CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: KultúrVáros

2001. december 15., szombat 13:28


Civitas Fidelissima 1921-2001

Civitas Fidelissima 1921-2001

Megemlékezés a Hűségzászlónál

    A soproni 1921. évi népszavazás ünnepség sorozatának második napján a soproni Széchenyi téren a díszőrök vigyázta Hűségzászló körül egybegyűlt soproniak jelenlétében, a Nemzeti Lovas Díszegység, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, cserkészek, egyetemi hallgatók és a Soproni Városi Fúvószenekar közreműködésével a Magyar Köztársaság kormánytagjai és Orbán Viktor miniszterelnök hajtott fejet a soproniak 80 évvel ezelőtti hűsége, történelmi tette előtt.
Dr. Gimesi Szabolcs Sopron polgármestere üdvözlő szavait követően Szájer József Sopron országgyűlési képviselője, szólt az ünneplő soproniakhoz.
 -  A soproni népszavazás a világháborús békediktátumok időszakának egyetlen és kiemelkedő demokratikus nemzetközi eseménye volt, Európa más területeivel ellentétben valóban az itt élő emberek dönthettek saját sorsukról. - mondta emlékező beszédében Szájer József aki azt is hangsúlyozta, hogy Sopronban demokratikus kormány még sohasem ülésezett.
- Nyolcvan évvel ezelőtt. a soproniak ebbe a hazába álmodták meg jövőjüket. Azóta a város polgárai bizonyították Széchenyi szavainak, "Az egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen" máig ható igazságát.
    A Kormány látogatása a város ünnepén több egyszerű tisztelgésnél a népszavazás évfordulója előtt. Elismerése ez az itt élők munkájának, elismerése Sopron hazánk történelmében betöltött meghatározó szerepének, elismerése egy közösségnek, melynek hazaszeretete és nemzeti öntudata révén a város Magyarország elidegeníthetetlen része maradhatott - mondta az országgyűlési képviselő.
    Orbán Viktor miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a kormány ma a maga és a magyar nép nevében tiszteleg azok előtt az emberek előtt - az soproniak nagyszülei és dédszülei előtt - akik 80 ével ezelőtt ügy döntöttek, hogy maradnak. Hogy részei maradnak Magyarországnak, egy ezer éves államnak, egy nemzetnek.
- Mert miről is szólt akkor az ő sorsfordító döntésük! - utalt a soproniak 80 évvel ezelőtti tettére a kormányfő. A nyolcvan évvel ezelőtti soproni polgároknak nem kellett búcsút mondaniuk a tájnak, a városnak, a térnek és annak a bizonyos padnak, nem kellett elbúcsúzniuk a családtól és a barátoktól. Kicsit más volt az ő választásuk, mint amit mi megtapasztalhattunk!
Ők mindent megtarthattak, csak a hazájuktól kellett volna elbúcsúzniuk.
Úgy kellett választaniuk, hogy a hátuk mögött egy felszabdalt, romokban heverő, a vesztes háborúk miatt több sebből vérző haza állt.
S ők mégis, nagy többséggel, ezt a megtaposott hazát választották! Azt a hazát, amelynek sokan még a nyelvét is nehezen beszélték. Igen, azt a hazát választották, melynek a fővárosát is kevesebben látták, mint az innen oly közeli Bécset. Azt a hazát, amely akkor nem jelenthette a biztos jövőt.
Mi magyarok, 80 ével ezelőtt példát kaptunk a soproniaktól hazaszeretetből. Köszönettel tartozunk ezért.
Köszönettel tartozunk, mert vállalták az ezer éves államiságot, nem tagadták meg Mátyás királyt, aki innen indult Bécs felé, nem tagadták meg azokat az országgyűléseket, amelyeket itt a város falain belül rendeztek, akkor, amikor az ország háromfelé szakadt, hogy nem lettek hűtlenek Batsányi Jánoshoz vagy Berzsenyi Dánielhez, akik itt töltötték tanulóéveiket, és innen indultak el irodalmi pályájukon.

Az ünnepségnek felemelő és megható részeként Bács Ferenc színművész felolvasta azt az ünnepi kormányrendeletet, amely szerint az 1921. évi soproni népszavazás emlékére, a nemzethez és a hazához való hűségről tanúságot tevő polgárok előtt fejet hajtva, a Magyar Köztársaság Kormánya december 14-ét a Hűség Napjává nyilvánítja, és egyúttal felhívja az állami szerveket, az önkormányzatokat, az iskolákat, a civil szervezeteket arra, hogy ezentúl országszerte méltó módon emlékezzenek meg a Hűség Napjáról, Sopron népének méltó helytállásáról.
Az ünnepi megemlékezésen Orbán Viktor a kormány nevében koszorút helyezett el a Hűségzászló talapzatánál.

Díszközgyűlés a Városházán

A soproni Városházán tartott díszközgyűlésen dr. Schwarz Mária képviselő ismertette a képviselő-testület azon döntését, hogy az 1921. évi népszavazás 80. évfordulója alkalmából soproni emlékérmékből készült ezüst polgármesteri díszláncot adományoz a mindenkori polgármesternek, aki ezt az ünnepi eseményeken fogja viselni, majd a díszláncot ünnepélyesen átadta dr. Gimesi Szabolcs polgármesternek.

    A nyolcvan évvel ezelőtti történteket idézte fel dr. Gimesi Szabolcs polgármester a zsúfoltságig telt Városháza dísztermében.
- A múltunkat ünnepeljük, de a jövőnkre készülünk. És ebben egy olyan kapaszkodónk van, amely átvezet bennünket a jelenen és ezt soproniságnak, Sopron tudatnak nevezik az egész országban . Akit ez megérintett már, az tudja, hogy miről beszélek. Az ezzel rendelkezőknek tudniuk, érezniük kell, hogy ennek a sajátos múltú városnak sajátos odaadásra van szüksége és erre a legvilágosabb, legtisztább példa a soproni népszavazás, amelynek eredményeként a város büszkén hordja ma is címerében - talán egyedül a világban - a "Leghűségesebb város " címet!
Minden soproninak küldetése az, hogy élete része legyen a város történelmének, feladata pedig, hogy ébren tartsa és továbbadja a soproniság legfénylőbb bizonyítékának, az 1921-es soproni népszavazásnak az emlékét- mondta ünnepi beszédében a soproni polgármester.
    Ivanics Ferenc a megyei közgyűlés elnöke beszédében szólt arról, hogy Sopront amint tekintélyét megőrizte, úgy kapja vissza fényét és erejét. Sopronnak az 1950-es , a vármegyék megszüntetését követő, Győrhöz mért igazságtalan és hátrányos megkülönböztetése a rendszerváltás után a megyei jogú városi rang megszerzésével módosult. A politikus elmondta, hogy bízik abban, hogy Sopron és Győr egymás egyenrangú partnereként egymást segítve és gazdagítva fogja együtt megtalálni a fejlődés útját. Ivanics Ferenc a megye ajándékaként Sulyok Gabriella grafikusművész készítette , Győr-Moson-Sopron megyét ábrázoló, különleges térképét adta ajándékba, amely szimbolikusan is utal Győr és Sopron megyén belüli viszonyára.
    A továbbiakban a Magyarok maradtunk! című - az 1921-es eseményeket felelevenítő - dokumentum-játékfilmet tekintették meg a közgyűlés résztvevői. A filmet a soproni önkormányzat megbízásából a Magyar Televízió soproni regionális szerkesztősége készítette, Szekeres Kriszta rendezte.
Az ünnepi Közgyűlésen a neves évforduló soproni kitüntetettjei vehették át kitüntetésüket a város vezetésétől:

Sopron díszpolgára: Szokolay Sándor zeneszerző.

Dr. Király Jenő-díj: dr. Mikó József orvos, dr. Vass Béla orvos. Humanitás-díj: Bálint Józsefné védőnő. Sopron kiváló pedagógusa-díj: Bakonyi István tanító és testnevelő tanár, Légrádi Imre fizika-matematika szakos középiskolai tanár. Sopron kultúrájáért-díj: Tisza Zsuzsanna könyvkereskedő, Sulyok Gabriella grafikusművész. Sopron sportjáért-díj: Fábián Lajos testnevelő tanár, Iliás Sándor vitorlássport edző. Wälder József-díj: Orosz József építész. Ifj. Flandorffer Ignác-díj: dr. Józan Tibor vasútigazgató, Hirschler László üveg- és tüköripari cég igazgatója. Sopronért-díj: Dr. Lampérth Gyula a Berzsenyi Dániel Gimnázium (Líceum) közelmúltban elhunyt igazgatója (a díjat szülei és fia vették át), Baján László mesterszakács, Edit Roppold (Németország), a Bad   Wimpfenben működő magyar klub volt vezetője. Civitas Fidelissima elismerő oklevél: Igrecz Katalin pedagógus, könyvtáros.


Dr. Gimesi Szabolcs átadja Szokolay Sándornak a díszpolgári oklevelet

    Szívhezszóló, meghatóan szép szavakkal köszönte meg Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerző a városnak a díszpolgári címet, amelyért köszönetképpen egy újabb zeneművel tiszteleg a mester Sopron városa előtt. Sarkady Sándor soproni költő A soproni Tűztorony című versét zenésítette meg, amelyet erre az alkalomra igen bámulatos gyorsasággal tanult meg a Dárdai Árpád vezette Liszt Ferenc Pedagógus énekkar. Mintegy meglepetésként mutatta be a soproni énekkar tagjai a díszközgyűlésen - a nem kis elismerést kiváltó - legújabb Szokolay-művet.

Emléktábla-avatás a volt 2. számú szavazókörzet székhelyén

    A Hűség Napján tartott rendezvények sorozatának rangos eseménye volt a Pócsi utca 25. szám alatt a városi könyvtár jelenlegi épületénél tartott. 1921-ben ez volt a helyszíne a - hét közül - a 2. számú szavazókörzetnek. Tengerdi Antal alpolgármester és Horváth Csaba könyvtárigazgató köszöntő szavai után leleplezték azt a táblát, amely az 1921-es népszavazásnak és a 2. Számú szavazóhelynek állít emléket, ahol azok, akik nyolcvan évvel ezelőtt szavaztak - mint Tengerdi Antal mondta történelmet írtak a nemzet legfényesebb napján.
    A városi ünnepségsorozat a Petőfi Színházban "Ezeregyév Történelmi Tánc Show" című előadással Román Sándor táncszínházával folytatódott majd a Fő téren rendezett tűzijátékkal zárult.

***

A Hűség Napi megemlékezések rendelkezésünkre álló dokumentumait és a bővebb képanyagát olvasóink a www.sopron.hu/nepszavazas1921 oldalon találhatják meg.