CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2002. március 29., péntek 14:39


Pengeváltásokkal és 'huncut' kérdésekkel

Márciusi közgyűlés

Márciusi közgyűlés
pengeváltásokkal és "huncut" kérdésekkel

    Kampány van, annak is közel a kulminációs pontja, valószínűleg ezzel (is) magyarázható, hogy Kránitz László (MSZP) kampányízű napirend előtti felszólalásában maga is annak nevezte a polgármester indítványát, hogy a közgyűlés azon időszakra függessze fel munkáját, amíg a képviselők (már legalább is akiknek ez a program vonzónak tűnt, bár meghívást mindnyájan kaptak) résztvesznek az épülő Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ bokréta ünnepségén, melynek vendége volt többek között Matolcsy György gazdasági miniszter is.

    A némiképp átrendezett napirendi pontok közül rögtön az első több képviselőt is felszólalásra indukált, nevezetesen a Pro Kultúra Soproni Színházi és Kulturális Kht. működésével, üzleti tervével kapcsolatban. A szkeptikus kérdések mindkét oldalról a 125 millió forintos póttámogatási igénnyel kapcsolatban fogalmazódtak meg, így még az is felvetődött, hogy kellőképpen körültekintő volt e a tervező, illetve a kivitelező, amikor bizonyos költségekkel alapvetően nem kalkulált. Hasonlóképpen borzolta a képviselői kedélyeket a Soproni Ipari és Innovációs Park Kft. üzleti tervének határidő módosítása. Mészáros Tivadar (MSZP) egyenesen az igazgatónő lemondását proponálta, dr.Fülöp József (MSZP) pedig az Ipari Park üzleti startégiájának kérdésében zárt ülés elrendelését kérte, melyet azonban a testület elutasított.

    A vita hevében Abdai Géza (FIDESZ) öt perc szünetet kért, melynek lejárta után a testület határozatképtelenné vált, ugyanis a képviselők jelentős része a fentebb már jelzett bokrétaünnepségen vett részt. A helyzetet a polgármester úgy oldotta meg, hogy 11 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze, ezzel folytatva a félbehagyott munkát.

    Titkos szavazással döntöttek a képviselők oktatási intézmények vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázatokról. A Hermann Alice Óvoda vezetője Varga Istvánné, a Széchenyi István Gimnázium igazgatója Szabó Miklós, az Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola új igazgatója Vígh-Mikle Sándor, a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola régi-új igazgatója pedig Hegyi Ferenc lett. A Balfi Óvoda és Általános Iskola élére immár véglegesen Horváth József került, míg a brennbergi Grundschule új igazgatója Soproni Géza lett. Mindnyájan öt év időtartamra kapták meg kinevezésüket.

    A város területén történő fakivágások, engedéllyel vagy anélkül, mindig reflektorfénybe kerülnek. A képviselő testület szakértői vélemény kikérése után most két elöregedett, erősen korhadt, éppen ezért veszélyes szürkenyár illetve platán kivágására adott engedélyt az Ikva-parton, egyúttal azok pótlásáról is gondoskodott. Kis ügy a több mint 30 fajsúlyos napirendi pont között, minden esetre környezetünket érintő, körültekintő döntés született.

    Jóval ebédidő után sem csökkent a képviselők aktivitása, Boros László (MSZP) képviselő szavaival élve: huncutkodása. A napirenden lévő ingatlanügyekben “pénz az ablakban” döntés született, sem venni, sem eladni nem kívánt a testület. A Fecskeház-program határidő-módosítása ismételt pengeváltásra adott lehetőséget Ágota Gábor alpolgármester és Fülöp József között. Egy csereszerződés létrejöttével úgy tűnik végleges megoldás születik az ominózus Híd utcai építkezés ügyében is, valamint az Új utca 30. sz. alatti épület sorsa is rendeződik.

    A napirendi pontok sorában a 31. volt: előterjesztés a 2002. évi új induló feladatokról. Rövid vita után financiális okokra hivatkozva nem kapott többséget az indítvány. Hátra volt még a Sopron szabad királyi várossá nyilvánításának 725. évfordulója méltó megünneplésére készült rendezvényterv megvitatása, melyhez a képviselői igenek mellett városi összefogás is szükségeltetik.

A késő délutánba hajló márciusi közgyűlés utolsóként elismerések adományozásáról döntött.

(Holló)