CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: KultúrVáros

2002. november 25., hétfő 23:49


Civil forgatókönyvek - Csapody Tamás könyve

Civil forgatókönyvek - Csapody Tamás könyve

    A magyar társadalom izgalmas korszakát dokumentálják Csapody Tamás kötetbe szerkesztett írásai, ugyanakkor a pacifista szerző sajátságos szemszögén keresztül szemlélt, a felülről irányított politikai mozgások és a civil, alulról indult önszerveződések közötti viszonyulásokra is rávilágítanak. A kötet közéletiséget, erőszakmentességet és együttgondolkást és mindenekelőtt tenniakarást közvetítő írásaihoz még külön hozzáadódnak a szemtanú olvasó a szerzővel azonos, avagy attól radikálisan eltérő, ám mindenképpen személyes tapasztalatokból leszűrt – és ezért továbbgondolásra késztető – következtetései. A kötetben több, rövidebb-hosszabb terjedelmű írás áll össze egy egésszé, még az egyes fejezetekben sem az időrendi sorrendiséget, hanem a többnyire fejezetcímekben elindított gondolati íveket követve.

Csapody Tamás, Csizmadia Ervin, Szilágyi Ákos, Gromon András, Pluzsik Tamás    

    Szyksznian Wanda érzékeny és míves illusztrációi valósággal képzőművészeti albumszigetet alkotnak a könyvben, a maguk hangulati és a vizuális-esztétikai többletükkel, a műfaji alaphanggal rezonálva.
    A civil társadalom definiálását, a civil és polgár fogalom egymáshoz való viszonyát, a civil társadalom fejlődésének szakaszait, az egyház és civilség viszonyát próbálták elemezgetni Pluzsik Tamás moderátori segítségével a könyvbemutató meghívott vendégei: Csizmadia Ervin politológus, Gromon András teológus, Szilágyi Ákos esztéta és természetesen maga a szerző Csapody Tamás. Természetesen, amint az ilyenkor lenni szokott, az időkorlátok csupán a kérdésekre – több látószögből – történő rávilágítást tették lehetővé, mintegy kedvet teremtve ezáltal a könyvhöz.
    A pártoktól, egyházaktól független civilség, avagy a hatalmi ellentéteként definiált, a polgári szinonímájaként (is) értelmezhető, esetleg a humánussal egyenrangú jelentés-változatok mellett elhangzott: a civil szektor forráshiánya, az intézményesedés, a civil mozgalmakat kihordani képtelen magyar társadalmi közszellem a politika által "lenyúlt" kvázi-civil szerveződésekhez vezet(het). Többnyire a – politikai fordulatoktól függetlenül létező  – államegyházi modell, és az annak ellenálló mozgalmak, irányzatok izgalmas kérdéskörét is éppen csak érintették a jelenlévők.
   Már most bizonyos, hogy Csapody Tamás Civil forgatókönyvek válogatott tanulmányai és publicisztikai írásai sokakat vitára és továbbgondolkodásra késztetnek, már csak azért is, mert bevallottan és köztudottan "korántsem a többség" véleményét osztja a szerző. Nem könnyű műfaj a civilség, mert annak, aki senkihez sem tartozik, annyi stigmája van, ahány eszméhez, csoporthoz nem tartozik… - mondta a szerző maga.
 


Szyksznian Wanda

    A könyvbemutató része és rangos eseménye volt Szyksznian Wanda kiállítása. A könyvillusztrációkat eredeti képanyagából nyílt tárlatot Kovács-Gombos Gábor festőművész nyitotta meg. Szyksznian Wanda különleges esztétikai élményt nyújtó, tartalmi és érzelmi gazdagsággal teli művei – annak ellenére, hogy csak a helyszínen a könyvbemutató idejére állították ki azokat  – külön szót és figyelmet érdemelnek.

A soproni születésű jogász, szociológus Csapody Tamás könyvét dedikálja

    Láthatóan maga a szerző, a soproni származású és első művét szülővárosába "megmutatni hazaérkező" Csapody Tamás örült a teltházas könyvbemutatónak, amelynek bevezetőjében külön is megköszönte a kiadónak, hogy másfél tucat megkeresett közül végül is a Századvég volt az, amely kötetének kiadására vállalkozott.

T.É.

Kapcsolódó cikk:

Civil forgatókönyvek