CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2002. jĂşnius 01., szombat 10:18


Soproni polgári együttműködés a városért

Soproni polgári együttműködés a városért

    Soproni Polgári Együttműködés a Városért Egyesület alakult a tegnap Sopronban. A több mint hetven alapító taggal alakult egyesület az európai polgári értékrend alapelveit valló soproniak a városért és a soproni közjó érdekében való összefogását tűzte ki célul.

    Az egyesület további céljai között szerepel a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyeseületek együttműködésének összefogása.
    Az alakuló közgyűlésen elhangzott, hogy a Soproni Polgári Együttműködés a Városért Egyesület semmilyen párthoz, vagy politikai szervezethez tartósan nem kötődik, csak a polgári alapelvek megvalósításában résztvevőkhöz, az együttműködés tartalma alatt.
    Az egyesület feladatai között tudja – többek között – a helyi szintű és az országos politikai döntéshozatal, az egyesület céljainak érdekében történő befolyásolását.

    Az alakuló közgyűlés hét tagú – jeles soproni személyiségekből álló – választott elnökségével egyidejűleg dr. Simon Istvánt választotta elnökének.
   -  Sopron polgárváros, a polgári hagyományoknak, kezdeményezéseknek és nyitottságnak nagy hagyományai vannak Sopronban - jelentette ki Dr. Simon István egyesületi elnök. A 725 éves – bizonyos értelemben vett – önkormányzatiság vagy a Sopronban nem csak jelenleg, de – a levéltári írásos bizonyítékok szerint – a múltban is rengeteg jól működő civil szervezetben, a hagyományokra visszamutató és a jövőre is egyértelműen iránytadó példáját látjuk a materiális és szellemi polgári alkotások és tevékenység iránti igényeknek és eredményességének.
Baráti körben beszélgetve felmerült annak szükségessége a polgári értékek, a polgári elvek mentén szerveződő, Sopronért működő egyesületet kellene alakítani, összegyűjteni azokat a kiváló polgárembereket, akik a városért a közösségért tenni akarnak.
Az egyesület által deklarált gondolatiság és célok érdekében megfogalmazott hosszú távú elképzelések mellett, a rövid távra meghatározott feladatok között – az új tagok felvételén kívül – szerepel az egyesület tagjaiból különböző munkacsoportok, műhelyek alakítása. A szakmai, területi tagozatok, szellemi műhelyek Sopron fejlesztésének középtávú koncepcióját kidolgozandó, – mintegy 10-15 területet átfogó – munkacsoportot jelentenek - mondta Dr. Simon István.
Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy a Soproni Polgári Együttműködés a Városért Egyesület együttműködés kialakítására törekszik a helyi közéletben szerepet vállaló egyesületekkel, pártokkal, szövetségekkel és minden, a polgári értékrend mentén dolgozó, a polgári egyesület fejlesztési elveivel hasonlóságot mutató szervezettel.

A Soproni Polgári Együttműködés a Városért Egyesület tiszteletbeli elnökének dr. Szájer József, Sopron és térsége választott országgyűlési képviselőjét, az országgyűlés alelnökét választotta meg.
- Orbán Viktor Budapesten, a Dísztéren megfogalmazta, hogy alakuljanak minél nagyobb számban olyan körök, amelyekben az emberek a polgári értékek támogatására szövetkezzenek. Nem is annyira kicsiben, teremti meg ez az egyesesület azt a lehetőséget, hogy a polgári összefogásban részt  venni kívánó személyeknek legyen egy szervezeti kerete, amelyben a polgári értékekhez kapcsolódó gondolatok, tevékenységek segítséget, támogatást, kibontakozási lehetőséget kapnak, de nem politikai célok mentén, hanem egy közösséget alkotva és a közösség érdekében.
Az egyesület tevékenysége nem szűkülhet le, egy párthoz kapcsolódóan és nem csak politikai munkából áll, hanem ennél jóval szélesebb, és ez egyidejűleg lehetőséget teremt mindenki számára, arra, hogy az egyesülethez csatlakozzon.
Tiszteletbeli elnökként nagyon sokféle módon a már meglévő kapcsolatokon keresztül tudom és szeretném támogatni az egyesület működését. Abban, hogy a választás során a polgári erők itt Sopronban ilyen szépen szerepeltek, az egyesület tagságát alkotó emberek munkájának is része van, a helyi közösség polgári értékeit, az európai kulturális örökség megőrzését és kiteljesítését csakis széles összefogással lehet megvalósítani; az én megválasztásom is kifejezi valamilyen módon ezt az egyetértést és ezért énnekem feladatom is az, hogy ezt összetartsam. Nagyon sokféle gondolkodású embert hozott össze az egyesület, – ez igazán izgalmas benne – olyanokat, akik a maguk területén nagyon sokat hozzá tudnak tenni a város életéhez, ahhoz, hogy valóban egy otthonos környezetben élhessünk itt Sopronban.
Önkormányzati választásokra készülünk, szükség van arra, hogy egy dinamikus vezetése legyen a városnak; a polgári erőknek egy – a polgári hagyományok és értékrend mellett álló – csapattal kell felállniuk. Fontos a széles, több területen megvalósuló összefogás, hogy ne csak a politikai pártoknak, vagy szervezeteknek legyen ez az ügye, hanem az egész városé, minden olyan polgári értékeket és soproni hagyományokat támogató polgáré, aki a város érdekében végzett munkát segíteni tudja és akarja.

K.E.