CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2003. március 04., kedd 12:56


'A közösség javát csak egy együttműködő vezetés tudná szolgáni'

A város költségvetéséről a Polgári Összefogás

A város költségvetéséről a Polgári Összefogás

    Dr. Molnár Ágnes és Dr. Magas László, a Polgári Összefogás képviseletében a soproni Fidesz irodában sajtótájékoztatót tartottak, amelynek témája – a múlt heti önkormányzati közgyűlésen 15 igen és 11 nem szavazattal elfogadott – 2003. évi önkormányzati költségvetés volt.
    Dr. Molnár Ágnes leszögezte: A Polgári Összefogás minden, a választási programjában szereplő üggyel kapcsolatos előterjesztést támogat. A meghirdetett programjukkal ellentéteseket, viszont nem fogja támogatni, ezért a súlyadó, az építményadó emelését, illetve a költségvetés elfogadását sem támogatták.

- A 2003. évi költségvetés elfogadhatatlan, azért mert visszafogó, restriktív, korlátozza az intézmények működését - jelentette ki az önkormányzati képviselő asszony, aki kiemelte, hogy a tények ellentmondanak a kormányzó koalíció választásban meghirdetett és hangoztatott szlogenjeinek. "Több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek" - nem valósult meg- hangzott el a sajtótájékoztatón.

    A továbbiakban konkrét példák következtek:
- Az önkormányzati intézményeknél – óvodáknál, iskoláknál, egészségügyi intézményeknél - átlagosan tíz százalékos működési keret-csökkentés figyelhető meg - mondta Dr. Molnár Ágnes, aki hangsúlyozta: az egészségügyi és szociális bizottság elnökeként elfogadhatatlannak tartja, hogy a kórház eddigi havi tízmillió forintos működési támogatása nem jelenik meg az idei költségvetésben. Hiányzik a fontos kórházi gépek, műszerek amortizációja miatti beruházásra szükséges összeg, nem szerepel a költségvetésben a szakmailag megalapozott, önálló gyermekorvosi ügyeletet biztosító keret.
    Hangsúlyozta: a 16,7 milliárdos költségvetés 1 ezrelékét kellett volna a gyermekorvosi ügyeletre szánni. Ez egyetlen indítványa volt a Polgári Összefogásnak, amelyben politikai és nem szakmai döntés született.
    Hiányzik az alapellátási orvosi ügyelet helyének modernizálására, felújítására elkülönített összeg, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetésére eddig biztosított összeg sem szerepel a költségvetésben.
    A drog-programra szánt 2 millió forint sem a megelőzésre, sem drogambulancia üzemeltetésére nem elegendő.
    Szintén az egészségügyi és szociális bizottság elnökeként kifogásolta az Ágfalvi Szocioterápiás Intézet megyének való "átadását", megjegyezve, hogy az intézet 140 lakójából 137 soproni, valamint a 20 várakozó is mind soproni, ezért amennyiben a megyéhez kerül átadásra az intézet, az bizonytalanná teszi a soproniak bekerülését, illetve a jelenlegi 30 százalékos önkormányzati és 70 százalékos állami finanszírozási feltételek módusulása miatt az intézet profiljának kérdése is bizonytalanná válhat.
    "Nem túl stílszerű a fogyatékosok évében az, amit a soproni önkormányzat a fogyatékosokkal tesz, célzott a képviselő asszony, egy másik, oktatási intézménnyel kapcsolatos tervekre.
    A sajtótájékoztatón bírálat illette az önkormányzati cégekkel – utolsó pillanatban támasztott – 500 millió forintos bevételi oldalt növelő követelményt, ami 5-10-szeres elvárást jelent az eddig elért eredményeikhez képest.
- Nincs a jelenlegi városvezetésnek rálátása arra, hogy milyen jelenleg Sopron város gazdasági élete, kereskedelme, a mai napig nincs kidolgozott gazdasági programja. Ezért a költségvetés is rossz, a városvezetés intézkedései pedig rögtönzöttek, kapkodóak, ötletelők. - jegyezte meg Dr. Molnár Ágnes, aki elmondta: szeretné, ha a gazdasági program elkészítésében kikérnék az ellenzék véleményét is, mert a közösség javát csak egy együttműködő vezetés tudja szolgálni.

    Magas László a továbbiakban kifejtette: a költségvetés előkészítői a nem tartottak igényt az ellenzék tapasztalatára, inkább – jelentős összegért – egy külső tanácsadó céget bíztak meg. Nem volt lehetőség az anyag napirend előtti vitájára, holott az alapvető tárgyi tévedéseket tartalmaz.
    Elfogadhatatlan, hogy a költségvetés készítői egy rendkívül sok tárgyi tévedést tartalmazó anyagra hagyatkoztak..
    A tárgyi tévedéseket megnevező példák között a megyei jogú városok kötelező és szabadon választott kötelezettségeit is említette a képviselő, aki hozzáfűzte: egy magát szociálisan érzékenynek tartó önkormányzat nem teheti meg, hogy a városnak két olyan intézményétől akarjon megszabadulni, amelyek a fogyatékosokkal foglalkoznak, legyenek azok gyerekek, vagy idős korúak.
    Az önkormányzat cégektől történő pénzelvonással kapcsolatban kifejtette: annak ellenére, hogy az elmúlt évek alatt is nehéz helyzetben volt a város önkormányzata, Sopron városára az volt jellemző, hogy jól működő kft-i, részvénytársaságai voltak, amelyektől, – ha segíteni beruházással nem is tudta működésüket –, legalább az osztalékot nem vonta el. Az önkormányzati cégek a mostani helyzetben egyrészt, csak banki hitelből tudják majd finanszírozni beruházásaikat, másrészt az osztalék-elvonással megszűnik az eredményes gazdálkodás ösztönzése.
    Befejezésül Magas László képviselő, szintén a több mint tíz éves képviselői tapasztalatára hivatkozva jegyezte meg, hogy a nem megyeszékhely megyei jogú városok státuszából adódó kötelezettségeknek, a regionális feladatoknak ellátására semmilyen plusz forrást nem biztosít a központi költségvetés. Ezt a problémát a négy nem megyeszékhelyű megyei jogú város összefogásával kellene kezelni, plusz források igénylésével.

T.É.