CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2000. november 15., szerda 00:00


Soproniak Seibersdorfban - lehetséges az együttműködés

Soproniak Seibersdorfban

A Nyugat-Magyarországi Egyetemet képviselő professzorok és doktoranduszok egy csoportja a Soproni Ipari és Innovációs Park Kft. szervezésében 2000. november 7-én a Seibersdorfi Kutatási Központba látogatott. A Siebersdorfi Kutató Intézetben a környezetgazdálkodással- és anyagkutatással kapcsolatos eredmények jelentősek. Az intézet a meglévő - főként amerikai - kapcsolatain kívül fontosnak tartja a földrajzilag közel eső Nyugat-Magyarországi Egyetemmel és a Soproni Ipari és Innovációs Park Kft-vel szorosabbra fűzni kapcsolatait.
Az első egyeztető tárgyaláson a felek kifejezték együttműködési szándékukat. Projektek kidolgozását tervezik, kihasználva a földrajzi helyzetből, az ipari fejlettségi szintből adódó kölcsönös előnyöket. Az intézet kutatási témáinak kétharmada az üzleti szféra számára készül, így bevételeik jelentős részét is innen realizálják. E know-how megismerése, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés komoly kitörési pontot jelenthet mind az Egyetem, mind az Ipari és Innovációs Park számára.
A magyar és osztrák felek meghatározták azokat a témaköröket, amelyekben az együttműködés megvalósulhat.
Ezek közül a leghangsúlyosabbak a környezeti technológia és újrahasznosítható energia felhasználás (hosszútávú víztechnológia, hulladékhasznosítás), az információs technológia (együttműködés az ARCS és a SIP munkacsoportjai között, egy esetleges soproni JAVA Központ kialakítása), az anyagkutatás ( fafeldolgozás, műszertechnika, modellkidolgozás).
A következő lépés a felsorolt témákkal kapcsolatos projektek kidolgozása lesz, különös tekintettel a finanszírozási és megvalósítási lehetőségekre.
A látogatás finanszírozója a Phare CBC volt, melyet a SIP Kft. a Phare CBC kisprojekt-pályázatán nyert.