CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2002. március 27., szerda 21:45


Soproni vízkészletek védelembe helyezése

b>Soproni vízkészletek védelembe helyezése

A Hidrológiai Társaság Soproni Területi Szervezete a Hidrológiai Szakosztállyal közösen rendezett március 26-án előadóülést, amelynek bevezetőjében Németh Kálmán emlékezett meg a “Víz világnapjáról”.


Havas András az MHT Soproni területi Szervezetének elnöke és Németh Kálmán

-A Víz Világnapja az emberiség, környezetünk, az élővilág egyik legfontosabb alapelemének világ-ünnepe.
A víz fontosságát, a Föld folyamatos átalakulásában, az életben betöltött szerepét, a szakma fontosságát fölösleges ebben a szakmai körben ecsetelni, ismétlésnek hatna.
    A megemlékezés, mások figyelmének felkeltése, a vízzel kapcsolatos szakmával való sokoldalú foglalkozás kiemelt szerepére történő felhívás éppen az Önök, a mi feladatunk.
    Szerencsére az utóbbi években a világ mind több országában felismerte a társadalom, a gazdaság és a politikai hatalom, hogy a víz, a vele kapcsolatos folyamatok védelemre és szabályozásra szorulnak jövőnk, a földi életkörülmények romlásának megállítása érdekében.
    Amíg hazánkban a rendszerváltás előtti szemléletben a víz pazarlása, tisztaságának elhanyagolása, tisztításának háttérbe szorítása volt a jellemző, addig a rendszerváltás éppen ezt a témát használta fel politikai célokra, szakembereink részben jogos támadására.
    A felismerés, hogy a vízgazdálkodás minden területen a gazdaság részévé, sőt kiemelt ágazatává kell tenni, folyamatosan következett be. Ma már nyilvánvaló, hogy az infrastruktúrális beruházások, a vízkészletek védelme, a vízlefolyások szabályozása gazdasági fejlődésünk része, életvitelünk meghatározója.
    A szakismeret, a szaktudás ehhez hazánkban Sopronban adott., az előállt feladatok megoldásához az Önök munkája tudása naponta hozzájárul, amiért elismerés illeti mindnyájukat.
    A Víz Világnapja alkalmával arra kérem Önöket, hogy a mindennapi szakmai tevékenységük mellett a társadalom mind szélesebb rétegével ismertessék meg a szakma fortélyait, hogy munkánk hatékonysága fokozódjék, az eredmények javuljanak - zárta beszédét Németh Kálmán.

    A Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Területi Szervezetének rendezvénye Havas András elnökletével az előzetesen meghirdetett program szerint folytatódott.
Az előadás témája: Soproni vízkészletek védelembe helyezése volt, melyről három előadás hangzott el.


Mohácsiné Simon Gabriella

    Mohácsiné Simon Gabriella az ÉDUVÍZIG munkatársa, a témával összefüggő országosan és igazgatóságunk és területén végzett felmérésekről, az elvégzendő feladatokról szólt, hangsúlyozva a szakmai és pénzügyi nehézségeket, a 2009-ig terjedő megvalósításokat.


Csepregi András

    Csepregi András a Hidrosys Kft. dolgozója, modellezte Sopron két legjelentősebb vízbázisának védelmére vonatkozó megfigyeléseit. Különlegessége a vizsgálódásnak, hogy a hidrogeológiai viszonyok határon átnyúló helyzete miatt az osztrák szakemberekkel is megtörtént az egyeztetés.

    D arázs Attila, a Vituki Hidrosystem Kft-től a vízminőségi hatásokról számolt be, légi felvételekkel is bizonyítva a jelentősebb szennyező gócokat.
    Havas András elnök hozzászólásában a vízmű rendelkezésére álló összes vízkészlete védelembe helyezésének teendőiről, a rekonstrukciós feladatokról adott tájékoztatást.

Németh Kálmán - T.É.