CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Szomszédvár - Régió

2003. március 19., szerda 14:56


Feljutott az oltár magasára


"...ezek alapján egyenlítette ki a herceg gazdasági hivatala..."


Feljutott az oltár magasára


"A Batthyány-könyv ügyében nyújtott szép közreműködésért szeretettel: Tibola Imre - Szombathely, 2003. március 10."

E kézírásos bejegyzés áll egy szép kivitelű, nemes tartalmat hordozó könyv első lapján immáron néhány napja. A mű címe: Feljutott az oltár magasára. Alcíme: Boldog Batthyány László kanonizációjának története. Aki a kézírásos bejegyzést a mű írójától, Tibola Imre nagyprépost, apát-plébánostól kapta: Mészáros Andrea Éva, a címlap tervezője, aki munkájához felhasználta Simon Gyula festményét a boldoggá avatandó Batthyány Lászlóról.

Dr. Konkoly István szombathelyi megyéspüspök úr előszavából idézek: "Isten szolgája, Batthyány László boldoggá avatásának híre nagy örömmel töltötte el az ő tisztelőit Magyarországon és a szomszédos Ausztriában egyaránt. Példamutató életének, Isten- és emberszeretetének hírét kortársai szívükben őrizték, és szájról szájra adták tovább az utódoknak."

"Aki tudatosan és hősies fokban gyakorolja az Isten és a felebarát szeretetét, azt az Egyház példaképül állítja a hívei elé. Szentté avatja, kanonizálja, azaz lajtsromba veszi. Ha csak egy meghatározott térségben volt ismert, akkor a kanonizáció első fokozata, vagyis a boldoggá avatás történik meg, a szentség hírében meghalt keresztény nyilvános tiszteletének engedélyezésével" - tudjuk meg Tibola Imre könyvéből.

Hogy időben elhelyezhessük, minek lesz végpontja a március 23-i nagy egyházi esemény, Dr. Batthyány László boldoggá avatása, a következőket idézem: "A boldoggáavatás eljárása a herceg 1931-ben bekövetkezett halálát követően nem sokkal megindult. Hosszú volt azonban az út, amíg eljutott az oltár magasára."

Körmenden 1920-ban a hívek vigasztaló angyalként fogadták a nagytudású orvos dr. Batthyány-Strattmann Lászlót, a Herceget, aki hűséges keresztény magyarságáról tett tanúságot azzal a ténnyel, hogy a trianoni békeszerződés megkötése után Körmendet választotta lakóhelyéül, lemondva ezzel az Ausztriához csatolt Köpcsény (Kittsee) jól felszerelt kórházáról. Egy évtizeden keresztül szinte búcsújáró hely lett a hercegi kastély Körmenden is, ahol kórházzá alakította át a várkastély egyik oldalszárnyát. Többezer beteg és szegény fordult meg nála. Gyógyította és segítette őket.

Halálakor a Vasvármegye című napilap 1931. január 24-én így emlékezik meg róla: "A jóság földi fejedelme volt, akinek udvarában békét talált a földi harcokban kifáradt robotos, orvoslást a beteg, és enyhülést az ínséges. Példaképe volt az áldozatos katolikus főúrnak, aki hivatásának fogadta el, hogy vagyonát és tehetségét a haza, az Egyház és a szegények javára használja."

A temetésen Mikes János szombathelyi püspök búcsúztató beszédében azt mondta, hogy inkább hozzá, mint érte kell imádkozni.

Ki volt Batthyány-Strattmann László, akit az Egyház méltónak tartott a boldogok közé emelni, hiszen egyértelmű szentéletűsége mellett halála után közbenjárására bizonyítottan történt csodás gyógyulás (ami feltétel ahhoz, hogy valaki a boldogok, illetve szentek közé emeltessék)? Tizennégy gyermek atyja, orvos, két kórház alapítója, a betegek irgalmas szamaritánusa, akiket személyes nagylelkűséggel és igaz keresztény szeretettel gyógyított és ápolt. Betegeit ingyen gyógyította. Csupán azt kérte: imádkozzanak érte egy Miatyánkot. A rászorulókat nemegyszer komoly anyagi támogatásban is részesítette.

A Szegények Orvosának Kórháza elnéptelenedett a jóságos herceg-orvos halála után. A nagy betegforgalom megszűnt a városban, mégis az ország távolabb eső területeiről is egyre többen látogattak el Körmendre, hogy megismerjék a szentéletű herceg működésének színhelyét.
A Ferences Közlöny c. folyóirat 1933. decemberi számában dr. Hevesi Mária Angelika kalocsai iskolanővér cikket írt Látogatás a körmendi várkastélyban címmel. A bevezetőben megokolja, miért látogatott el Körmendre, mint annyian a szentéletű herceg halála után. "Minden egyéniség hat környezetére... S minél nagyobb egyéniségből, minél kiválóbb lélekből indulnak el a lelki áramlások, annál messzebb, annál több lélekhez gyűrűznek el a lelki energiák hullámverései."

A mély lelkiségű sorok után hadd zárjam e megemlékező írást egy nagyon is gyakorlatias témájú idézettel, ami igazán ékes bizonyítéka annak, hogy dr. Batthyány Lászlót már életében mennyire mélyen tisztelték az emberek, akikkel kapcsolatba került!

"Betegei a tőle kapott emlékeket, imafüzeteket, de még a recepteket is, amiket egykor ő állított ki számukra, nagy becsben tartották. A betegek a gyógyszert is ingyen kapták tőle. A recepteket a gyógyszertárban bevonták a betegektől, és ezek alapján egyenlítette ki a herceg gazdasági hivatala a gyógyszerek árát. Megtörtént azonban, hogy a beteg inkább saját maga kifizette a gyógyszert, csak azért, hogy a recept nála maradhasson, és megőrizze a jóságos herceg kézírását."

- gyöngyös -