CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2003. szeptember 08., hétfő 23:50


Zarándoklat a megfogant élet védelmében

Zarándoklat a megfogant élet védelmében

    Számos esetben megrendítőnek tartunk egy-egy, a világ túlsó felén történt égbekiáltó törvénytelenséget, emberi életet követelő tragédiát. De végiggondoltuk-e azt, hogy 1948 óta Magyarországon öt millió ,,törvényes" abortuszt hajtottak végre. Úgy is fogalmazhatunk: öt millió embertársunkat pusztítottuk el. Ez a szörnyű és nagyon szomorú tény indította arra a soproni keresztény közösségeket, hogy engesztelő bűnbánatot tartva, ökumenikus imával és életvédő zarándoklattal lépjenek fel a megfogant életek védelmében.

    Közel háromszázan vettek részt a Szent István templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, majd égő mécsesekkel vonultak az Erzsébet-kórház kápolnájához, ahol a soproni keresztény egyházak vezetőinek jelenlétében a  kórház megjelent képviselői, Dr. Erdei Károly főigazgató főorvos és Dr. Csécsei Károly osztályvezető főorvos átvették a zarándoklat nyilatkozatát.


,,Hitünk és meggyőződésünk szerint, az élet a fogantatással kezdődik, Isten ajándéka, melyet védenünk kell.
Ez egybeesik a Magyar Köztársaság Alkotmányával, mely szerint a magzat fogantatásától kezdve jogi személy.
Kérjük Önöket, és kérjük Sopron Város vezetőit is, tegyenek meg mindent, hogy Sopronban, sem a szülők felelőtlensége, sem tudatlansága, sem pedig a gyermekvállalást lehetetlenné tevő szociális körülmények miatt ne kelljen egy magzatnak sem meghalnia.
Kérjük, a három nemzetközi ünnepnapon (december 28. Aprószentek emléknapja, március 25. a Magzatgyermek Napja, június 1. ENSZ Nemzetközi Éíet Napja) ne hajtsanak végre a Soproni Erzsébet Kórházban terhesség-megszakítást.
Kérjük, szeptember 8-a legyen Sopronban a Megfogant Élet Ünnepnapja, és ezen a napon se legyen abortusz.
Köszönjük, és Isten áldását kérjük munkájukra, melyet a megfogant életek védelmében tesznek.
Mellékeljük  az  AIfa  Szövetség   Életvédő  Zarándoklatának Nyilatkozatát, mellyel egyetértünk és támogatjuk.
Sopron, 2003. szeptember. 8." - fogalmaznak a zarándoklat aláírói: a Római Katolikus Városplébános, a Soproni Evangélikus Gyülekezet, a Soproni Református Gyülekezet, a Soproni Evangéliumi Gyülekezet, és a Soproni Baptista Gyülekezet.

    Dr. Csécsei Károly osztályvezető főorvos Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának vezetőjeként a következőket mondta:

- Az Önök kezdeményezésével szervezett mai zarándoklat célját osztályunk orvosi karával ismertettem. Örömmel tapasztaltam, hogy kezdeményezésük, osztályunk dolgozói részéről támogatásra talált. A kórház vezetésével egyetértésben, támogatjuk azon kezdeményezésüket, hogy december 28-át az Aprószentek Napját , március 25-ét a Magzatgyermek Napját és június 1-ét, az ENSZ Nemzetközi Élet Napját , osztályunk a jövőben a megfogant élet napjaként fogja tisztelni.
Kérésüknek megfelelően, a mai napon és a továbbiakban, szeptember 8-án a Megfogant Élet Ünnepnapján valamint a korábban említett napokon nem végzünk osztályunkon terhesség-megszakítást.
Szakmai szempontból a terhesség-megszakítás a családtervezés negatív módszerének tekinthető, mely fizikális hátrányai mellett a hívő emberek morális ellenkezését is kiváltotta. Magunk azt propagáljuk, hogy a nem kívánt terhességeket nem megszakítani, hanem megelőzni kell, s a megelőzésnek ma számos lehetösége áll a betegek rendelkezésére.
Az osztály orvosai alkalomszerűen egészségnevelő előadást vállalnak a város iskoláiban a megelőzés módszereinek, a diákok közötti ismertetése céljából.
A fentiek értelmében, megerősítem, hogy szerettel fogadjuk Önöket és megértéssel, támogatással csatlakozunk kezdeményezésükhöz, a „Megfogant Élet Ünnepeinek „ méltó megünnepléséhez."


***
Tiszteletreméltó kezdeményezés, példamutató összefogással, a legszentebb ajándék, az élet védelmében. Az életek számontartottak; erre jó lenne azoknak is gondolniuk akik tehetnének – akiknek kötelességük tenni – annak érdekében, hogy a felsorolt napokon el nem végzett abortuszokat ne az azokra következő, többi napon végezzék el.

T.É.