CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2002. szeptember 18., szerda 00:16


A brennbergi szennyvízelvezető rendszer próbaüzemének tapasztalatai

A brennbergi szennyvízelvezető rendszer próbaüzemének tapasztalatai
A Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Területi Szervezetének ülése

    A Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Területi Szervezete a Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakosztállyal közösen szervezett előadóülésén a brennbergi szennyvízelvezető rendszer próbaüzemének tapasztalatairól számolta be a tervező, az üzemeltetető és a beruházó.
Havas András a MHT Területi szervezetének elnöke az ülés bevezetőjében szólt a város és a vízügyi szakma, közelmúltban megünnepelt egyik legjelentősebb eseményéről, Sopron város 110 éves vízellátása évfordulójáról.

    A továbbiakban Horváthné Kálmán Éva, a  HKÉ Mérnöki Iroda ügyvezetője, a vezető tervezője előadásában szólt arról, hogy az 1996-ban az önkormányzat megrendelésére történő,  Brennbergbánya és térsége szennyvízelvezetésének a megoldását célzó vizsgálatot követően cégük négy verziót dolgozott ki. A gazdasági számításokkal alátámasztott verziók közül, mindegyik műszakilag nagyon jó, egyenértékű megoldás volt. Az önkormányzat a 330 millióra becsült összegű tervet választotta. A településeken belül gravitációs rendszer épült ki, és a rendszerek között pedig nyomóvezeték.

Ennél a rendszernél használták az országban először a lefúvatásos rendszert, amely a nyomóvezetékekből kompresszorral nyomja ki a szennyvizet, a szaggatásokat és a tartózkodási időt csökkentése érdekében. Nehézséget okozott a település házainak elszórtsága, az, hogy a rendezési tervben a telekhatár-kijelölések a tervezés időszakában még nem voltak meg, és ezért a bekötések pontos helyét nem lehetett megtervezni. A tervező elmondta: egy nagyon korszerű rendszert sikerül tervezni. A tervezett szennyvízmennyiség 327 m3 /napos gyakorlati vízmennyiséget jelentett.
    A beruházásnak környezetvédelmi  indokai fontosak voltak: Brennbergbánya az Alpokalja egyik gyöngyszeme, ahol a beruházás megvalósítása előtt gondot jelentett a szennyvíz, főleg azért - derült ki az előadásból, mert a vízellátó rendszer kiépülését követően megnőtt a vízfogyasztás, és következésképpen a keletkező szennyvíz buzgárok módjára tört fel a talajból.
A megvalósulás során nem volt könnyű feladat a környezetvédelmi és a gazdaságossági szempontok egyeztetése.

    Kovács Tibor Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. szakembere a brennbergi szennyvízelvezető rendszer üzemeltetőjeként a próbaüzem tapasztalatairól elmondta: egy környezetvédelmileg érzékeny területnek a szennyvízelvezetése oldódott meg, ugyanakkora domborzati viszonyok elég nehézzé teszik ennek a rendszernek a megtervezését és megépítését, kivitelezését.
A harmadik  lényeges, az előadó által érintett kérdése a témának, hogy Magyarország egyik egyedülálló rendszere épült meg Brennbergben, abban a tekintetben, hogy a szennyvízrendszerekben jelentkező probléma – a szag, bűzhatás – kezelésére egy svéd technológiát alkalmaztak. A már ismertetett technológiával a vízminőséget is lehetett javítani. A szennyvízelvezető rendszer próbaüzeme mindenképpen pozitív tapasztalatokat eredményezett, annak ellenére, hogy  – az idei folyamatosan végzett üzemeltetés ellenére sincs még az teljesen beüzemelve. Az előadó elmondta, hogy több  üzemeltetési módot, állapotot kell megtanulniuk, kitapasztalniunk, valamint a rendszer üzemeltetésének optimizálására is szükség lesz. Mindezt teszik azzal a kitűzött céllal, hogy a szennyvíz-elvezetés zavartalan legyen, és az azzal kapcsolatos mellékhatások, elviselhetőek legyenek a Soproni út, Turista út környékén.

    Molnár György ITT Flygt Kft.vezetője brennbergi szennyvízelvezető rendszer gépészeti méretezéséről tartott előadást. Komoly feladatot jelentett a cégnek a települési csatornahálózat megismerése alapján, a műszaki feladatok meghatározását követően a szaghatások problémája kezelése, a rendszerigény meghatározása.

    A 268 millió forintos netto összegű beruházásról felkért hozzászólóként Horváthné Seregély Jolán Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának irodavezetője beszélt.