CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

1998. október 08., csütörtök 00:00


Egy tanulságos fiaskó

Megválaszol(hat)atlan kérdések, - megalapozatlan döntések?

Egy tanulságos fiaskó

Megválaszol(hat)atlan kérdések, - megalapozatlan döntések?

Nem tisztességes az a játék, amikor a kérdező bármi módon is érzékelteti a megkérdezettel, hogy ő tudja, esetleg jobban tudja a válaszokat.

Nem is ilyen módon és nem ilyen szándékkal születtek az Internetto Sopron kérdései, amire a polgármesterjelöltektől válaszokat vártunk. Válaszokat? Nem! Helyesbítenem kell. Volt olyan kérdéscsoport, amire két lehetséges, egyben két kötelező választ kellett (volna) kapnunk:
1. "Nem tudom, mert nincs adat."
2. "A kérdés indokolt, első dolgaim között lesz, hogy ez ügyben felmérés készüljön."

Könnyű lenne azzal elintézni az eredményt, hogy jött EGY válasz és nem jött HÁROM. Számszerűleg ez az igazság és tulajdonképpen eddigi polgármesterünktől, egyetlen válaszadónktól nagyon korrekt válaszokat kaptunk. Azt le kell szögeznünk, hogy ő megbecsülte a kérdezőt avval, hogy válaszolt. Még nagyobb dolognak tartjuk emberileg, hogy le merte írni a szomorú valóságot: Sopronban az önkormányzati döntéseket olyan adatok ismeretének hiányában hozzák, hogy ezen a szinten bárki részéről a felelőtlenséggel határos minden határozat. Adatok és azok trendjének hiányában a szociális vajákosság szintjén lehet csak a döntések következményeit felmérni. Aki nem képes tudományos módon előrejelezni egy-egy gazdasági kihatású döntésének következményeit (és vajon melyik polgármesteri döntés nem ilyen?) az csak a valós és képzeletbeli kiegyenesített kaszák megjelenését detektáltathatja és módosít, ha tud.

Meg kell tehát köszönnünk jelenlegi polgármesterünknek a megbecsülést, amit a válaszok megírása jelent. Higgyék el, kedves olvasóim, nem volt könnyű dolog semmilyen tekintetben!


A kérdések többi csoportjára adott válaszok nyilván politikai és egyéni szempontokat is tükröznek. Ezeket olvasóink vessék össze a magukban kialakított ideával és kritizálják, de nyugodtan egyet is érthetnek velük.

A megválaszol(hat)atlan kérdéseket pedig minden jelölt és a győztes figyelmébe ajánljuk. Úgy gondoljuk, helyes úton közelítjük meg egy polgármester feladatkörét, ha nem is azt várjuk el tőle, hogy kérdőívekkel a kezében interjúvolja polgárait, de a megfelelő(?) szakembergárda birtokában adatok ismeretében hozza meg a döntéseket. Ugyanez vonatkozik természetesen a jövendő városatyákra is, mert ugye még egy matriarchális amerikai rendszerű családban is egy atyának illik tudnia, mennyire engedheti legatyásodni gyermekeit anélkül, hogy a szomszédok kinevetnék.

Tisztában vagyunk azzal, hogy még nagyon sok területen lehet feltenni szükséges, de mindmáig megválaszolatlan kérdéseket. Sopron polgárai - úgy gondoljuk - akkor lesznek méltók a polgár névre, ha ezeket hozzánk hasonlóan javító szándékkal terjesztik az Önkormányzat elé és magatartásukkal elvárják, hogy legalább segítő szakértelmüket komolyan vegyék.- DI -