CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2003. május 07., szerda 11:52


Egészségügyi fórum a városházán

Egészségügyi fórum a városházán

A városi egészségügy aktuális, megoldandó kérdéseire való megldáskeresés mellett a tegnapi fórumon újabb, a soproni Erzsébet-kórház gyermekosztályának "megmentése" ügyében áldozatot vállalt orvosoknak szánt köszönet hangzott el  a városvezetés és az egészségügyi alapellátás igazgatója részéről is.

Kalmár István alpolgármester, Dr. Horváth Zoltán igazgató és Dr. Molnár Eszter önkormányzati képviselő a fórumon

    Az egészségügyi alapellátásban dolgozóknak, mintegy 50 megjelent résztvevőnek, tartott fórumot Sopron Megyei Jogú Város és az Egészségügyi Alepellátási Igazgatóság a tegnap a vármegyeháza dísztermében, ahol bevezető köszöntőt Kalmár István alpolgármester mondott, majd dr. Horváth Zoltán az igazgatóság vezetője gondolatindító bevezetőjében vázolta azokat a jövőbeni terveket, amelyek egy végrehajtható városi egészségügyi koncepció alkotását célozzák meg, azért, hogy a város az egészségügy területén egy fejlődési pályát járhasson be.
    Dr. Horváth Zoltán igazgató emlékeztetett egy évekkel ezelőtt kidolgozott egészségügyi koncepcióra, amelynek több pontja is megvalósult, hangsúlyozva, hogy az egészségügy egyik priorotása kell, hogy legyen a városnak. A lakosság együttműködésének növelése új alapelvként jelenik meg a a kérdés  szakmai, finanszírozási, társadalmi vetületeinek együttes figyelembevételével kialakított koncepciónak, amely legfontosabb célja a lakosság halálozási arányának csökkentése.
    Az alapellátás igazgatója kiemelte, az "egy orvos-egy rendelő" program során elért eredményeket, a védőnői, hálózat területén, a fogászati ellátás, valamint a tárgyi vonatkozásban bekövetkezett fejlődést és szólt azokról a megoldandó problémákról, amelyekkel az alapellátásban jelenleg is küzdenek.
    Kiemelte: a Népegészségügyi program alapján kell és lehet a városi egészségügyi programot megszervezni, az akciók, prioritások, tervek, regionális elvek teljes körű figyelembevételével.
    Dr. Horváth Zoltán szólt az EU-integráció következtében megjelenő új, egészségügyet érintő problémákról, valamint a preventív szemléletre hangsúlyt helyező tevékenységre, amely mellett több, az egészségügyi koncepció elkészítésénél alkalmazott elv között említette: a háziorvosok, ÁNTSZ, valamint önkormányzat szoros együttműködését, a társadalmi örnyzet kialakítását, az esélyegyenlőség megteremtését, a kockázati tényezők csökkentése feltételeinek megteremtését, az új betegségekkel szembeni biztonsági rendszer kialakítását, a szűrővizsgálatok területén szükséges fejlesztéseket, amelyek mögött, mint mondta: a politikai akarat és támogatás is egyértelműen megjelenik. Hangsúlyozta, hogy a város egészségügyi koncepciójában a soproni szakember-képviselők között, a kérdés fontosságát alátámasztó konszenzus alakult ki.
    Az eseményen felszólalt Dr. Molnár Eszter, aki az önkormányzati képviselőként is tevékenykedő egészségügyi szakemberek felelősségét hangsúlyozta, ugyanakkor Dr. Molnár Ágnes az önkormányzat Egészségügyi Bizottságának elnöke nem volt jelen a fórumon; információink szerint a rendezvényre nem kapott meghívót.

    A fórumon résztvevők kérdései között elhangzott: a jobb kapcsolatteremtés és kapcsolatatrtás céljából rendszeresen szervezett egészségügyi közmeghallgatás javaslata, a csoportpraxis kialakításának szükségessége, valamint kritika illette a tényt, hogy a jelenlegi helyzetben a kórházban végzett szakellátás összemosódik az alapellátásból érkezők szakellátásával.
    A hozzászólások egyike a mentőállomás tervezett helyszíneivel kapcsolatban hívta fel a hallgatóság figyelmét arra, hogy tudományos alapokon nyugvó kimutatások szerint a hirtelen halálban való elhalálozás statisztikája összefüggést, valamint szignifikáns különbséget mutat a mentőállomás lakósűrűséghez viszonyított elhelyezésével, amely értelmében, – amint azt a hozzászóló kifejtette és térképen is bemutatta – a soproni mentőállomás jelenlegi tervezett helyszíne nem megfelelő, ugyanis a jelenlegi tervek szerint Sopron legsűrűbben lakott részétől az eddiginél is távolabbi helyszínre kerülne. A megoldandó problémák között a városban jelenleg működő hajléktalan-ellátás is említésre került.
 
T.É.