CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Városháza

2001. február 09., péntek 12:26


Meghívó Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésére.

M E G H Í V Ó

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésére, melyre
2001.  február 22-én csütörtökön 8.30 órai
kezdettel kerül sor a Városháza nagy üléstermében.

Napirendi pontok:
 

  Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:
 1.
Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok és közhasznú társaságok 2001. évi üzleti terveiről (zárt ülés tartható!) * Előterjesztő: Ágota Gábor alpolgármester
Előadó: a társaságok ügyvezetői
 
 2.
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő társaságok ügyvezetőinek díjazásáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Ágota Gábor alpolgármester
Előadó: Kőhalmi László irodavezető
 
 3.
Előterjesztés társaságaink üzletrészeinek visszavásárlásáról
(zárt ülés tartható!) Előterjesztő: dr. Gimesi Szabolcs polgármester
Előadó: Kőhalmi László irodavezető
 
 4.
Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/1997.(III.25.)Kgy. rendelet módosításáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: dr. Gimesi Szabolcs polgármester
Előadó: Kőhalmi László irodavezető
 
 5.
Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. vagyoni összetételének felülvizsgálatáról  Előterjesztő: Ágota Gábor alpolgármester
Előadó: Hegedüs László vezérigazgató
 
  Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:
 6.
Tájékoztató a Sopron Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának helyzetéről (munkaterv módosítás) Előterjesztő: dr. Gimesi Szabolcs alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
 
 7.
Előterjesztés fogorvosi rendelés helyének módosítása (7. számú körzet) tárgyában Előterjesztő: dr. Payer Erzsébet alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
 
 8.
Előterjesztés intézmények alapító okiratának módosításáról Előterjesztő: Tengerdi Antal alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
 
 9.
Előterjesztés a Lippai János Középiskola, Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium átadásáról (határidő módosítás) Előterjesztő: Tengerdi Antal alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
 
 10.
Előterjesztés szakképző iskolák eszköz- és felszerelésjegyzékéről Előterjesztő: Tengerdi Antal alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
 
 11.
Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról Előterjesztő: Tengerdi Antal alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
 
 12.
Előterjesztés a Szociális Foglalkoztató ingatlanára jelzálogjog bejegyzéséről és bejegyzések törléséről Előterjesztő: Tengerdi Antal alpolgármester
Előadó: dr. Sütő Teréz irodavezető
 
 13.
Előterjesztés a 2001. I. félévi munkaterv módosításáról (önkormányzati újság) Előterjesztő: Tengerdi Antal alpolgármester
Előadó: Németh Zsanett irodavezető
 
 14.
Előterjesztés német nyelvű utcanévtáblák kihelyezéséről Előterjesztő: Hirschler Rezső NKÖ elnök
 
15.
Tájékoztató a Soproni Német Kisebbségi Önkormányzat helyzetéről, működéséről és partnerkapcsolatairól Előterjesztő: Hirschler Rezső NKÖ elnök
Előadó: dr. Brenner Koloman NKÖ képviselő
 
16.
Előterjesztés a 2000. év II. félévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  Előterjesztő: Koltai Miklósné dr. jegyző
Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző
 
17.
Tájékoztató a Közgyűlés által átruházott hatáskörben 2000. év II. félévében hozott döntésekről  Előterjesztő: dr. Gimesi Szabolcs polgármester
 
18.
Előterjesztés munkaterv módosításról a településszerkezeti terv és szabályozási tervek tárgyában  Előterjesztő: dr. Gimesi Szabolcs polgármester
Előadó: Kuslits Tibor főépítész
 
19.
Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatairól és a 2001. évben tervezett programokról Előterjesztő: dr. Gimesi Szabolcs polgármester
Előadó: Stöckert Tamás irodavezető
 
20. 
Polgármester szabadságának engedélyezése Előterjesztő: dr. Gimesi Szabolcs polgármester
Előadó: Stöckert Tamás irodavezető
 

 

Egyéb aktuális bejelentések.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2001. február 8.

Dr. Gimesi Szabolcs
polgármester