CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2002. február 04., hétfő 21:14


Sopron-Medgyes: közös tervek 2002-re

Sopron -Medgyes: közös tervek 2002-re

    Sopron város vendége volt Jakab Elek a Szeben Megyei RMDSZ elnöke, Medgyes Megyei Jogú Város képviselőtestületének tagja és Grigorie Muntean művész.

   
Jakab Elek, az RMDSZ Szeben Megyei elnöke Sopronban, a Medgyes városkép és címer előtt

Soproni tartózkodása alatt a legfrissebb erdélyi eseménnyel, az RMDSZ és a román kormány között létrejött – újabb egy évre szóló – együttműködési megállapodással kapcsolatosan kérdeztük Jakab Elek képviselőt, aki arról is beszélt, hogy az erdélyiek mindennapjaira milyen hatással voltak a státusztörvény életbelépést követő magyarországi reakciók.

- Mint köztudott, szombaton Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében ülésezett az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT). Napirenden a szövetségi elnök politikai tájékoztatója és az Operatív Tanács határozatainak jóváhagyása mellett – többek között – tájékoztatás szerepelt a kedvezménytörvény alkalmazásáról.
- Szerencsére a státusztörvény körül kavart "politikai botrány" – mert mi azt, ami az anyaországban történt annak neveztük – a miniszterelnöki megállapodás után történt és ezért ennek nem volt kihatása a státusztörvény erdélyi alkalmazásának végrehajtására. Sőt azok, akik ezt szították azt is elérték, hogy maga a román kormány állt ki az egyezség mellett, és indirekt módon maga a státusztörvény mellett. Álproblémák sorozatát kreálták az anyaországban, amit mi, Erdélyből nézve kampányfogásnak ítélünk meg. Egyébként meg, belülről ismerve az erdélyi helyzetet ezután sem fog több, nem magyar anyanyelvű munkaerő Magyarországra jönni. Csak a példa kedvéért említem, hogy vannak ugyan olyan román ajkú honfitársaink, akik igényeltek magyar igazolványt, de ezeknek is a száma elenyésző.


    Gyakorlatilag az erdélyi magyarság mindennapjait nem befolyásolta az egyes magyarországi politikai erők negatív reagálása, ami a státusztörvényt és a két kormányfő közötti egyezséget illeti, viszont el kell mondanom, azt hogy lelkileg és érzelmileg Erdélyben a magyaroknak ez a fajta hozzáállás nem esett jól.

    A román kormánnyal közelmúltban aláírt protokollum jelentőségét méltatva Jakab Elek elmondta, hogy múlt szombaton az SZKT ülése is pozitívnak értékelte annak aláírását. A 2000. évi protokollumhoz képest a most aláírt jelentős előrelépést jelent abban, hogy konkrét dátumokat, megvalósítási határidőket és ellenőrizhető és számonkérhető kötelezettségeket tartalmaz. A magyarság számára több, fontos kérdés konkrétan szerepel az egyezményben: az egyházi javak visszaszolgáltatása, a közbirtokosi tulajdonjogok rendezése, a tömb-magyar vidékeken a rendőrségben való magyar képviselet, az egész ország területére vonatkozó adminisztratív törvény életbeléptetése.
    Az RMDSZ politikusa azt is hangsúlyozta, hogy az aláírt protokollumnak egyik fontos kitétele olyan bizottság létrehozása, amely hetente elemzi a protokollum feltételeinek betartását, ugyanakkor az egyezménynek van egy olyan előirányzata, amely értelmében az országos szinten megkötött protokollumnak megfelelően helyi megállapodások is készülnek majd, amelyek mintegy mellékleteként az országosnak alsóbb szinteken vezetnek a közös és kérdéses ügyek megoldásához.

    Jakab Elek képviselő soproni tartózkodása alatt találkozott dr. Gimesi Szabolcs polgármesterrel és Kovács Árpád külkapcsolatokért felelős idegenforgalmi referenssel. A soproni Városházán tartott megbeszélésen szó esett az idei év két testvérváros közötti együttműködésről, közös programokról. A Medgyesi Magyar Kórus fennállásának 10. éves évfordulójára, április 8-ára, a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkart várják Medgyesre, július-augusztusban pedig a soproni képzőművészeket alkotótáborba, ugyanakkor októberben a Szeben Megyei Magyar Napokra is meghívást kapott Sopron, testvérvárosi minőségében. A tervek szerint a soproniak pedig a medgyesiek jóvoltából Küküllő-menti borokat kóstolgathatnak majd, illetve Sopron szabad királyi várossá nyilvánításának 725. évfordulóján szintén városi küldöttséget várnak az erdélyi testvérvárosból a Civitas Fidelissima-ba.

Tóth Éva