CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2003. szeptember 04., csütörtök 00:59


A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar tanévnyitó, nyilvános kari tanácsülése

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki kar tanévnyitó, nyilvános kari tanácsülése

    Bányászati emlékhely – a Szent Borbála Emléktáró – avatása, Jenei Jankó Sándor szobrának leleplezése, a hősi halottakról való megemlékezés vezette be a Nugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának 2003/2004. évi tanévnyitó, nyilvános kari tanácsülését.
 

    A Kar 196. tanévének nyitó ünnepségét a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban tartották. A waldenes és grubenes hallgatók kíséretében Sopron és a társkarok zászlóinak ünnepélyes bevonulását, majd a Himnusz elhangzását  követően intézményvezetők, és vendégeik köszöntő-beszédekben méltatták az esemény jelentőségét. Az eseményen Sopron várost Kalmár István alpolgármester képviselte.

    Dr. Faragó Sándor professzor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora ünnepi köszöntőjében kiemelte: a jelenlegi megnyitón együtt van jelen a múlt és a jövő, mert az 50, 60, 65 évi munkásságukért kitüntetettek is tiszteletbeli diplomát kapnak, az Erdőmérnöki Kar, az erdész szak nevében mindazért, amit a magyar erdőkért, a magyar haza felvirágoztatásáért tettek. A rektor hangsúlyozta: az egyetem fejlődéséhez szükséges belső nyugalom és szellemi pezsgés biztosított, amelyhez a karok önállósága is hozzájárul.
    Dr. habil. Mészáros Károly, egyetemi tanár, az Erdőmérnöki Kar ez idei Dékánja köszöntőjében kiemlte: ,,az idei tanévnyitó ünnepélyünk az egykori Selmeci Akadémia üzenete is, hiszen jelen vannak az akadémia jogfolytonos karainak vezetői, a Miskolci Egyetem rektora és a Műszaki Földtudományi és az Anyag- és Kohómérnöki Kar dékánjai és vezetőtársaik, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora és az Építőmérnöki Kar dékánja, akik a Sopronból elszármazott karok, illetve szakok képviselőjeként emelik ünnepségünk fényét."
,,Sopron városa egy kicsit a miénk is, hiszen az akadémia hallgatóságának nem kis része volt abban, hogy ma Sopron a “Civitas Fidelissima" kitüntető címet viselheti. A város és az egyetem között az utóbbi években is számos összekötő szál feszül." - mondta a dékán, aki továbbiakban arról is szólt, hogy az Integrált Egyetemen belül az Erdőmérnöki Kar a “zöld egyetem" küldetését felvállalta, olyan szakok indításával amelyek a környezettudatos szemléletet elmélyítve új szakterületeket is képzési profilunkba integrálnak.

    Az idei tanévben 78 erdőmérnökhallgató, 38 környezetmérnökhallgató, 14 környezetkutató 70 természetvédelmi mérnök- és 40 vadgazda mérnökhallgató összesen 240 hallgató kezdi meg nappali szakon tanulmányait. Erdélyben, Csíkszeredán folytatódik az a küldetés, amelyet Székelyföld értelmiségének képzéséért az egyetem felvállalt, 70 környezet és vadgazda mérnök hallgatót képzésével.
    A továbbiakban a doktori képzésekről, a szakirányú továbbképzésekről is szólt az ünnepi szónok, aki bejelentette a Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ szeptember 1-vel kezdődő működtetését.

- Reménykedünk abban, hogy az egyetem vezetői által kidolgozott intézményfejlesztési terv támogatásra kerül és megoldódik az az infrastrukturális helyzet, amely karunkat is sújtja, hiszen hallgatóinknak mindössze harmada kaphat kollégiumot, és a krónikus tanteremhiány már-már alig kezelhető- mondta.
    Beköszöntő gondolatként Benedek Elek: Öreg faültető énekét idézte az ünnepi beszédet tartó dékán:

Ragyogj, ragyogj még őszi napsugár,
Melengesd testét az elaggott földnek!
Szánd meg szegényt, oh nézzed mily kopár,
Talán nem is zöldül ki soha többet.

Ragyogj, ragyogj még nyájas szelíden,
A zord szelet kergesd a messzeségnek,
Hadd ültetek fát szépen, rendiben,
Oh nem magamnak - Az Új nemzedéknek!

Ragyogj, ragyogj még, s azzal ne törődj,
Munkám örömét hogy aligha látom...
Jól tudják ezt a vén faültetők,
Oh, tudom ezt én is nap barátom!

Oh, jó tudom, hogy más szedi le majd
Édes gyümölcsét mind ez ifjú fáknak,
Örömet, hasznot nékem egy se hajt,
Fáradt testemnek sosem adnak árnyat!

Mindegy! Te csak ragyogj, segélj nekem!
A zord szelet kergesd a messzeségnek,
Mi hasznom benne? - én nem kérdezem,
Csak ültetek a jövő nemzedéknek.

- Nekünk az idő évszázadokban mérettetett, ami fokozott felelősséggel is együtt jár. Ezt a felelősséget csak szilárd tudás birtokában lehetett és lehet mindenkor vállalni. - mondta Dr. Mészáros Károly, aki megköszönte a kitüntetetteknek az Alma Mater, az Erdőmérnöki Kar irányába tanúsított, mindenkori támogatásban megnyilvánult hűségét, amit a tiszteletdiplomáikat átvevő bányamérnök kohómérnök, földmérő mérnök, bányaművelő- geofizikus- geológus- és olajmérnök uraknak és hölgyeknek is megköszönt; ezt követően az ,,új családba" került elsőéves hallagtókat köszöntötte.
    A továbbiakban Dr. Szendrey István professzor tiszteletbeli díszdoktorrá fogadása következett, amelyet Mang Béla államtitkár köszöntője követett.
    Emlékérmek, kitüntetések, dicséretek, arany-, gyémánt-, vasoklevelek átadásával folytatódott az ünnepség, amelynek keretén belül az első éves hallgatók eskütétele után a felcsendült Bányászhimnusz, Kohászhimnusz és Erdészhimnusz zárta az eseményt.

    Jó Szerencsét! Üdv az Erdésznek!

F.F.-T.É.