CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2001. április 06., péntek 23:51


A Széchenyi Terv soproni lehetőségei - Sopronnak van új településszerkezeti terve - Változtatási tilalom a Lőverekben - Háziorvosi Szerződések megújítása - Fidesz kommunikáció - városi koalíció

Fidesz sajtótájékoztató

Április 6-án sajtótájékoztatót tartott a Fidesz Soproni Szervezetének elnöke, Havas András és Ágota Gábor országgyűlési képviselő, alpolgármester az önkormányzatot érintő aktuális ügyekben.

Ágota Gábor alpolgármester bevezetőjében elmondta, hogy a négy pontban megjelölt témák megértek a tájékoztatásra, elsődlegesen emiatt került sor a mai tájékoztatóra.

A Széchenyi Terv soproni lehetőségeivel kapcsolatban kifejtette, hogy a város irányításával kapcsolatos elképzeléseik nagyrészt olyan irányba mutatnak, amely kapcsolódik a tervhez. Annak ellenére, hogy előre tudták volna, a Kormány a Széchenyi Terven belül mire fogja tenni a hangsúlyokat, bizonyos információkkal rendelkeztek az elképzelésekkel kapcsolatban. Jelenleg három fontos terület van előkészítés alatt. Az első és legfontosabb a lakásépítésekkel függ össze. A szándék az, hogy mindenképpen nagyságrendi elmozdulást érjen el a város a hátralevő másfél évben az önkormányzati bérlakásépítésben az eddigiekhez képest. Az elmúlt két évben több lakás került átadásra, mint a rendszerváltás óta addig eltelt időszakban. A SIK Kft-vel folyik egy előkészítő munka, ahol azokat a területeket jelölnék ki, ahol új lakásokat lehetne építeni, illetve azokat az átalakítási lehetőségeket veszik sorba, ahol ez a lakásszám bővítésével is együtt járna. Gondolkodnak a Major közben épülő félig kész állapotban lévő nyugdíjasház beruházásához csatlakozni, régóta megoldatlan a Flex magazin és környékének a helyzete, amely szintén bevonható lenne ebbe a programba, valamint a Táncsics utcában lévő egy ingatlan, Balfi úton lévő két ingatlan és a Hátulsó utcában kerülhet sor szanálásra és új épület építésére.

A másik Széchenyi Tervvel kapcsolatos kérdés a turizmussal összefüggő, amelynek egyik eleméről már múlt időben beszélhetünk, hiszen Sopron részese az első, önkormányzatoknak odaítélt pályázatnak. A turizmus fejlesztésével kapcsolatban viszont van egy másik pályázati lehetőség, amely a borral és a borturizmussal kapcsolható össze, szeretnék, ha Sopronban a városon belül egy pincesor alakulna ki, ami egyedülálló adottság lehetne, kapcsolódva a régi poncichter hagyományokhoz. Ennek előkészítése folyamatban van.

Fontos kérdés a régi technológiával épült panellakások energiafelhasználásának racionalizálása. Kormányzati szinten is folyik annak vizsgálata, hogyan lehet ezeket az épületeket felújítani, de a városnak is kell ezzel foglalkoznia, az előkészítés folyamatban van, függetlenül attól, hogy ezeknek az ingatlanoknak jelentős része már magántulajdon. Jelenleg Közgyűlési Határozat alapján folyik az intézményhálózat átvizsgálása az energiafelhasználás racionalizálása terén, így a lakóépületek és intézmények együttesen kezelhetők.

A településszerkezeti tervet a Közgyűlés elfogadta viták nélkül, ez annak köszönhető hogy régóta folyik az előkészítés, és teljes konszenzus alakult ki. Nagyon fontos döntést hozott az önkormányzat, mivel ez a településszerkezeti terv a régi általános rendezési terv helyett jött létre, és húsz-huszonöt évre határozza meg a város építészeti jövőképét. Ennek kapcsán lehet tudni, hogy a város milyen fejlődési pályát képzel el magának mind az úthálózatnak, mind az épített közműveknek a tekintetében.

Régóta vita témája, hogy a város maradjon meg a háború utáni kisváros formájában, vagy térjen egy bővülő, fejlődési pályára. A Közgyűlés határozata alapján ez a vita eldőlt, a város egyértelműen amellett tette le a voksát, hogy egy dinamikusan fejlődő, az Európai Unióban régiós központi szerepet felvállaló városnak a képe fog kibontakozni. Több fórumon ezzel kapcsolatban az volt az ellenvetés, hogy túlságosan extenzív a a kiterjesztés, túl sok beépíthető területet jelöl meg, ugyanakkor el kell fogadni azt az alulról jövő nyomást, amely ebben a városban, ebben a pillanatban megfogalmazódik, másodsorban az Uniós csatlakozás kapcsán ez a nyomás az elkövetkező években még fokozottabban fog megjelenni, ezért minisztériumi szinten is lobbytevékenységet kellett folytatni, hogy ezt a várospolitikai célkitűzést el lehessen fogadtatni.

Most folyik azoknak a szabályozási terveknek az elfogadása, aminek az előfeltétele volt az egész városra kiterjedő terv elfogadásra kerüljön és következnek a részletes szabályozások, amelyekből a következő Közgyűlésen a Kutyahegy és környéke kerül megvitatásra. Jelenleg a Virágvölgyi rész van kifüggesztve, és előkészítés alatt áll még hat - hét területre vonatkozó terv.

Ehhez kapcsolódik a változtatási tilalom a Lőverekben témakör, amelyről Havas András, a Fidesz Soproni Szervezetének elnöke tartott tájékoztatót.

Köszöntve a sajtó képviselőin keresztül a város újságot olvasó, tévét néző, rádiót hallgató és internetet olvasó polgárait elmondta, hogy a legutóbbi Közgyűlésen nem került elfogadásra a Lőverekre vonatkozó változtatási tilalom. Ennek okaként lévő épület építési szándékokról beszélt. Mint ismert, a Szilenció szálló helyén tulajdonosváltás kapcsán jelentkezett egy építési szándék, amely egy 39 m magas épület felépítését tervezte, valamint a Várisi Csemetekertben szintén tulajdonosváltás révén az eredeti elképzelések szerint egy 46 m magas épület felépítése volt a szándék. Tekintettel arra, hogy a városnak eredeti elképzelései közt ez nem szerepelt, rendelte el annak idején a Közgyűlés a változtatási tilalmat, hogy amíg a kérdést megfelelően meg nem vizsgálták, addig döntés ne születhessen. Felhívta a figyelmet, hogy amikor jelentős épületeket építenek, akkor ez nemcsak építészeti, városrendezési, hanem nagyon fontos várospolitikai kérdés is. Ennek kapcsán két épületet említett, amelyeknek megépítése negatív visszhangot váltott ki a városlakók körében, az egyik az Orsolya téri épület, amelyet a város nem fogadott be, és kirí a belváros környezetéből, bár átalakítással próbálták már elfogadhatóvá tenni, a másik az Ibolya út alján épített három tízemeletes panellakás, amelyek 30 m magasak. Nem ennyire kirívó a Hotel Szieszta, bár meggyőződése, hogy ma már ezt sem engednék a Lőverekben megépíteni. Az utóbbi időben sok szó esett arról - jogosan - hogy a beépítések olyan irányt vettek, amely befolyásolja a Lőverek jellegét, bár ezek mind a beépíthetőségi határon belül épültek. A tervezett két épület azért különleges a többihez képest, mert a Szilenció szálló helyére tervezett építkezés az erdővel határos telken van, a másik pedig erdő illetve csemetekert helyén valósulna meg. Azért fontos ezt megemlíteni, mert a Fidesz véleménye szerint ez nem csak építészeti és városrendezési kérdés, Sopronnak van egy sajátos arculata, hangulata melyet képvisel és véleménye szerint be kell vonni a várost, hogy társadalmi kérdésként is kezelje az önkormányzat, és olyam megoldás található, amely a túlnyomó többség támogatását élvezi.

A háziorvosok szerződésújításával kapcsolatban elmondta, hogy Sopronban a háziorvosok és gyerekorvosok a privatizációt követően vállalkozási alapon folytatják tevékenységüket, szerződésben az önkormányzattal. A szerződések idén lejárnak, napirenden van a meghosszabbításuk és szükség szerinti újrafogalmazásuk. A tavalyi év során lehetővé vált a rendelők, eszközök megvásárlása is, amelyben több körös előterjesztés után született döntés, melyben a Fidesz támogatta, hogy minél kedvezőbb áron juthassanak az orvosok rendelőhöz, eszközökhöz, és a rendelkezésükre álló saját forrásokat a szolgáltatások minőségének javítására fordíthassák. Ugyanez az álláspont a háziorvosokkal kapcsolatban, hogy a város az infrastrukturális szolgáltatásokat biztosítsa a rendelők számára.

A Cyberpress kérdésére, hogy a leendő Városi Könyvtár tervpályázatának eredményéről és a további tervekről milyen információk állnak rendelkezésre, Ágota Gábor alpolgármester elmondta, hogy a város jelentős forrásbevonással szeretné megépíteni a könyvtárat, eddigi információk szerint tizenhét pályázat érkezett, és eredményhirdetés után a város történetében először szándékukban áll egy kiadványt készíteni ezekről a pályázatokról és a nyilvánosság elé tárni.

A Kisalföld kérdésére, hogy nincs-e ellentmondás az elfogadott településszerkezeti terv és a változtatási tilalom a Lővérekben közt,
Havas András kifejtette, hogy két különböző kérdésről van szó. Az egyik az a stratégiai kérdés, hogy Sopron akarja-e a belterületeit növelni. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán a területi értékek megváltoznak, más lehetőségek lesznek és más helyzet alakulhat ki, ha előre felkészülünk. Az elmúlt tíz évben sokan jutottak olyan földterülethez, amelyet korábban mezőgazdasági területként értékesítettek, és a város bővülésével felmerül az igény a zsúfolt belvárostól távolabb építkezni. Ez jól érzékelhető a Virágvölgy, Tómalom és Sopronkőhida térségében, ahol városi támogatással óriási infrastruktúra fejlesztésre került sor igen jelentős
lakossági teherviselés mellett. A soproni elkerülő út kijelölt nyomvonallal rendelkezik, és ismerve az évek óta működő tehermentesítő út szerepét, hogy mekkora lehetőségeket tárt fel a mellette lévő területeken a hasznosításra és fejlesztésre, már  ma tudható, hogy az elkerülő út milyen lehetőségekkel bír. A Közgyűlés álláspontja szerint is ebbe az irányba kell a városnak terjeszkednie.

Ami a Lőverek irányát érinti, az Alpokalja olyan specialitás, amelyből Sopronban csak egy van. Emiatt a két terület kezelése teljesen más megközelítést igényel.

sztoth