CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

1998. április 27., hétfő 00:00


Kovács László külügyminiszter Sopronban

A magyar külpolitika kész segíteni Romániát

Kovács László külügyminiszter nyitotta meg az MSZP kampányát Sopronban


Az elmúlt héten Sopron város vendége volt Kovács László külügyminiszter, az MSZP Győr-Moson-Sopron megyei listájának vezetője. Érkezése után a soproni Európa Napok keretében tartott előadást a volt megyeháza dísztermében. Elszomorító, hogy az Európa Napok rendezvényeit, s ezen belül a külügyminiszter előadását is nagy érdektelenség kísérte - mindez az EU-tagságért küzdő Magyarország egyik olyan városában amely néhány km-re fekszik az Unió keleti határától...
Később a Vas-Villában már teltház fogadta a jelenlegi kormányzópárt egyik legnépszerűbb politikusát. A bevezető mondatok után dr. Fülöp József alpolgármester értékelte a városban megtörtént beruházásokat és fejlesztéseket.
A külügyminiszter beszédében kijelentette: az eltelt négy év külpolitikája mindent megtett Magyarországért, amit a feltételek megengedtek, és ami az ország épségét garantálta. A külügyminiszter a NATO tagság kérdésében kijelentette: a tagság nem a háború megnyeréséhez, hanem megelőzéséhez kell. A kampánygyűlés a beszédeket követően a résztvevők kérdéseinek megválaszolásával folytatódott. Ezt követően Kovács László készségesen állt az iNteRNeTTo.Sopron rendelkezésére:
- A közelmúltban hazánkban járt az Európai Unió trojkájának (Ausztria, Nagy-Britannia, Luxemburg) küldöttsége, akik a koszovói válságban érintett országokat keresik fel, melyet a jugoszláv kormány gyakran az ország belügyeként kezel. Ön szerint a válság mennyire veszélyeztetheti a térség biztonságát, stabilitását?
- Az EU trojkája rendkívül súlyosnak ítéli meg a helyzetet, bármikor kirobbanhat egy újabb fegyveres konfliktus, ami méreteiben meg is haladhatja azt, ami eddig történt. Én ezzel az értékeléssel sajnos egyet kell, hogy értsek. Mi nem osztjuk azt a jugoszláv véleményt, hogy ez belügy! Ez a nemzetközi közösség ügye. Mi a politikai rendezés hívei vagyunk, elítéljük az erőszak alkalmazását, a terrorizmust és annak támogatását. Magyarország nem lép fel önálló akciókkal, de támogatja az EU közös lépéseit. Rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a közösség minél egységesebben lépjen fel. Megállapodtunk abban, hogy a szerb elnökkel Milan Milutinovics-csal felveszem a kapcsolatot és megpróbálok én is közbenjárni a tárgyalásos rendezés elősegítésére. A jugoszláv vezetés nem mutat egyenlőre megállapodási készséget, ezért van szükség arra, hogy a nemzetközi nyomás egységes legyen.
- Áprilisban kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások Magyarország és az EU között. Lehet-e a tárgyalások legfőbb ütközőpontja a schengeni megállapodás?

- A schengeni megállapodás az unió közösségi joganyagának részévé vált. Arra nincs lehetőség, hogy Magyarország az EU tagja legyen, de a schengeni megállapodáshoz ne csatlakozzon. Magyarországnak ezt vállalnia kell. Ez a vízumpolitika tekintetében azt jelenti, hogy Magyarország minden országgal szemben vízumkényszert kell, hogy bevezessen, akik a csatlakozás pillanatában vízumra kötelezettek az Európai Unióban. Ha a mai állapotot nézzük ez azt jelenti, hogy nem kell változtatni vízumpolitikánkon Horvátországgal, Szlovéniával, Szlovákiával szemben, mert ezen országok polgárai ma is vízum nélkül utazhatnak az EU országaiba. Más a helyzet Romániával, Ukrajnával és Jugoszláviával. Ez a három ország vízumkötelezett az EU országaiban, Magyarországon viszont nem. Ha Magyarország EU taggá válik, akkor ezzel a három országgal szemben is vízumkényszert kell bevezetnünk. Látok megoldást Románia esetében. El lehet érni azt, hogy Románia, Szlovákiához és Horvátországhoz hasonlóan megkapja a vízummentes beutazás lehetőségét. A magyar külpolitika kész segíteni ennek érdekében. Ha ez sikerül, ez a kérdés nem jelenthet problémát. Ha nem akkor különböző technikai megoldásokon kell gondolkodni, pl: több évre korlátlan beutazást biztosító vízumok kiadását. Ha ezt megvalósítjuk nem sértjük a szomszéd országok tisztességes polgárait, a magyar kisebbséget, de védjük az ország közbiztonságát.
- Kérem engedjen meg egy személyesebb kérdést. Ön az MSZP Győr-Moson Sopron megyei listavezetője. Van-e valami különös kötöttsége a régióhoz, azaz miért pont a megye szocialistáinak felkérését fogadta el?
- Egy nagyon régi kötődésem az, hogy Sopron, Fertőd, Fertőrákos, Nagycenk voltak állomásai nászutamnak a '60-as évek végén. Ez egy fontos emlék és kötődés. Így, hogy nem éltem itt, 1994-ben felkértek a megyei lista vezetésére; akkor ezt nagyon megtisztelőnek tartottam és elvállaltam. Amikor most felkértek, még jobban örültem, mert ez azt jelenti, hogy nem voltak elégedetlenek a munkámmal, számítanak rám, és úgy gondolják, hogy az én nevem nem taszítani fogja a szavazókat, hanem inkább vonzani fogja a választókat.
- A következő kormány négy éves periódusa alatt az ezredforduló is bekövetkezik. Ad-e ez valamiféle különleges aktualitást önöknek?
- Ez egy olyan dátum, ami a magyar államiság ezredfordulója. Ez volt az első kötődésünk Európához. Kicsit - bár tudom, hogy a párhuzam sántít - a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozásunk is egyfajta újbóli kötődést jelent. Reményeink szerint ezekben az években leszünk tagjai e szervezeteknek. Ez talán az ezer évvel ezelőtti események megismétlését jelentheti.
majorm@sopron.hu
Fotó: Németh Péter