CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2002. május 12., vasárnap 19:52


Sopron és Bad Wimpfen - testvérvárosok jubileuma

Sopron és Bad Wimpfen - testvérvárosok jubileuma

    Sopron és Bad Wimpfen testvérvárosi szerződése aláírásának tíz éves évfordulóját ünnepelte a két város. A május 10-iki Hotel Sopronban megtartott rendezvényen több mint másfélszáz résztvevő között a hatvan Bad Wimpfenből érkezett vendéget a Dárdai Árpád vezényelte soproni Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar köszöntötte.

- Az elmúlt 10 éven kívül, egy ötven éves évfordulóra is vissza kell tekintenünk – hangsúlyozta köszöntő beszédében dr. Gimesi Szabolcs polgármester – hiszen még sokan vannak olyanok, akik a kitelepítés szörnyűséges emlékeit a nagyszülők elbeszéléseiből ismerik.
A hivatalossá tett partnervárosi-testvérvárosi kapcsolat a meglévő családi kapcsolatokat emelte magasabb szintre, megőrizve azok bensőségességét. Az ötven évvel ezelőtti kellemetlen emlékeket a két város közötti tíz évesnél is hosszabb ideje tartó együttműködés olyan élményekkel váltja fel, amelyeket már jó felidézni - mondta a polgármester, aki az ünnepi alkalmat felhasználta arra, hogy személyesen adja át Sopron Megyei Jogú Város által adományozott Sopronért-díjat Edith Rappold asszonynak, a két nép, a két város közötti barátság elkötelezettjének. Az ünnepségen nem tudott megjelenni Schindler András, a Soproni Kulturális Egyesület éltetője és szervezője hosszú időn át; ő levélben köszöntötte a jubileumot.
 
Dr. Gimesi Szabolcs átadja Edith Rappold asszonynak a Sopronért-díjat
Claus Brechter polgármester az ajándékba kapott, Sopront ábrázoló festménnyel

    Claus Brechter Bad Wimpfen polgármestere köszöntő beszédében utalt arra, hogy a város polgárai közötti kapcsolatok jóval a hivatalos szintre való emelésük előtt léteztek. Bad Wimpfen befogadta és szívesen látta az 1946-ban hazájukból kitelepítetteket és testvéri segítséggel és odafigyeléssel vállalt fölöttük védnökséget.  Történelmi jelentőségűnek nevezte a két várost összekötő – több területen jól működő – kapcsolatot.

    Rengeteg elkötelezettje és segítője volt mindkét részről az együttműködésnek. Ez utóbbiak közül Michael Töltl a bad-wimpfeni Sopronért Kulturális Egyesület elnöke, Wild Róbert a MNOÖ Soproni irodájának vezetője és Krisch Magdolna a Sopron és Környéke Német Kultúrklub vezetője is, akik beszédükben egyenként is kitértek a két város közötti, különböző szinteken magvalósuló kapcsolat történetére. Mindenki, aki tíz év alatt tevékenyen segítette a két város együttműködését, említette a rokoni, baráti emberi szálak erősségét és fontosságát, azt, hogy a politika, a hivatalos szinten megvalósuló egyezmények, szerződések a városok közötti együttműködésnek csak kereteit biztosítják; az élő és fejlődő kapcsolatok az emberek közötti szereteten, barátságon múlnak.
 

Michael Töltl Kulturverein für Ödenburg elnöke
Wild Róbert, a MNOÖ Soproni Irodájának vezetője
Krisch Magdolna, Sopron és Környéke Német Kultúrklub elnöke

A mindenkori hazaszeretetet folyamatosan munkált a hazát cserélni kényszerítettek lelkében, azokéban akik nem maradtak hűtlenek Sopronhoz és Bad Wimpfenben megalakították kulturális egyesületüket (Kulturverein für Ödenburg und Umgebung ) és létrehozták a Sopron múzeumot (Heimatmuseum). Akik új hazára leltek Bad Wimpfenben, azok lelkükben a régit is mindig megőrizték, a jubileumi est hangulata is ennek volt élő bizonysága.
    A Liszt Ferenc Pedagógus és a Concordia énekkarok kölcsönös találkozója, a diák- és az, evangélikus gyülekezetek közötti kapcsolatok, a sport területén való együttműködés mind példája annak, hogy Európát – amint azt Jakob von Wagner a Német Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének kulturális referense, aki jelenlétével szintén megtisztelte a rendezvényt, mondta – nem a politika, hanem emberek maguk egyesítik.


Jakob von Wagner, NSZK Nagykövetség kulturális referense

A kulturális referens beszélt a két ország közötti jó kapcsolatról, hangsúlyozva, hogy Németország büszkén tekint a Bad Wimpfen és Sopron közötti együttműködésre, mint ahogyan a magyarországi németséget is az európai, és a magyarországi kultúra egy értékes drágakövének tartja.

Baráti beszélgetés
Claus Brechter polgármester Hirschler Rezsővel, a két város kapcsolatát mindig is tevékenyen segítő soproni közismert polgárral, volt soproni polgármesterrel 

    A hagyományok és a múlthoz való ragaszkodás ápolását és megőrzését az utánunk jövő generációnak is át kell adni, amihez – Franz Zeltner versével – a barátság, a szeretet összekötő erejét kívánta Krisch Magdolna minden résztvevőnek.

    A rendezvényen Holger Ries tenorénekes (Alecandro Graziani zongorakísérete mellett) Mozart, Lehár és Lara szerzeményeket adott elő, az est további részében a Corvinus Band (Giczi Kurt és zenekara) gondoskodott a jó hangulatról és zenéről.