CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Szomszédvár - Régió

2003. március 17., hétfő 14:01


Kiállítás a 100 évről


A tanúk a képeket leszedték


Kiállítás a 100 évről


Nem mondták, hogy Heil Hitler, mert az azt jelentette volna, hogy Hitler a megmentő...

A náci időkben őket hegyével lefelé állított lila háromszöggel jelölték meg...

Egy volt drogos, akinek a kiutat jelentette, hogy tizenévesen közösségükbe eltalált, és ők segítségére voltak, a következőket mondja akkori lelki ébredéséről: "Tudtam, ha létezik Isten, és látja, amit csinálok, biztosan nem tetszik neki".

És most ugorjunk vissza egy régebbi évtizedbe. 1937. november 4. Nemzeti Újság. Egy per vádlottjáról írja a cikkíró: "Ő Jehova tanait hirdeti, aki nem ismer államfőt, egyházat és országhatárokat. Jehova tisztelői nem fognak fegyvert."

Szombathelyen, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban kapott helyet az elmúlt héten a Jehova Tanúi 100 éve Magyarországon című tényfeltáró vándorkiállítás, mely Budapest, Sárospatak, Szeged, Miskolc, Debrecen, Pécs, Békéscsaba és Körmend után töltött egy hetet városunkban.

Jehova Tanúit a XX. század első felében még Bibliakutatóknak nevezték. Az egyik paravánon látott szövegből idézek: "1920-ban megkötötték a trinanoni békét, amely Magyarország számára jelentős területveszteséggel járt. A Bibliakutatók központja is külföldre, Romániába került. Az ország kormánya vissza kívánta szerezni az elveszett területeket. Ebben a légkörben a Bibliakutatók nemkívánatosak voltak, mert a megbékélést, a nemzetközi testvériséget, a politikai semlegességet és a katonai szolgálat mindennemű elutasítását gyakorolták és tanították."

Egy másik paravánon egy szintén igen érdekes szöveges oldalra akadtam, mely egy egykori tilalmi listát mutatott, ahol Jehova Tanúi kiadványát például a következő alkotók és műveik társaságában találhattam.( A Jehova Tanúi könyvet csillaggal jelölöm.)

- Radnóti Miklós: Újmódi pásztorok éneke, R.M. versei Bp. 1931

- Remenyik Zsigmond: Bolhacirkusz, Bp. 1932

- Rudas László: A kommunista forradalom alapelvei, Bécs 1921

- * Rutherford J.F.: Királyság - a világ reménysége, Brooklyn 1930 Nemzetközi Bibliatanulm. Társ.


Láthatta a látogató a nevezetes határozatot is:

Az Állami Egyházügyi Hivatal Elnökének 4/1989. határozata


A magyarországi Jehova Tanúi Vallási Közösséget a bemutatott szervezeti szabályzat alapján a vallás szabad gyakorlásáról szóló

1895. évi XLIII. tc. 7. paragrafusa és az azt hatályban tartó

1947. évi XXXIII. törvény értelmében

1989. június 27-én törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánítom.

Budapest, 1989. június 21.

Sarkadi Nagy Barna
az Állami Egyházügyi Hivatal
általános elnökhelyettese


A kiállítást megelőző héten az utcán kaptam a kezembe egy lapot, meghívót, annak alapján látogattam meg a kiállítás termét. A meghívón tanulságos idézet: "... a kötetlen tudakozódás az egyetlen hatékony szer a tévedés ellen..." (Thomas Jefferson - az Egyesült Államok harmadik elnöke)

- gyöngyös -