte ugyan a hetet, de már annak szellemében az olvasás népszerûsítésében  segített Pálfy Margit színmûvész, aki a központi könyvtárban és a bánfalvi könyvtárban mutatta be zenével kísért irodalmi mûsorát. A mûvésznõ két estén, kétféle rendezésben idézte fel - halálának 100. évfordulója alkalmából - Erzsébet királynõt,  Mészöly Géza fordításában mutatta be Sisi  saját verseit.

A gyermekkönyvtár három programot kínált
"Kerek egy esztendõ" címmel hónapsorolóját mutatta be Cseh György gitárkíséretével Bende Ildikó a  gyõri Színház mûvésznõje. A mondott és énekelt vers nyomán megelevenedett a betû, játékkal fûszerezve az ilyen rendezvény mindig siker a könyvtárhasználatra nevelés kezdetén.
Könyvekbõl is olvasható és tanulható az ügyeskedés. Ezt bizonyította a gyerekeknek szervezett kézmûves foglalkozás, ahol a "fogások" megértését segítették a könyvtárosok. Szép munkák, ajándékok készültek a csavart és varrott raffiából, csinos képek a termésekbõl, magocskákból.
A hét egy napján minden évben ismerkedõ látogatásra hívja az óvódásokat a gyermekkönyvtár. A rengeteg jelentkezõ látogatása e hétre is áthúzódott, eddig 428 olvasni még nem tudó leendõ iskolás találkozhatott a mesevilág szereplõivel, a vetítésen mi csak magyar népmesékbõl válogattak.
Meglepetéssel és egyben nagy örömmel köszöntöttük azt a kisfiút, aki a "Védett állatok gyermekenciklopédiája" címmel megjelent könyvet fogadta örökbe és ajánlotta fiatal olvasótársai figyelmébe. Az örökbefogadás apropója, hogy a kisfiút is örökbe fogadták.

A könyvtár ritkán kerül a szponzorok látókörébe, kevesen kötelezik el magukat velünk arra, hogy segítik munkánkat. Aki azonban e céllal közeledik, annak számára a könyvtár is  megtalálja a módját, hogy  viszonozza az önként kínált segítséget.
Az Internet-Sopron Egyesület  befogadása már ismert az Internetto látogatói elõtt, egymás munkájával naponta ismerkedve együttmûködésünk hasznára is egyre több a bizonyíték.
A hét szerdáján két új társ - talán nem véletlen, hogy gyermekként mindketten élvezték könyvtárunk vendégszeretetét - mutatkozott be nálunk az eseményre hívott vendégek elõtt.
Oktató és multimédia központ létesült a Demotime és a Mikromentor Kft segítségével, velük is szerzõdés keretében állapodott meg a könyvtár. Reméljük, az informatika mûvelõibõl álló támogató "hármas" és az információ közvetítésére szolgáltatásokat szervezõ könyvtár közötti együttmûködés során újabb eredmények születnek a könyvtárhasználók igényeinek színvonalasabb kielégítésére.

Szokolay Sándor számára mindig gyönyörûség a zenehallgatás. Láthattuk, hogy részesévé is vált a mûélvezetnek, így nem "csak" elõadója volt annak a találkozónak, amelyre a zenemûtárba hívtuk vendégeinket. Zenemûvek bemutatásával haladt zeneszerzõvé válásának útján és így vont analógiákat szerzõkkel, mûvekkel, érzékeltetve hatásukat saját munkáira, melyekbõl ajándékot nyújtott át a zenemûtár számára.
 
A "Soproniak a Don-kanyarban" címmel a Vasvillában rendezett nyilvános kiállítással a helytörténeti kutatás fontosságát kívántuk hangsúlyozni. A könyvtár falain kívülre kerülve reméljük sikerrel vált bemutathatóvá egy téma kutatásának eredménye is, amelynek további sikerét jósolja a fiatal helytörténész és a kutatott terület dokumentumait õrzõk, a témával elkötelezett érdeklõdõk találkozása.

Sopron város könyvtárosainak szakmai összejövetelérõl és annak az Internettot is érintõ hatásáról késõbb olvashatnak beszámolót.

A hét "Nyílt Nap"-ján 535 látogatónk volt, 187-en  882 kötet könyvet kölcsönöztek, a "megbocsátás" ellenében 86 könyv került vissza könyvtárunkba.

1998. október 14-én összesen 163-an éltek az ingyenes beiratkozás lehetõségével, mely a könyvtárnak 106.400 Ft elmaradását jelentette az év során tervezett két millió forintos bevételbõl.
Lehet, hogy arról a két millióról is le kellene mondania a könyvtár fenntartójának és akkor tényleg állampolgári jogon lennének igénybe vehetõk a könyvtár szolgáltatásai?
 
          Müller Imréné
****