CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: KultúrVáros

2002. szeptember 03., kedd 23:32


Sopron műemlékváros CD-ROM: a város építészeti értékeinek tudományos-művészeti feldolgozása

Sopron műemlékváros: a város építészeti értékeinek tudományos-művészeti feldolgozása

Drávai István “Sopron műemlékváros” címmel CD-t készített.
Az anyagot elsőként dr. Winkler Gábor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem professzora ismerhette meg, aki a munka lektorálását végezte. A soproni építészt véleményéről kérdeztük.
- Drávai István terveivel már korábban megismerkedtem. Kezdetben úgy tűnt, hogy elképzelései nehezen megvalósíthatóak: aztán a kezembe adott CD lemez arról győzött meg, hogy a szerző kitartó munkával, hatalmas szorgalommal és kitartással és nem utolsó sorban jó történeti és művészi érzékkel sikerrel végrehajtotta a maga elé tűzött célokat. Mindez nagy örömömre szolgál. – kezdte mondanivalóját a munka lektora.

- Az általam átnézett anyag gondosan felépített, imponáló munkával és jó arányérzékkel létrehozott alkotás, számtalan új értékkel, esetenként a téma sajátosan újszerű megközelítésével – folytatta mondanivalóját Winkler Gábor.

- A több mint 1600 felvételt tartalmazó anyag  felépítése szómagyarázattal kezdődik, majd a város-vár és a település kultúrájának összefoglaló krónikáját adja.
- Ezután a hagyományos felosztásban – “fertályonként”, itt is utcánként és terenként – csoportosítva, épületenként adja meg a legfontosabb információkat. Végül külön fejezetben mutatja be a helyi védelemre kiszemelt értékes épületeket. Az írott anyagot nagy számú, szép színes digitális felvétel gazdagítja és teszi mindenki számára érthetővé és használhatóvá. A munkát forrásjegyzék zárja. Maga az információs technika kiváló: gyors és jól használható. A kutatást, tájékozódást a város és a képek hangulatához illő, szép muzsika teszi még emlékezetesebbé és a benyomásokat élőbbé.

- Általános véleményem: igen helyes a szómagyarázat szerepeltetése, mindenképpen megkönnyíti az eligazodást az anyagban. A felvett szavak címeit gondosan megtervezte a szerző: így a meghatározások köre valóban a Sopronnal kapcsolatos, legfontosabb építészeti fogalmakat tartalmazza, méghozzá a legkorszerűbb irodalomra támaszkodva, olvasmányos és jól érthető formában. A szógyűjteményt így teljesen mainak érzem, mely valóban megkönnyíti a szöveg megértését, de önmagában is sok tájékoztatást adó, kellemes olvasmány – vélekedett a soproni egyetem professzora.

- Igen érdekes, szépen felépített fejezet a soproni "város-vár" története gazdag illusztrációval. A munka forrásjegyzéke bizonyítja, hogy a szerző a téma új és legújabb irodalmát is jól ismeri. Szövege e kutatásokra támaszkodik, ezért újszerű és friss ismereteket közvetít, jól olvasható formában. Érdekesek és tanulságosak az illusztrációk is, melyekből a dolog természeténél fogva kevesebb jutott a szövegbe, mint a későbbi épületleírásoknál.Nagy élvezettel olvastam a város művelődéstörténetének gazdag tartalmú, részletes ismertetését. A történeti és kultúrtörténeti ismeretek kettébontása nehéz feladat elé állította a munka készítőjét, hiszen gyakran nehéz eldönteni, hogy a város történetének egy-egy izgalmas eseménye a településkrónika vagy éppen a művészettörténeti események körébe tartozik-e. A gondos szerkesztői munka végül elkerülte ezeket az átfedéseket: a szöveg szakszerű, számtalan érdekes adatot közöl és kellemes olvasmány.

- A CD anyagában az építészeti emlékek ismertetése következik.
- A “séták” köre igen szimpatikus" a városszerkezet jó ismeretéről tanúskodik" – vélte a lektor. "A séta sorrendjével egyetértek. A történeti leírások, épület ismertetésének kiindulása természetesen Csatkai EndreDercsényi Dezső soproni topográfiája volt. (Megjegyzem, hogy ez a mű ma is a legidézettebb soproni forrás a hazai és külföldi szakirodalomban. Az 1953-ban papírra vetett értékelésekkel a dolgok természeténél fogva ma már csak részben értünk egyet. Az elmúlt ötven év kutatásai alapvetően új eredményeket hoztak, ezeket Csatkai Endre még nem ismerhette. A század is egyet előre rukkolt, ma már más szemlélettel ítéljük meg a 19. és 20. század teljesítményét, mint a kortársak. (Ez is mutatja, hogy a korában példaértékű munka újabb kiadása előtt alapos javításra és kiegészítésre szorul.). Drávai István nagy érdeme, hogy az új ismereteket mindenben figyelembe vette és a korábbi értékelés szemléletén is korunk új megítélésének megfelelően módosított. Munkája tehát teljes mértékben időszerű és szakszerű.

- A házak leírása előtt a szerző megadja a ház telkének helyrajzi számát és a telek műemléki védettségét is.
- Ezzel a mindennapi használat igényeit is nagyban segíti, hiszen a város polgárai bármilyen időben hiteles tájékoztatást kapnak a birtokukban lévő illetve megvásárolandó épület legfontosabb adatairól. Ha az anyag a Internetre felkerül, közvetlenül is szolgálja a város polgárainak tájékoztatását, így a hatósági és várospolitikai munka nagy segítője is lehet. A munka a város határában található szobrászati emlékekkel is részletesen foglalkozik. A Lőverekről is jó lenne, ha készülne anyag, annak megbízható alapjául szolgálhatna a “helyi védettségű” épületek jegyzéke és leírása, melyeket a közgyűlés rendeletének első melléklete tartalmazza.

- Csak a védett műemlékekkel foglalkozik a tanulmány?
- A munka készítése során átadtam a szerzőnek az általam korábban összeállított “Helyi építészeti emlékek” listájának első változatát – mondta dr. Winkler Gábor. A szerző nagy érdeme, hogy minden késlekedés nélkül elvégezte ennek az anyagnak a feldolgozását is. Várospolitikai szempontból is példamutató érdem lenne, ha az összeállítás alatt álló városi lista már készülő formájában gondos feldolgozásban rákerülhetne az Internet oldalaira. Az épülettulajdonosoknak időben ráirányítaná figyelmét a birtokukban álló épületek kivételes értékeire. Ugyanakkor teendőikre is felhívná figyelmüket. Egyben az épületek “népszerűsítésére” is fel lehetne használni ezt az anyagot, mely a helyi védelemről meghozandó helyi rendelet hatásosságát is nagyban növelné. Mindenek mellett pedig a demokratikus városi közélet mintaadó gesztusa is lehetne a jó időben történő, szakszerű és meggyőző tájékoztatás.

- Mennyire naprakészek a CD tájékoztatásai?
- A szerző igen nagy és jó forrásanyaggal dolgozott – vélte a lektor. A “Csatkai – Dercsényi” könyv forrásértékére illetve felhasználásának kritikus pontjaira már felhívtam a figyelmet. E köteten túl a felsorolt munkák egytől-egyig új közlemények a legfrissebb adatokkal. A forrásjegyzék kezelését megkönnyíti következetes felépítése és a forrásadatok pontosságához sem fér kétség.

- Összegzésképpen mi mondható az Internet-Sopron Egyesület kiadásában megjelent CD-ről?
- Drávai István nagy teljesítményre vállalkozott – összegezte véleményét a soproni professzor.
    Munkastílusa, igényessége és fáradhatatlan munkakedve egyaránt példamutató. Az anyag legfontosabb erénye, hogy jól kezelhető, ugyanakkor hiteles információk forrása. A város történetének és művészeti értékeinek mélyebb összefüggéseire is felhívja a figyelmet. A szépen szerkesztett, világosan tördelt, jól működő anyag egyik legnagyobb értéke a város mai arculatát bemutató friss fotóanyag, mely néhány év múlva már dokumentum értékű is lesz.

A munka nagy előnye, hogy a tudományos-művészeti feldolgozás mellet a város polgárainak gyakorlati tájékoztatását is szolgálja, segítve őket a mindennapi életben és az építésügy bonyolult világában való eligazodásban. Közzétételét minden bizonnyal nagyra értékeli majd minden soproni polgár.

    Végül az anyagban rejlő legnagyobb lehetőségek egyikére hívnám fel a figyelmet: ez a közlési technika nyitottsága. A Sopron műemlékváros anyaga akár naponta kiegészíthető. A CD így szellemében és technikájában is igazi 21. századi alkotás, melynek elkészítéséhez tiszta szívvel gratulálok. - fejezte be értékelését a lektorálást végző soproni építész.

A Sopron műemlékváros című CD, – amelyet az Internet-Sopron Egyesület Sopron szabad királyi várossá nyilvánításának 725. évfordulója tiszteletére adott ki – bemutatója szeptember 13-án, 17 órakor lesz, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) dísztermében.