CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Kereskedelmi és Iparkamara

2001. június 28., csütörtök 11:53


Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének ülése

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének ülése

Horváth Vilmos elnök vezetésével ülést tartott a Sopron M.J. Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége 2000. június 26-án. A testület értékelte az önállóvá vált kamara első nyolc havi munkáját és döntött jövőbeni rendezvényekről, akciókról és feladatokról.

Az elnökség úgy értékelte, hogy az önállóság első hónapjaiban szervezett közel száz rendezvény és az ügyvivő szervezet szolgáltatásai jól szolgálták a kamarai vállalkozások érdekeit. A hatályos törvényekről, - pl. a telepengedélyezésről, a hulladékgazdálkodásról, a HACCP-ről szóló jogszabályokról tartott konzultációk segítették a vállalkozások naprakészségét. A mestervizsgára felkészítő és minőségbiztosítási tanfolyamok erősítették a vállalkozók felkészültségét, a gazdálkodás színvonalának emelkedését. A Széchenyi-terv pályázataival kapcsolatban nagy munkát fejtett ki a kamara: eddig több mint ötszázan érdeklődtek és kaptak felvilágosítást, illetve anyagokat. Megnőtt a kamara országos szintű lobbitevékenysége: például a minimálbérrel, a a Nemzeti Fejlesztési Tervvel, az ÁFA-kulcsok csökkentésével, a reprezentációs juttatások adóztatásával kapcsolatban épült be a soproni régió kamarai tagjainak véleménye az országos kamarai javaslatba.

A következő időszak teendőinek meghatározásakor a kamara elnöksége kiemelt célként kezelte, hogy növelni kell a soproni régió gazdaságában a pezsgést - elsősorban a turizmus által érintett területen; fel kell készíteni a vállalkozásokat az ország EU-s csatlakozására, és ki kell használni a gazdaság és a vállalkozások érdekében a soproni régió környezetvédelemben betöltött szerepét. A célok megvalósítása érdekében több rendezvény megszervezését, illetve kezdeményezését, és egy szervezet létrehozását döntötte el a testület:

Szeptemberben magyar - osztrák kamarai kontakt fórum megrendezésére kerül sor, amely Magyarország EU-csatlakozásával és közös EU-s projektek kidolgozásával fog foglalkozni. Novemberben Nemzetközi Környezetvédelmi Konferenciát szervez a kamara, amely arra keres majd választ, hogy a Nyugat-Dunántúli régió gazdasági szereplői hogyan tudnak megfelelni az EU környezetvédelmi követelményeinek. A következő év, 2002 programjai közé a kamara kezdeményezi egy "Hazahív a hűség"-rendezvénysorozat megszervezését Sopronban az önkormányzat égisze alatt, amelynek meghívottjai azok a soproni és Sopronban alkotott emberek lennének, akik büszkék a lokálpatriotizmusukra. Egy évvel későbbre, 2003-ra kezdeményezi a kamara a Nemzetközi Műemléki Napok megszervezését Sopronban, amelynek témája a műemlékvédelem, a műemlékek és a turizmus kapcsolata, mivel a város és a környéke kimagasló eredményeket tud felmutatni ezen a területen.

Az elnökség úgy döntött, hogy - figyelembevéve a régió és régió gazdasági szereplőinek érdekeit - a kamara szervezetében létrehozza a helyi ÖkoReg irodát, amely a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) támogatásával segíti, hogy a vállalkozások gyakorlatában meghonosodjon a környezeti felelősség miközben biztosítva van a gazdasági fejlődés.

Kocsi János
    titkár