CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Városháza

2001. jĂşnius 06., szerda 14:40


A kisrégióban először Sopronban

Konferencia a Nemzeti Drogstratégia bemutatásáról, a stratégia helyi megismertetéséről

Ma került megrendezésre az a Konferencia, amely a Nemzeti Drogstratégia bemutatásáról, a stratégia helyi megismertetéséről szól
Dr. Payer Erzsébet alpolgármester és Bognár Ildikó kistérségi menedzser meghívására a kisrégió települési polgármesteri, intézményvezetői, pedagógusai, kortárs segítői a Városházán hallgatják meg azt az előadást, amelyet az ISM megbízásából Ottó Mariann szakpszichológus ad elő.
A konferencia előtti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Nemzeti Drogstratégia megismertetése az országban 148 helyen történik, melyek első állomásai  között szerepel Sopron. Ez elsősorban a kistérségi megbízottnak és az önkormányzatnak köszönhető, akik együttműködésük keretében az ISM felhívására azonnal cselekedtek.
Sopronban már több olyan program is működik, amely alapja lehet a nemzeti program végrehajtásának, hiszen Sopronban már több éve hangsúlyos feladat a drogprevenció. Eddigi körvonalazódott irányait az alábbiakban lehet összefoglalni:

Primér prevenciós irányok:

diákokat célzó:

- a segítő szakmák, az ÁNTSZ és a rendőrség oktatást segítő prevenciós programjai
- a segítő intézmények kortárs képzései
- az életminőséget javító, személyiségfejlesztő szabadidős programok
- a Diák-Drót (telefonos, anonym, ifjúsági lelkisegély-szolgálat)

felnőtteket célzó:

- a drog-grémium (stratégia-kísérletek)
- esetmegbeszélések
- Soproni Mentálhigiénés Napok
- mentálhigiénés irányú pedagógus továbbképzés kísérlete
- Egészségház Alapítvány
- S.O.S. (telefonos, anonym, felnőtt lelkisegély-szolgálat)

Secunder és tertier prevenciós irányok:

- drogambulancia a megyében (Győrben)
- pszichiátriai szakrendelés felnőtteknek Sopronban

   Az eddigi cselekvési irányok és kezdeményezések vitathatatlan eredménye, hogy életben tartották a probléma-érzékenységet, az elhivatottságot és a cselekvőképességet.
A drogprevencióban az idáig tevékenykedő intézmények és szakemberek jó szándéka és szakértelme vitathatatlan. A munka hatékonyságát azonban néhány tényező hátravetette.

Ezek a következők:
- az összehangoltság kis mértéke az eddigi cselekvési irányok között
- az iskola a prevenció egyik legfőbb színtere, a pedagógusok pedig, akik potenciális kulcsszereplői, egyelőre kívül rekednek a cselekvés körén - nem elég motiváltak -  holott a tömegeket érintő, hatékony prevenció kulcsa a kezükben van
- a pedagógusok és segítő foglalkozásúak közötti párbeszéd az észlelő és jelzőrendszer szintjén működik, de az interprofesszionalitás (szakmaközi együttműködés) nem teljeskörű
- a pedagógusoknak nincs komepetenciaélményük a preventív cselekvésekkel kapcsolatban,  mert eszköztelenek, prevenciós ismereteik hiányosak.

   A fenti cselekvési irányok megvalósítása és hatékonysága érdekében az ifjúsági ügyeket felügyelő alpolgármester kezdeményezésére elkészült a "Városi Drogprevenciós Stratégia", melyet a közgyűlés 2001 januárjában elfogadott.
   A tavalyi évben immár második alkalommal rendeztük meg a Soproni Mentálhigiénés Napok c. rendezvényt. A többnapos program lehetőséget biztosított egyrészt a prevenciós munkában dolgozók együttműködésének javítására, másrészt a szélesebb körben való információ, tájékoztatás megvalósítására. Az önkormányzat ezt a rendezvényt a GyIK Kht. közhasznú szerződésében külön rögzítette.
   A Soproni Mentálhigiénés Napok nyitórendezvényére egy kisfilmet is készítettek "Angyallá szabják testemet" címmel. A filmet több iskolában már vetítik, videokazetta formájában és rövid útmutató kíséretével a pedagógusok osztályfőnöki órán alkalmazzák. Rendkívül nagy segítséget nyújt a film a kortárs előadók munkájában.
   A városban működő diákönkormányzatok aktív részvételével alakult meg tavaly az AKSI, vagyis az Aktív Soproni Ifjak Köre. A diákok többnapos továbbképzésen vehettek részt, programjaikat az önkormányzat kiemelt figyelemmel kíséri.
   Az ifjúsági ügyeket felügyelő alpolgármester kezdeményezésére az országban egyedülálló módon az Oktatási Minisztérium által akkreditált pedagógusképzést indítottunk el a tavalyi évben. A jelenleg is folyamatosan zajló képzésen a soproni pedagógusok a prevenciós munkához nélkülözhetetlen ismereteket szereznek meg, és hasznosítják majd további munkájuk során. Fentieken túlmenően az önkormányzat pályázott az ISM-nél, ahol 1,3 millió forintot nyert a város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának létrehozására.

   A KEF alakuló ülésére ma délután, a konferenciát követően kerül sor, ahol az éves munkaterv, valamint a Városi Drogstratégia cselekvési feladatainak egyeztetése lesz napirenden.

   A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a kábítószerkérdés elméleti és cselekvési részében jártas szakemberekből áll (az oktatás, a hivatali tevékenység, a segítő szakmák, a sport, a kultúra, a szabadidő és a média egyes szakértőiből verbuválva).
A KEF felügyeli és ellenőrzi a kábítószer-koordinációs tevékenységet, annak eredményeit az előterjesztésekben felhasználja.
A KEF javaslatot tehet bizonyos intézmények, civil szervezetek stb. cselekvésbe való bevonására, ellenőrizheti az egyes intézmények közötti munkamegosztást, felülvizsgálhatja az egyes intézmények cselekvési jogosultságát a hatékonyság és a kitűzött célok tükrében.

A KEF feladata:

- a stratégia cselekvési programjának árnyaltabb kidolgozása
- az adatgyűjtés, -feldolgozás, -tárolás (az adatvédelmi törvénynek megfelelően)
- az egyes cselekvési színterek tevékenységének összehangolása
- évente legalább két alkalommal prevenciós kerekasztal szervezése
- a tevékenységek hatékonyságának kontrollja
- továbbképzések szervezése
- az iskolai és óvodai prevenciós munka kiemelt segítése
- a kapcsolattartás és az együttműködés megszervezése regionális, országos és nemzetközi szinten
- a prevenciós tevékenységet végzők szakmai kontrolljának megszervezése, ellenőrzése
- a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendszeres tájékoztatása
- a médiumokkal való rendszeres kapcsolattartás, információ-szolgáltatás.

A délutáni alakuló ülés eredményéről, az éves munkatervről a későbbiek során beszámolunk.

NZS