CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2003. május 18., vasárnap 01:02


Ma politika, holnap történelem

Ma politika, holnap történelem
A történelem az értéket őrzi meg

    A  média manipulációs technikáiról, a média és a közhangulat viszonyáról, az erkölcs és politika összeegyeztethetőségéről, az érdemi társadalmi kommunikáció és párbeszéd lehetőségének kérdéseiről is szólt – többek között – a jelen aktuálpolitikai kérdéseit sajátos humorral szemlélő és azokat kíméletlen kritikai kommentárral ellátó Ungváry Zsolt, a Magyar Demokrata hetilap újságírója, a Jobbszél Olvasóinak Soproni Baráti Köre rendezvényén.
    A Ma politika, holnap történelem című előadás címe az újságíró azon határozott állítását foglalta össze, amely szerint "a történelemben megvan a fajta igazságtétel, ami a napi politikában nincs meg".
- A nemzet emlékezete az idő elteltével helyére teszi a politikai eseményeket, úgy, hogy az értéktelen, a hamis, a hazug dolgok nem épülnek be a nemzet emlékezetébe - mondta Ungváry Zsolt, aki állítását történelmi, irodalmi példákkal bizonyította.
    "Hamis állítás az, amely szerint a politikai történések célja az, hogy jobban éljünk "- mondta az előadó; a politika eszköz arra, hogy a "jobb életet" megteremtsük, a politikában pedig az a jó, ami a magánéletben is jó.
    A magyar politikai élet egyik legnagyobb skandallumaként aposztrofálta azt a Magyar Országgyűlésben elhangzott mondatot – amelyet egyébként egy parlamenti közvetítés alatt ő maga hallott, és amelyre ott sem, és azóta sem reagált senki – és amely így hangzott: "Erkölcsi alapon nem lehet politizálni!"
- Pedig - véli Ungváry Zsolt – a politika dolga, hogy bizonyos törvényszerűségeket felismerve, azokat az emberek életének jobbá tétele céljából alkalmazza, de csakis, és kizárólag erkölcsi alapon.
    Egy nemzet érdekében való munkában, és a magánéletben lehet tudni, hogy melyik a helyes irány, függetlenül attól, hogy a többség hol áll - mondta.
    A médiában és a közéletben is elhangzó hazugságok "működéséről", azok toposszá való alakulásukat követően, további manipulatív jelleggel történő – médiában való – bevetésükről is szólt az előadó, elemezte a jobb és baloldal közötti érdemi kommunikáció hiányának okait.
    S hogy a politikából hogyan lesz történelem? Amennyiben kétszáz év múlva egy kutató a mai sajtóból szeretné rekonstruálni a mindennapok eseményeit,  – amelyek azért mégiscsak egyféleképpen történtek – amennyiben a bal-, meg a jobboldal sajtótermékeit mind áttanulmányozza, két különböző világot talál majd – érzékeltette  szemléletesen a jelenlegi politikai-közéleti helyzet sajtóorgánumokon keresztül történő teljesen különböző – gyakran egymással ellentétes – leképződését.
    Az előadó a jelenlegi közállapotokról, politikai morálról lesújtó véleménnyel volt, amely véleményének mindvégig, a mindennapokból vett események felidézésével szemléletesen illusztrálva, hangot is adott
    Ungváry Zsolt kérdésre, illetve hozzászólásra  válaszolva, egyetértett azzal, hogy a közéletben és a politikai életben a bibliai elvek szerinti gondolkodásmód kellene, hogy érvényesüljön, ezért is tartja úgy a jobboldali újságíró, hogy az Európa politikai-társadalmi életére, gondolkodására jellemző erkölcsi válság egyik oka az állam és egyház szétválasztására vezethető vissza, arra, hogy az Istenben való hitet száműzték a politikából, a közéletből.
    A rendezvényt követően a többkötetes újságíró könyveit dedikálta.

T.É.