CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Szomszédvár - Régió

2001. jĂşnius 12., kedd 19:34


Sókatonák laktanyája

Bölcs emberek voltak a régiek; ha így nem, hát úgy, de menni kellett a dolognak emberségesen és célirányosan.

Sókatonák laktanyája


Reprint kiadásból idézek. Porkoláb István: Celldömölk - Kismáriacell szabadalmas mezőváros - története (Celldömölk, 1927. Szagán és Hajnal könyvnyomdája) Emlékül e könyv egy-egy példányát is megkapták a versenyzők, akik a hétvégén (június 9-11.) Celldömölkön részt vettek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági elsősegélynyújtó versenyén. (Kapcsolódó cikk: Szomszédvár - Szentmise a kráterben) Nem tudom, belelapoztak-e már, de ha igen, akármennyire fiatalkák is még, és sok dologról nincs fogalmuk az életben, illetve nem is tanulták még mindazon ismeretet, ami a könyv egyes mondatainak, részeinek megértéséhez nélkülözhetetlen lenne, biztosan jól elkuncorásznak az ódon fogalmazásmódon - hiszen a szerző, akinek sorait 1927-ben nyomtatták ki, immáron nyolcvan éves szófordulatokat alkalmaz, ÉS maga is idéz régebbi forrásokat! A könyv 65. oldalán kezdődik A sóhivatal című fejezet. Lássuk.

**** Az egykori sóház, ma a szolgabírósági épület, alapjában nem változott; boltíveinek ódonsága, majdnem rideg egyszerűsége első tekintetre elárulja a régi kincstári épületet. Az apátság építtette 1768-ban, s a nagy telekkel együtt ingyen használatra engedte át a kincstárnak, melytől aztán nem is kerül vissza soha. A rend feloszlatása idején államtulajdonba ment át, s később készpénzzel kártalanították az apátságot.
A só, a legrégibb állami egyedáruság kezelését és forgalombahozatalát intéző hivatal elnyerésével anyagi és erkölcsi tekintetben egyaránt emelkedett a földből alig kinőtt új telep. A "sóház" tisztjei iskolázott nemes emberek, tekintélyes polgári tisztviselői a letűnt századok pénzügyi kormányzatának, 3-4-en már maguk hasznot jelentettek egy kezdetleges kis helység életében, 6-10-ed magukkal a sókatonák szintén itt költötték el fizetésüket.
De a főjövedelmet a fuvarosok hajtották. Győr és Szombathely között legnagyobb sótelepe Kiscellnek volt, ahova és ahonnét hosszú kocsisorok szállították majdnem szüntelen a ponyvával letakart nehéz sókockákat. A pápai országút és a Mesteri utca mentén állandóan szekeresek tanyáztak, meglakták a kocsmákat, és felkeresték a csizmadia műhelyeket is. Szóval: pénzt hoztak.
Fogalmat nyújt a sóhivatal forgalmára Vasvármegye 1842-ik évi "rendelése". "Az adóval oly tetemesen hátralévő helységek: M.Gencsnek 400, Pápocnak 400, Sz.Péternek 300, Egyh.Keszőnek 200, Várkeszőnek 100, Mihályfának 200, Sömjénnek 100 mázsa sónak Győrből Kiscellbe oly móddal leendő szállítása elhatároztatott, hogy a helységeknek ismét újabb mód nyújtassék az adónak könnyebb behajtására."
Bölcs emberek voltak a régiek; ha így nem, hát úgy, de menni kellett a dolognak emberségesen és célirányosan.
A sóház tisztjei és katonái idővel úgy hozzátartoztak Kiscell életéhez, akár a búcsúsok, vagy ma a vasutasság. A tisztek többnyire németek, német a polgárság is, az intelligensebbjével összebarátkoznak, együtt ülik meg az ünnepeket, és megjelennek a községi ügyek tanácskozásain. Szívesen keresik a szomszédos Nagydömölk nemesurainak társaságát, sőt egyik másik ott is lakik. 1787: Várdonyi Antal, a sóhivatal főnöke egyben császári biztosként működik közre a bencésrend feloszlatásánál, később Lamm, Frits, Pauer, Poppel, Petz, Sarlay "királyi sóházbéli tisztek"-ről tudunk. 1836: Seegner Keresztély perceptor, Simonsits József a kontrolor, Madarász József a mázsamester és Lyubibradits Márkus a mázsáló.
A sókatonák - rokkantak és obsitosok - a hivatal őrségét, munkás- és szolgateendőit látták el; a feketesárga faköpönyeg, melyből felváltva figyelték a Máramaros féltett kincsét szállító szekereket, egész a hatvanas évekig ott díszelgett a Mesteri utca sarkán. Mondják, Vidos Kálmán szolgabíró tüzeltette el sok más kétfejűsasos emlékkel együtt. A királyi sóház őrsége mellékesen a város őrségét is képezte, a helybeli polgárság soraiból 23 főre egészítve ki magát. Szerepe főként mint díszőrségnek ünnepélyek alkalmával volt.
A sókatonák laktanyája szemben az emeletes hivatali épülettel, a jelenlegi ipartestületi székházzal szomszédos rendőrlakással azonos helyen állt. Eredeti ormóstetős, alacsony falú külseje megélte századunkat, pár éve csak, hogy még formátlanabbá tették. Az 1870-es években benne helyezték el a kórháznak címzett szegényházat.
A szolgabíróság épülete - a tulajdonképpeni sóház - melletti Radó-féle magtár mutatóba maradt napjainkra a sótár raktárai közül. Ehhez hasonló kő- és fából épült raktárak sorakoztak a nagy telepen, melyet a sóhivatal megszűntével telkestől, házastól, mindenestől a Bach-korszak végén dobra ütött a kincstár, s 10.000 forintért eladott Weisz Benjamin kereskedőnek. Potom pénz volt ez érte; keresztény magyar ember nem árverezett - hazafiságból. Néhány évre rá egyedül Raffel Mihály fizetett ennyit azért az üres telekért, melyen kertje van és háza áll. ****

Remélem, kedvükre volt ez a kis visszacsusszanás a múltba. Holnap a celldömölki zsidósággal kapcsolatos részekre kerítek majd sort - véleményem szerint nem kevésbé érdekes, mint ez volt.

- gyöngyös -

Anyagaink a LAP Stúdió támogatásával készülnek.