CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2002. február 17., vasárnap 22:09


A Youth Action for Peace kongresszusa

A Via Pacis Nemzetközi Ifjúsági Egyesület szervezésében
a Youth Action for Peace (Fiatalok a Békéért) Sopronban tartja kongresszusát

A Youth Action for Peace (YAP) egy nemzetközi ifjúsági szervezet. Központi irodája Brüsszelben van, tagszervezetei pedig Magyarországot is beleértve, számos országban megtalálhatóak. A YAP harcol az erőszak, a kihasználás és az igaztalanság különböző formái és az ideológiai, vallási, nemi, politikai, kulturális és gazdasági elnyomás ellen. Támogatja mindazokat, akik kezükbe akarják venni saját sorsukat, hogy együtt segítsék egy felelősségteljes és szabad társadalom felépülését.

    A YAP az első világháború után alakult meg azzal a célkitűzéssel, hogy elsősorban a fiatalabb generációra támaszkodva elősegítse a békét és a kiengesztelődést a korábbi hadviselő felek között. Annak ellenére, hogy a mozgalom sokat változott, az évek során mindig megtartotta eredeti hivatását, miszerint azzal, hogy a fiatalok kölcsönös megismerkedését segíti, a konfliktus elkerülésére törekszik. Az évek során a szervezet célkitűzései közé az is bekerült, hogy az embereknek személyes szabadságuk elérésében és öntudatuk tisztázásában is segítséget nyújtson, csakúgy mint a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemben.

    A YAP háromévente megrendezésre kerülő kongresszusát február 16-tól 21-ig Sopronban tartja  és a – tevékenységi köreihez szorosan kapcsolódó – globalizáció témáját fogja tárgyalni. Egyrészt világszerte az önkéntesek cseréjét szervezi meg és olyan új eszközöket hasznosít, mint az Internet, másrészt elutasítja a neo-liberalizmus túlzásait. A paradox helyzet adta indíttatású kongresszus témájának kiválasztásához hozzájárult a tény, hogy tevékenységét össze akarja hangolni filozófiájával. A találkozó végén a résztvevők egy – az egyes tagszervezetek által a következő három évben alkalmazásra, és megvalósításra kerülő – tevékenységi és javaslati tervezetet majd szavaznak meg.

    A szervezet vezetői örülnek annak, hogy egy ilyen nagy eseményt Magyarországon szervezhetnek meg. A Via Pacis a YAP magyarországi tagja fokozatosan fejlődik és ezúttal több, mint harminc ország negyven szervezetének nyolcvan résztevőjét fogadja.

    A YAP álma, hogy egy olyan világban éljünk, amely mindenkihez igazságos és minden emberi lényt tiszteletben tart. Ez csakis mindenkinek az aktív részvételével lehetséges. Ez a kongresszus az Európa Tanács és Sopron város támogatásával jöhetett létre. Munkájuk támogatásáért a szervezők köszönetünket fejezik ki.

   A Brennbergi Gyermek- és Ifjúsági Táborban szervezett rendezvény február 17-ei megnyitóján Roël Forceville a YAP elnöke bevezetőjében áttekintette az előző kongresszus óta eltelt időszakot és felvázolta a következő három évre ajánlott irányelvek alapjait, a változtatások szükségességét, a dinamizmus, a szervezet nevéből is adódóan az aktivitás növelését az egyesület tevékenységében.


    Dr. Gimesi Szabolcs polgármester, Roël Forcevillea  YAP elnöke, F. Tóth András a  YAP ügyvezetője

    Dr. Gimesi Szabolcs polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Sopron földrajzi helyzetéből adódóan, a Kelet-Nyugat, Észak-Dél útvonalainak kereszteződésében több mint kétezer éve szerepet játszik az információ cserében. Az ismerkedésre, kapcsolatok kiépítésére a fiatalság a legfogékonyabb, ezért örül, hogy ennyi országból ilyen sok fiatal vesz részt a kongresszuson. Kérte, hogy a kiépített kapcsolatokat őrizzék meg és vigyék el a város jó hírnevét országukba, majd röviden bemutatta a várost kiemelve turisztikai, kulturális és borváros jellegét.

    F. Tóth András YAP egyik ügyvezetője elmondta, hogy Via Pacis magyarországi tagszervezetnek tíz éves története van. 1992-ben Budapesten közgazdász hallgatók kerültek kapcsolatba a YAP-al és létrehozták ezt a szervezetet, amely részt vett a nemzetközi programokban, építőtáborokat szervezett, ennek ellenére megmaradt egy kisebb létszámú szervezetnek mivel Magyarországon még nem voltak meg a feltételei annak, hogy irodát működtessen, munkatársat tartson fenn.

    Ifjúsági szervezetről van szó ezért nagy a fluktuáció, az alapítók közül már csak ketten vesznek részt a munkában. Főleg külföldi építőtáborokba küldik a tagokat. Másfél éve 15-20 ember úgy döntött, hogy ezt a tevékenységet összefogottabban szeretné végezni. Ehhez pályázatokkal és a budapesti IX. kerületi önkormányzat támogatásával sikerült irodát létrehozni és megteremteni a működési feltételeket. A mostani kongresszus is ennek a szervező munkának az eredménye.

    A kongresszus három napja alatt a fiatalok bemutatkozó plakátokat készítenek, előadást hallgatnak a globalizáció kérdéseiről, vitafórumon vesznek részt, értékelik az elmúlt három évben kifejtett munkát, kidolgozzák a következő három évre az irányelveket, majd összegzésként záró-dokumentumot adnak ki.

    A kongresszus után február 22. és 24. között tartja meg a YAP idei első közgyűlését a tagszervezetek képviselőinek részvételével.

sztoth

A YAP kongresszus további programja a Programajánlóban megtalálható.